Konferencje

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
Zakład Aerodynamiki i Termodynamiki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 839 647
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
kierownik Zakładu

Aktualności


Firma National Instruments przygotowała nową wersję systemu LabView 2015. Na naszym Wydziale jest dostępna i użytkowana licencja wydziałowa tego systemu. Zachęcamy studentów do poznania tego oprogramowania służącego m.in. do budowy przyrządów wirtualnych, systemów sterowania procesami skupionymi i rozłożonymi a także do analizy i wizualizacji uzyskanych wyników pomiarów. Z systemem tym można zapoznać się m.in. na wykładach i ćwiczeniach z przedmiotów: Sensory i systemy pomiarowe, Automatyzacja pomiarów oraz Zaawansowane systemy pomiarowe.

Materiały dydaktyczne

Lp. DOKUMENT POBIERZ
1 Plan konsultacji pracowników Zakładu. pdf
2 Numery ćwiczeń laboratoryjnych w sem. LETNIM r.a. 2018/2019. pdf

 

Lp. Temat ćwiczenia laboratoryjnego z Termodynamiki POBIERZ
1 Przegląd podstawowych metod i technik pomiaru temperatury pdf
2 Pomiary temperatury termometrami termoelektrycznymi pdf
3 Pomiary temperatury termometrami rezystancyjnymi pdf
4 Pomiar wilgotności powietrza pdf
5 Badanie efektu zjawiska Joulea - Thomsona pdf
6 Analiza spalin  
7 Pomiar przewodności cieplnej ciał stałych pdf
8 Pomiar dyfuzyjności cieplnej ciał stałych  
9 Pomiar rozszerzalności termicznej ciał stałych  
10 Badanie zjawiska przy przewodzeniu ciepła i prądu elektrycznego pdf
11 Określenie rozkładu pola temperatury metodą modelowania analogowego pdf
12 Określenie rozkładu pól temperatury metodą obliczeń numerycznych  
  12A - Określenie rozkładu pól temperatury
           metodą obliczeń numerycznych  v.JZ
 pdf
  12B - Określenie rozkładu pól temperatury
           metodą obliczeń numerycznych v.PKMKZ
 pdf
pdf
13 Pomiar dyfuzyjności cieplnej ciał stałych w warunkach uporządkowanej wymiany ciepła  pdf
14 Określenie rozkładu pól temperatury metodą MES - COSMOS/M  
15 Badania kolektora słonecznego  pdf
16 Pomiar dyfuzyjności cieplnej metodą chwilowego źródła ciepła*  pdf
17 Badanie efektów cieplnych przemiany fazowej  pdf
18 Wyznaczanie sprawności termicznej silnika Stirlinga  pdf
19 Wymiana ciepła w niechłodzonej dyszy silnika rakietowego  
20 Badania ogniwa paliwowego  pdf
21 Badanie ogniw i baterii słonecznych  pdf
22 Badanie powietrznej sprężarkowej pompy cieplnej  pdf  pdf
23    
24 Pomiar współczynnika przejmowania ciepła pdf

x

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW                              Zakładu Aerodynamiki i Termodynamiki                            w latach 2019-2010


 1. Monografie, rozdziały monografii i konferencje Web of Science
 2. Publikacje w czasopismach naukowych
 3. Komunikaty naukowe
 4. Podręczniki, skrypty
 5. Patenty

