Konferencje

Pracownia Systemów Sterowania

Pracowania Systemów Sterowania wyposażona jest w unikatowe na skalę kraju stanowiska laboratoryjne przeznaczone do projektowania i badania klasycznych oraz zaawansowanych metod sterowania. Umożliwiają one badanie dynamiki obiektów oraz realizację opracowanych algorytmów sterowania na rzeczywistych platformach spełniających wymagania systemów czasu rzeczywistego z wykorzystaniem oprogramowania LabVIEW.

pss1
Pracowania Systemów Sterowania

W Pracowni odbywają się zajęcia z przedmiotów Systemy Sterowania Statków Powietrznych I, Systemy Sterowania Statków Powietrznych II, Cyfrowe Systemy Sterowania oraz Metody adaptacyjne. Realizowane są również prace dyplomowe studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. Eksperymenty przeprowadzane na stanowiskach laboratoryjnych stanowią wprowadzenie do zaawansowanych zagadnień z dziedziny mechatroniki i robotyki.

pss2 pss3
Wahadło odwrócone, podwójne wahadło odwrócone

Stanowiska umieszczone w Pracowni obejmują również platformy odwzorowujące działanie rzeczywistych lotniczych obiektów technicznych takich jak śmigłowiec oraz giroskop.

pss4 pss5
2DOF Helicopter, 3DOF Helicopter

pss6
Platforma giroskopowa

Stanowiska laboratoryjne znajdujące się w Pracowni zostały dostarczone przez firmę National Instruments oraz kanadyjską firmę Quanser w ramach projektu współfinasowanego przez Unią Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Pracownia Systemów Komputerowych i Awionicznych

Pracownia jest wyposażona w 32 nowoczesne stanowiska komputerowe:

pskia1

  • Intel Core i5 3,2GHz
  • 16GB RAM
  • 128 SSD
  • 500GB HDD

Pracownia dysponuje specjalistycznym oprogramowaniem inżynierskim przeznaczonym m. in. do: projektowania i modelowania systemów, zaawansowanych obliczeń inżynierskich, projektowania oprogramowania mikrokontrolerów oraz stacjonarnych i mobilnych systemów operacyjnych.

Między innymi:

pskia2
MathWorks MATLAB

pskia3
National Instruments LabView

pskia4
Microsoft Visual Studio

Pracownia Systemów Pomiarowych i Automatyki

W Laboratorium Systemów Pomiarowych i Automatyki prowadzone są zajęcia z przedmiotów Metrologia, Podstawy Automatyki, Lotnicze Systemy Pomiarowe, Lotnicze Systemy Diagnostyczne oraz prowadzone są prace studentów podczas realizacji prac dyplomowych oraz w ramach działalności w Kołach Naukowych.

pspia1

Laboratorium wyposażone jest wiele różnorodnych modeli aparatury kontrolno-pomiarowej między innymi: oscyloskopy analogowe, cyfrowe oraz ręczne;  multimetry analogowe oraz cyfrowe; zasilacze laboratoryjne; generatory sygnałów.

pspia2
Przykładowe modele aparatury kontrolno-pomiarowej stanowiącej wyposażenie laboratorium.

pspia3
Przykład zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej podczas ćwiczenia laboratoryjnego „Badanie przetworników AC różnych typów” z przedmiotu Metrologia II

pspia4
Przykład zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej podczas ćwiczenia laboratoryjnego „Pomiar charakterystyk czasowych i częstotliwościowych podstawowych członów automatyki”

pspia5
Stanowisko laboratoryjne do modelowania układów przełączających z wykorzystaniem elementów pneumatycznych i elektrycznych.

pspia6
Komputer analogowy MEDA 50 wykorzystywany w ćwiczeniu laboratoryjnym „Badanie wpływu parametrów korektora na własności dynamiczne układu regulacji automatycznej”.

Pracownia Systemów Zobrazowania i Symulatorów

pspia2

W Laboratorium Symulatorów i Systemów Zobrazowania prowadzone są zajęcia z przedmiotów Pokładowe Systemy Zobrazowania Informacji i Symulatory, Lotnicze Systemy Nawigacyjne, Systemy Sterowania Statków Powietrznych oraz Zaawansowane Technologie Lotnicze. Dodatkowo prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące rozwoju symulatorów statków powietrznych oraz wirtualnej rzeczywistości w zastosowaniach lotniczych.
Laboratorium wyposażone jest w stanowiska symulatorów samolotów cywilnych jak i wojskowych. Do dyspozycji studentów dostępne są również stanowiska z systemami zobrazowania informacji spotykanymi na pokładzie współczesnych statków powietrznych.

pspia2
Stanowisko symulatora lotu samolotu pasażerskiego Boeing 737NG

pspia3
Stanowisko symulatora kabiny samolotu Airbus A320

pspia4
Stanowisko symulatora kabiny samolotu F-16

pspia5
Stanowisko do symulacji lotu samolotem klasy General Aviation

pspia6
Stanowisko do symulacji pokładowego systemu zobrazowania Garmin G1000

pspia7
Stanowisko do symulacji systemów zobrazowania informacji oraz automatycznego sterowania samolotem odrzutowym

pspia8
Stanowisko do symulacji systemu zobrazowania informacji w samolotach śmigłowych

Dodatkowo laboratorium dysponuje stanowiskami dla operatorów samolotów bezzałogowych.

pspia9
Stanowiska do symulacji lotu BSP z systemem obserwacji

Uzupełnieniem stanowisk symulatorowych jest system do przechwytywania ruchu, który wykorzystywany jest w projektach badawczo-naukowych związanych z badaniem ergonomii oraz w technologii wirtualnej rzeczywistości.

pspia10
System MOCAP firmy Perception Neuron

Prowadzone w laboratorium prace naukowo-badawcze dotyczące symulatorów statków powietrznych polegają przede wszystkim na opracowaniu stanowisk, które pozwalają zapoznać się z wyposażeniem pokładowym montowanym w kabinie samolotu. Badania ukierunkowane skupiają się na odwzorowaniu 1:1 rzeczywistych pokładów statków powietrznych zarówno pod względem wymiarów, wyglądu i co najistotniejsze funkcjonalności.

Pracownia Systemów Elektroenergetycznych

W Laboratorium Systemów Elektroenergetycznych prowadzone są zajęcia z przedmiotów Instalacje Płatowcowe, Lotnicze Systemy Energetyczne, Podstawy Automatyki i Automatyzacji oraz Miernictwo. Dodatkowo prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące rozwoju systemów zasilania i awioniki statków powietrznych.

Laboratorium wyposażone jest w stanowiska wykonane przez pracowników oraz studentów (w ramach realizowanych prac dyplomowych) dedykowane analizie strukturalnej i funkcjonalnej konkretnych elementów i układów stosowanych w elektroenergetyce – ze szczególnym uwzględnieniem lotniczych systemów elektroenergetycznych.


Stanowisko laboratoryjne do badania wybranych układów sterowania
i zabezpieczenia prądnicy prądu przemiennego


Stanowisko laboratoryjne do badania charakterystyk statycznych lotniczego układu napędowego


Stanowisko laboratoryjne do badania przetwornicy PT-125C


Stanowisko laboratoryjne do badania współpracy prądnic prądu stałego


Stanowisko laboratoryjne do badania procesu rozruchu silnika odrzutowego statku powietrznego


Stanowisko laboratoryjne do wyznaczania charakterystyk zewnętrznych prądnicy prądu stałego


Stanowisko laboratoryjne do badania wybranych elementów półprzewodnikowych stosowanych
w układach elektroenergetycznych