I. Monografie i Konferencje Web of Science


2019

 • Mateusz Zieliński, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Marcin Cegła, Thermal diffusivity investigations of the high strength steel S960QL in wide temperature range, AIP Conference Proceedings 2170, 020027 (2019), MK, Web of Science, doi.org/10.1063/1.5132746, (15 pkt)
 • Tomasz Ślęzak, Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk, DSC investigations of Titanium Grade 1 in a wide temperature range, AIP Conference Proceedings 2170, 020020 (2019), MK, Web of Science, doi.org/10.1063/1.5132739, (15 pkt)
 • Tomasz Ślęzak, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Thermal diffusivity investigations of the Titanium Grade 1 in wide temperature range, AIP Conference Proceedings 2170, 020020 (2019), MK, Web of Science, doi.org/10.1063/1.5132738, (15 pkt)
 • Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk, Andrzej Dębski, Mateusz Zieliński, Marcin Cegła, Investigations of thermal diffusivity and thermal expansion for three types of the barrel steel, AIP Conference Proceedings 2170, 020020 (2019), MK, Web of Science, doi.org/10.1063/1.5132725 (15 pkt)
 • Marcin Cegła, Piotr Ruliński, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Complex thermal analysis of solid rocket propellants, AIP Conference Proceedings 2133, 020007 (2019), MK, Web of Science, doi.org/10.1063/1.5120137, (15 pkt)
 • Marcin Cegła, Piotr Ruliński, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Determination of glass transition activation energy for homogeneous solid rocket propellants, AIP Conference Proceedings 2133, 020008 (2019), Web of Science, doi.org/10.1063/1.5120138, (15 pkt)
 • Aleksander Olejnik, Łukasz Kiszkowiak, Robert Rogólski, Grzegorz Chmaj, Michał Radomski, Maciej Majcher, Łukasz Omen, Precise Remote Sensing Using Unmanned Helicopter, IEEE Xplore 17.10.19, 2019, str. 544-548, MK, , Web of Science, punktacja MNiSW (15 pkt)
 • Andrzej J. Panas, Wit Stryczniewicz, Robert Szczepaniak, Thermophysical Properties of Pressure Sensitive Paint, XIV International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science TEMPMEKO2019, 10-14 June 2019, Chengdu, China, p. 259 (15 pkt)

2018

 • Marcin Cegła (WITU), Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk: Alternative Method of Determination of Themo-physical Properties of Energetic Materials. THERMOPHYSICS 2018 (23rd) ISBN 9780735415461, 0735415463, AIP Conf. Proc. 1988, 020008-1-020008-6, DOI 10.1063/1.5047602 Wydawca AIP Publishing, Conference Proceedings, 978-0-7354-1704-5
 • Marcin Cegła (WITU), Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk: Glass Transition Temperature Determination of Solid Rocket Propellants Using Various Thermal Analysis Techniques. THERMOPHYSICS 2018 (23rd), ISBN 9780735415461, 0735415463, AIP Conf. Proc. 1988, 020009-1-020009-6, DOI 10.1063/1.5047603, Wydawca AIP Publishing, Conference Proceedings, 978-0-7354-1704-5
 • Bartosz Fikus, Andrzej Jarosław Panas, Cezary Senderowski, Waldemar Wołczyński: Modelling possibility and assessment of dynamic properties and thermal history of powder particles under Gas Detonation Spraying conditions using propane – air mixture, International Thermal Spray Conference 2018 (ITSC 2018, 7-10 May 2018, Orlando/USA), Proc. Int’l Thermal Spray Conf. and Exposition eISBN: 978-1-62708-160-3, Wydawca F. Azarmi at al. ASM International 1018, pp 528-534
 • Cezary Senderowski, Bartosz Fikus, Andrzej Jarosław Panas , Waldemar Wołczyński,: Mechanisms of structure formation and thermo-physical properties of gas detonation sprayed Fe-Al type coatings. International Thermal Spray Conference 2018 (ITSC 2018, 7-10 May 2018, Orlando/USA), Proc. Int’l Thermal Spray Conf. and Exposition, eISBN: 978-1-62708-160-3. Wydawca F. Azarmi at al. ASM International 1018, pp 521-527
 • Paweł Dobrzyński, Michał Frant, Stanisław Kachel, Łukasz Kiszkowiak, Bogdan Machowski, Maciej Majcher, Maciej Mikołajczyk, Jarosław Milczarczyk, Aleksander Olejnik, Michał Radomski, Adam Dziubiński: Analiza wyników badań prowadzonych w WAT na rzecz wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wydawca WAT, Warszawa 2017, s.158, ISBN 978-83-79381-44-9
 • Piotr Koniorczyk, Zbigniew Leciejewski, Marek Preiskorn, Zbigniew Surma, Janusz Zmywaczyk Symulacja numeryczna wymiany ciepła w lufie i osłonie lufy 35mm armaty Okrętowego Systemu Uzbrojenia. Tytuł monografii: Nasze Stulecie. Nauka Dla Obronności. Konferencja Naukowa. Wydawca Politechnika Poznańska/2-3 wrzesień 2018/ 14 str (291-305), ISBN 978-83-7775-510-5,
 • Łukasz Omen , M Niesłony, Robert Szczepaniak, Andrzej Panas: Badanie wpływu wzmocnienia węglowego na wartość dyfuzyjności cieplnej modelowych struktur kompozytowych. LVII Sympozjon Modelowanie w mechanice, Ustroń, 24-28 lutego 2018.
 • Andrzej J. Panas, Maciej Białecki, Andrzej Dudziński, Krzysztof Figur, Anna Krupińska, Łukasz Omen, Mirosław Nowakowski: Badania właściwości cieplnomechanicznych lotniczego kompozytu epoksydowo-szklanego. XVIII Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, 14 – 17 maja, Kazimierz Dolny, 2018. Wydawca PTMTS ML-XVIII 2018 Warszawa 2018
 • Marcin Cegła (WITU), Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk: Analysis of thermal decomposition of solid rocket propellants. XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa 17-20 września 2018, Jachranka, Wydawca WAT,WITU
 • Łukasz Omen, Ryszard Chachurski, Piotr Zalewski, Andrzej Panas: Stanowisko do monitorowania stanu technicznego miniaturowych turbinowych silników. XVIII Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, 14 – 17 maja, Kazimierz Dolny, 2018 Wydawca PTMTS ML-XVIII 2018 Warszawa 2018
 • Łukasz Omen, Ryszard Chachurski, Piotr Zalewski, Andrzej Panas: Wyznaczanie charakterystyk miniaturowych turbinowych silników. XVIII Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, 14 – 17 maja, Kazimierz Dolny, 2018 Wydawca PTMTS ML-XVIII 2018 Warszawa 2018

2017

 • Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Marcin Cegła, Bogdan Florczak, Hilary Smogór: Studies of Thermomechanical Properties of PAC and H2 Solid Rocket Propellants. Monografia: Proceedings of 21st European Conference on Thermophysical Properties. Wydawca Institute of Experimental Physics Graz University of Technology. Rok, tom, str.: 2017, p.362, str: 199-200. ISBN 978-3-85125-546-1
 • Andrzej Jarosław Panas, Łukasz Omen, Robert Szczepaniak, Wit Stryczniewicz: Investigation of the thermal diffusivity of water at freezing and melting by temperature oscillation. Monografia: Proceedings of 21st European Conference on Thermophysical Properties. Wydawca Institute of Experimental Physics Graz University of Technology. Rok, tom, str.: 2017, p. 362, str 187. ISBN 978-3-85125-546-1
 • Andrzej Jarosław Panas, Cezary Senderowski, Bartosz Fikus, Waldemar Wołczyński: Thermopysical properties of intermetallic fe-al coating deposited by gas detonation spraying. Monografia: Proceedings of 21st European Conference on Thermophysical Properties Wydawca Institute of Experimental Physics Graz University of Technology. Rok, tom, str.: 2017, p. 362, str. 196-197. ISBN 978-3-85125-546-1

2016

 • Piotr Koniorczyk, Zbigniew Leciejewski, Marek Preiskorn, Zbigniew Surma, Janusz Zmywaczyk: Heat Transfer Analysis in 35 mm Anti-Aircraft Gun Barrel. Monografia pt: Proceedings of 29 International Symposium on Ballistics, 9-13 May, 2016, Edinburgh, Scotland, UK, 2016, Edinburgh, Scotland, str. 671-680
 • Janusz Zmywaczyk, Piotr Zbińkowski (ITL WAT), H. Smogór (LANI Kraków), Aleksander Olejnik, Piotr Koniorczyk: Cooling of High Power Led Lamp using a commercial Parafin Wax. Monografia pt: ABSTRACTS TEMPMEKO 2016, XIII International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science, 26.06.-01.07. 2016., Belvedere Congress Centre, Zakopane, Poland, Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Polska, str. 192, liczba str. monografii 312, ISBN 978-83-939559-7-8
 • Piotr Koniorczyk, Marcin Trzyna (ITL WAT), Janusz Zmywaczyk, Bogdan Zygmunt, Marek Preiskorn: Study of Polyurethane Foaming Dynamics using a Heat Flow Meter. Monografia pt: ABSTRACTS TEMPMEKO 2016, XIII International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science, 26.06.-01.07.2016., Belvedere Congress Centre, Zakopane, Poland, Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Polska, pp. 191-192, liczba str. monografii 312, ISBN 978-83-939559-7-8
 • Robert Panowicz (FME MUT), Andrzej Panas (FMA MUT), Janusz Terpiłowski (FMA MUT): Investigation of Thermal Diffusivity and Specific Heeat of S215 and 41CR4 Steel. Monografia pt: ABSTRACTS TEMPMEKO 2016, XIII International Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science, 26.06.-01.07.2016., Belvedere Congress Centre, Zakopane, Poland, Wydawca: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Polska, pp. 74-75, liczba str. monografii 312, ISBN 978-83-939559-7-8
 • Andrzej Panas (WAT), Janusz Błaszczyk (ITWL), Andrzej Dudziński (ITWL), ANNA Fołtyńska (ITWL), Anna Krupińska (ITWL), Krzysztof Figur (ITWL), Mirosław Nowakowski (ITWL): Badania wpływu temperatury na zmiany właściwości cieplnych i mechanicznych osnowy lotniczego konstrukcyjnego materiału kompozytowego. Wydawca: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, pp 147-158, liczba stron monografii: 294, ISBN: 9788393210787

2015

 • Maciej Majcher (MUT), Stanisław Wrzesień (MUT). Michał Frant (MUT), Monogragia: Proceedings of NAFEMS WORLD CONGRESS 2015, Wydawca NAFEMS Ltd, San Diego 2015, rozdział: The Impact of Mesh Quality and Mesh Adaptation on the Results of Numerical Solution of the Axial Fans, rozdz. Nr 034, pp. 20, liczba str. monografii , ISBN 978-1-910643-24-2
 • S. Kachel, A. Kozakiewicz, S. Wrzesień, Monografia: Proceedings of NAFEMS WORLD CONGRESS 2015, Wydawca NAFEMS Ltd, San Diego 2015, rozdział: The process Control of Design fo r Integration CAD/CAE System for Static and Dynamic Analysisi fo the Fanner, rozdz. Nr 031 , pp. 27, liczba str. monografii , ISBN 978-1-910643-24-2
 • Tomasz Ślęzak, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Lucjan Śnieżek, Monografia pt.: „Thermophysics and Mass Transfer in Materials Science and Construction” THERMOPHYSICS 2015, Terchova, Slovakia, Wydawca: Igor Medved and Anton Trnik , October 14-16, 2015, rozdział: "DSC Investigations of the Phase Transition in the High Strength Steel S960QL" str. 148-154, liczba str. monografii 215, ISBN 978-3-03835-630-1, ISSN 1022-6680, E-ISSN 1662-8985
 • Kamil Prusak (ITL WAT), Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Jan Godzimirski, Marcin Cegła (WITU) Monografia pt.: „Thermophysics and Mass Transfer in Materials Science and Construction” THERMOPHYSICS 2015 Terchova, Slovakia, Wydawca: Igor Medved and Anton Trnik , October 14-16, 2015, rozdział: "Thermo-Mechanical Analysis of Chosen Epoxy Resins Used in Aviation Technology" str. 187-193, liczba str. monografii 215, ISBN 978-3-03835-630-1, ISSN 1022-6680, E-ISSN 1662-8985
 • Marcin Cegła (WITU), Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Jacek Borkowski (WITU), Kamil Prusak (ITL WAT), Monografia pt.: „Thermophysics and Mass Transfer in Materials Science and Construction” THERMOPHYSICS 2015 Terchova, Slovakia, Wydawca: Igor Medved and Anton Trnik , October 14-16, 2015, rozdział: "Thermo-Mechanical Analysis of Homo- and Heterogeneous Solid Rocket Propellants" str. 194-205, liczba str. monografii 215, ISBN 978-3-03835-630-1, ISSN 1022-6680, E-ISSN 1662-8985
 • Panas A.J., Fikus B., Płatek P., Kunce I., Witek K., Kuziora P., Olejarczyk A., Dyjak S., Michalska-Domańska M., Jaroszewicz L., Polański M.: Pressurized-cell test stand for heat transfer phenomena investigation in metal hydride beds by applying oscillating heatin, E-MRS (European Materials Research Society) Symposium, 2015 Fall Meeting, Warsaw, Sept. 15-17, 2015
 • Panas A.J., Fikus B., Płatek P., Kunce I., Witek K., Kuziora P., Olejarczyk A., Dyjak S., Michalska-Domańska M., Jaroszewicz L., Polański M.: Revolution in hydrogen absorption? On the improvement of the heat exchange efficiency in large scale solid state hydrogen storage vessels, E-MRS (European Materials esearch Society) Symposium, 2015 Fall Meeting, Warsaw, Sept. 15-17, 2015
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk, Tomasz Ślęzak , Lucjan Śnieżek: Thermal expansivity of the high strength steel S960QL. Monografia: INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN LOGISTICS AND MECHATRONICS SYSTEMS – ITELMS’2015, 2015, str. 233-236. Wydawca: Bazaras Z., Kleiza V. Konferencja 10th International Conference on Intelligent Technologies in Logistic and Mechatronics Systems, ITEWLMS 2015, 21-22 maj 2015, Penevezys, Lithuania, (Web of Science). ISSN 2345-0088, IDS Number BD9MR

2014

 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Two– Dimensional, Steady – State Conduction in Encyclopedia of Thermal Stresses, Hetnerski R. B. ed., Springer, 2014, ISBN 978-94-007-2738-0, stron 18
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Two– Dimensional, Steady – State Conduction – Tables in Encyclopedia of Thermal Stresses, Hetnerski R. B. ed., Springer, 2014, ISBN 978-94-007-2738-0, stron 15
 • Panas, A.J., Moving Heat Sources, in Encyclopedia of Thermal Stresses, Hetnerski R. B. ed., Springer, 2014,ISBN 978-94-007-2738-0, stron 16
 • Terpiłowski J., Impulse Method for Determining Thermal Difusivity of Solids, in Encyclopedia of Thermal Stresses, Hetnerski R. B. ed., Springer, 2014, ISBN 978-94-007-2738-0, stron 5
 • Terpiłowski J., Woroniak G., Szczepaniak R., Rudzki R.: Uwarunkowania metrologiczne badań dyfuzyjności cieplnej stopów ferromagnetycznych zmodyfikowaną metodą impulsową, Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-949-6, 2014, str. 403-418
 • Kachel S., Kozakiewicz A., Wrzesień S., Ziętarski S., The Combinatorial-Cyclic Method of Optimization (CCOpt) in a virtual and, scaled or full sized, physical prototyping, Engineering Optimization IV, 4th International Conference on Engineering Optimization, 8-11 September 2014 Lizbona, tom 116, str. 687-692, ISBN 978-1-138-02725-1

2013

 • Kondrot-Buchta A., Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Experimental investigations of thickness effect curve in polystyrene foam (Styrofoam) THERMOPHYSICS 2013, 17th International Meeting of the Thermophysical Society Working Group of the Slovak Physical Society, Republika Słowacji. ISBN 978-80-214-4801-8, str. 5 (271)
 • Cegła M., Zmywaczyk J., Koniorczyk P.: Dynamic mechanical analysis of double based solid rocket propellant with addition of soot. THERMOPHYSICS 2013, 17th International Meeting of the Thermophysical Society Working Group of the Slovak Physical Society, Republika Słowacji . ISBN 978-80-214-4801-8, str. 7 (271)

2012

 • Białecki M., Nowakowski M., Sabak R., Panas A. J., Rećko K., Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Mechanika w lotnictwie ML-XV 2012, rozdział Analiza porównawcza wyników numerycznego modelowania opływu profilu NACA 63-209, polski, 2012, ISBN 978-83-932107-2-5, tom 1, str. 103¸118 (686 str.)
 • Zmywaczyk J., Koniorczyk P., Preiskorn M., Machowski B., Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Thermophysics, rozdział Identification of heat transfer coefficient inside a hollow cylinder containing a gas-dynamic control block of medium-range ballistic missile, angielski, 2012, ISBN 978-80-214-4599-4, str. 16 (272 str)
 • Panas, A.J., IR Support of Thermophysical Property Investigation (Medical and Advanced Technology Materials Study in Infrared Thermography, Raghu V. Prakash ed., Intech, 2012, ISBN 979-953-307-208-0

2011

 • Gaj J., Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Wydział Architektury Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Współczesne konstrukcje i instalacje w budownictwie, rozdział 2 Wielowarstowe izolacje termiczne ciepłociągów pary wodnej stosowane w budownictwie, polski, 2011, str. 23 (275 str)
 • Gapski M, Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Brno University of Technology, Thermophysics rodział Estimation of thermophysical parameters of polytetrafluoroethylene (PTFE) by a hybrid method, angielski, 2011, ISBN 978‐80‐214‐4345‐7, str. 8 (275 str)
 • Gapski M., Koniorczyk P., Molenda M., Wielgosz M., Zmywaczyk J., Polish Academy of Science, Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology, Thermodynamics in Science and Technology, rozdział 1.4, t.1: Identyfikacja właściwości termofizycznych wybranych materiałów metodą nagrzewania ciągłego, polski, 2011, ISBN 978-83-7775-038-4, str. 10 (275 str)
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Machowski B., Kastek M., Brno University of Technology, Thermophysics, rodział Preliminary heat transfer investigations in thermally activated battery, angielski, 2011, ISBN 978‐80‐214‐4345‐7, str. 10 (275 str)
 • Panas, A.J., Intech, Infrared Thermography (in subject Electrical and Electronical Engineering), rozdział 4 IR Support of Thermophysical Property Investigation (Medical and Advanced Technology Materials Study in Infrared Thermography, angielski, 2011, ISBN 978-953-51-0242-7, str. 25. (236 str.)
 • Rudzki R., Terpiłowski J., Piotrowska–Woroniak J., The investigation of the thermal diffusivity of aluminium and it’s alloys Pa6 and Pa38, w Procedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics. Thermodynamics in Science and Technology PAN/UT Poznań, , angielski, 2011, str. 9. (1063 str)
 • Szcześniak Z., Mierczyk Z., Zygmunt M., Wasilczuk J., Wrzesień S., Bąk G., Frant M., Gietka A., Knysak P., Onopiuk S., PIeńko B., Piotrowski W., Rekucki R., Wojtanowski J., Skrodzki C., Stolarski A., Wydawnictwo WAT, Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń T.2, rozdział 6.2 Schronowy zawór przeciwwybuchowy typu automatycznego nowej generacji, polski, 2011, ISBN 978-83-62954-09-4, str. 67 (766 str.)
 • Zmywaczyk J.,Koniorczyk P., Polish Academy of Sciences, Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology, Thermodynamics in Science and Technology, rozdział Zastosowanie falowego równania Pennesa do identyfikacji czasów relaksacji (model DPL) w wybranej strukturze biologicznej, polski, 2011, ISBN 978-83-7775-038-4, str. 8 (1063 str)
 • Szcześniak Z., Wrzesień S., Frant M., Skrodzki C., Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń T.2, Rozdział 6.2. Schronowy zawór przeciwwybuchowy typu automatycznego nowej generacji – Wydawnictwo WAT 2011, ISBN 978-83-62954-09-4

2010

 • Panas A. J., Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Thermophysics, rozdział Comparative-Complementary Investigations of Thermophysical Properties – High Thermal Resolution Procedures In Practice, 2010, angielski, ISBN 978-80-214-4166-8, str. 16 (345 str.)
 • Panas A. J., Nowakowski M., Terpiłowski J., Białecki M., Jakielaszek Z., Michalczewski M., Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Mechanika w lotnictwie ML-XIV 2010, rozdział Analiza wyników pomiaru temperatury z badań samolotu TS-11 Iskra w locie, polski, 2010, ISBN 978-83-902194-9-2, str. 12 (607 str.)
 • Panas A.J., Chachurski R., Zalewski P., Wójcik G., Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Mechanika w lotnictwie ML-XIV 2010, rozdział Badania wybranych parametrów pracy miniaturowego turbinowego silnika lotniczego przy zasysaniu wody do wlotu, polski, 2010, ISBN 978-83-902194-9-2, str. 18 (607 str.)
 • Wielgosz M., Koniorczyk P., Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Thermophysics rodział Analysis of thermophysical parameters measurements of chosen foams, polymers and metals by transient plane source method, angielski, 2010, ISBN 978‐80‐214‐4166‐8, str. 8 (345 str.)
 • Zmywaczyk J., Gapski M., Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Thermophysics rodział Estimation of thermophysical parameters of stainless steel 1H18N9T by an inverse method, angielski, 2010, ISBN 978‐80‐214‐4166‐8, str. 8 (345 str.)

II. Artykuły w czasopismach naukowych


2019

 • Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk, Monika Wielgosz, Step-wise transient method for analysis of thermal properties of materials, Part 1. Theoretical considerations, Thermochimica Acta 682 (2019) 178429, A, (30 pkt)
 • Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk, Monika Wielgosz, Step-wise transient method for analysis of thermal properties of materials, Part 2. Experimental investigations, Thermochimica Acta 681 (2019) 178376, (30 pkt)
 • Piotr Koniorczyk, Marcin Trzyna, Janusz Zmywaczyk, Marek Preiskorn, Study of polyurethane-polystyrene foaming dynamics using temperature measurements, przemysł chemiczny 98/8(2019), pp. 1259-1263, (15 pkt)
 • Marcin Cegła, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Analysis of Thermal Decomposition of Solid Rocket Propellants, Problemy Mechatroniki: uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, 10.5604/01.3001.0013.2115 Vol. 10, Nr 2(36) 2019, pp. 43-54, (8 pkt)
 • Mateusz Zieliński, Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk, Eksperymentalne badania radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w macie aerożelowej Porogel Medium Space-Loft, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 7/2019, str. 257-260, (10 pkt)
 • Mateusz Zieliński, Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk, Badania przewodności cieplnej maty aerożelowej Porogel Medium Space-Loft w zakresie temperatury do 200 oC, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, Nr 10/2019, str. 380-383, (10 pkt)
 • Marcin Cegła, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk, Thermo - mechanical analysis of heterogeneous solid rocket propellant, Problemy Techniki Uzbrojenia (2019), str. 105-121, doi.org/10.5604/01.3001.0012.8315 (6 pkt)
 • Michał Jasztal, Maciej Majcher, Doświadczalno-numeryczne charakterystyki wieńca wirnikowego wentylatora osiowego dla różnych wartości szczeliny wierzchołkowej, Mechanik, nr 8-9/2019, rok: 2019, str: 568-570, pkt: 11

2018

 • Janusz Terpiłowski, Rafał Rudzki, Robert Szczepaniak, Grzegorz Woroniak: Investigation of thermal diffusivity of Fe80Ni20 alloy by means of modified pulse method, Journal of Alloys and Compounds (35 pkt), 2018, vol 735, pp. 560-568
 • Andrzej Dębski, Piotr Koniorczyk, Zbigniew Leciejewski, Marek Preiskorn, Zbigniew Surma, Janusz Zmywaczyk: Heat Transfer Calculations in Barrel Cover of 35 mm Naval Armament System Gun, Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa (8 pkt): 2018, v. 9, Zeszyt: 3, Strony: 57-74
 • Stanisław Wrzesień, Michał Frant, Maciej Majcher, Łukasz Omen: A Numerical Investigation into the Effect of Blade Trailing-Edge Thickness on the Performance of Axial Fans. Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa (8 pkt), 2018; 9 (4): 71-84
 • Marek Rośkowicz, Ryszard Chachurski, Sławomir Tkaczuk, Piotr Leszczyński, Maciej Majcher, Łukasz Omen: Strength Analysis of a Ducted Axial Fan Blade Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa (8 pkt) 2018; 9 (4): str. 85-100;
 • Łukasz Omen , Andrzej J. Panas: Badanie dyfuzyjności cieplnej materiału sprężarki lotniczego silnika turbinowego, Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa (8 pkt), 2018; 9 (1): 79-92;
 • Paweł Kowaleczko, Mirosław Nowakowski, Andrzej J. Panas: Strength Analysis of a Ducted Axial Fan Blade(2), Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa (8 pkt), 2018; 9 (4): str. Str. 101-112
 • Stanisław Wrzesień, Michał Frant, Maciej Majcher: Numeryczna analiza charakterystyk wentylatora osiowego, Mechanik (11 pkt), 2018, zeszyt 7, s. 606-608
 • Barbara Nasiłowska, Zdzisław Bogdanowicz, Janusz Terpiłowski, Pańcikiewicz: Thermophysical properties of 904L austenitic steel, Metallurgy and Foundry Engineering (6 pkt) 2018, vol.44 nr 2, str. 61-71
 • Marcin Cegła, Janusz Zmywaczyk, Pitr Koniorczyk: Thermo-mechanical Analysis of Heterogeneous Solid Rocket Propellant. Problemy Techniki Uzbrojenia (6 pkt) vol.147 nr 3, str. 105-121

2017

 • Piotr Koniorczyk, Aleksander Olejnik, Janusz Zmywaczyk, Piotr Zbinkowski: Cooling of High-Power LED Lamp Using a Commercial Paraffin Wax. International Journal of Thermophysics (20 pkt). Rok, tom, str.: 2017, vol 38, zeszyt 3, pp. 1-14 (wersja elektroniczna)
 • Janusz Zmywaczyk, Wit Stryczniewicz, Andrzej Panas: Inverse problem solution for a laser flash studies of a thin layer coatings. International Journal of Numerical Methods for Heat & FLUID FLOW (25 pkt) Rok, tom, str.: 2017, vol 27, zeszyt 3, pp. 698-710
 • Piotr Koniorczyk, Marek Preiskorn, Janusz Zmywaczyk, Bogdan Zygmunt, Marcin Trzyna: Study of Polyurethane Foaming Dynamics Using a Heat Flow Meter. International Journal of Thermophysics (20 pkt) Rok, tom, str.: 2017, vol 38, zeszyt 5, pp. 1-12 (wersja elektroniczna)
 • Zbigniew Jakielaszek (ITWL), Andrzej Panas (ITWL), Mirosław Nowakowski (ITWL), Tomasz Klemba (ITWL), Bartosz Fikus: Evaluation of numerical modelling application for the crash test planning of the catastrophic Flight Data Recorder. Journal of Marine Engineering and Technology (20 pkt). Rok, tom, str.: 2017, pp. 1-7
 • Leszek Baranowski, Michał Frant: Obliczanie charakterystyk aerodynamicznych obiektów latających z wykorzystaniem programów Prodas i Fluent. Mechanik (11 pkt). Rok, tom, str.: 2017, Vol. 90, zeszyt 7, s. 591-593.
 • Kamil Prusak, Janusz Zmywaczyk, Piotr Koniorczyk: Zastosowanie dynamicznej analizy mechanicznej do badań żywic epoksydowych stosowanych w lotnictwie. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (10 pkt). Rok, tom, str.: 2017, tom 48, zeszyt 9, s. 365-369.
 • Michał Frant, Stanisław Wrzesień, Maciej Majcher: Numerical Investigation of the Wing-in-Ground Effect on Aerodynamic Characteristics. Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa (8 pkt). Rok, tom, str. 2016, t.7, zeszyt 4, str. 115-130

2016

 • Janusz Terpiłowski (MUT), Rafał Rudzki (MUT), Robert Szczepaniak (AFA), Grzegorz Woroniak (BUT): Thermal diffusivity investigation of Fe61Ni39, Fe52Ni48 and Fe40Ni60 binary iron-nickel alloys using the modified pulse method. Journal of Alloys and Compounds (35 pkt.), Rok, tom, str.: 657 (2016) pp. 748-754
 • Andrzej Panas (WML WAT), Bartosz Fikus (WML WAT), Izabela Kunce (WTC WAT), Katarzyna Witek (WAT), Paulina Kuziora (WAT), Agata Olejarczyk (WAT), Sławomir Dyjak (WAT), Marta Michalska-Domańska (WAT), Leszek Jaroszewicz (WAT), Marek Polański (WAT): Pressurised-cell test stand with oscillating heating for investigation heat transfer phenomena in metal hydride beds. International Journal Of Hydrogen Energy (30 pkt.), Rok, tom, str.: 45 zeszyt 38 (2016) pp. 16974 – 16983
 • Wit Stryczniewicz (ILot), Andrzej Panas (WML WAT): Numerical data processing from a laser flash experiment on thin graphite layer. Computer Assisted Methods in Engineering and Science (14 pkt), Rok, tom, str.: Vol. 22, Nr. 3, 2016, pp.279-288
 • Piotr Koniorczyk (WAT), Zbigniew Leciejewski (WAT), Marek Preiskorn (WAT), Zbigniew Surma (WAT), Janusz Zmywaczyk (WAT): Analysis of heat transfer in a 35 mm barrel of an anti-aircraft cannon. Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa (8 pkt), Rok, tom, str.: vol. 3, 2016, pp. 71-86
 • Marcin Cegła (WITU), Jacek Borkowski (WITU), J. Zmywaczyk (WAT), P. Koniorczyk (WAT): Dynamic mechanical analysis of double base rocket propellants. Biuletyn WAT (7 pkt), Rok, tom, str.: Vol. LXV, Nr. 1, 2016, pp.47-56

2015

 • Andrzej J. Panas, Małgorzata Orłowska (ITL WAT) , Karol Rećko (ITL WAT), Andrzej Żyluk (ITWL): Numerical Modelling of Thermo-Mechanical Response of a Rocket Motor to Exhaust Gases Load. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (15 pkt.) Rok, tom, str.: 52, 3, 2014, pp 803-814; IF=0,693
 • Janusz Terpiłowski (ITL WAT), Bartosz Gawron (ITL WAT), Grzegorz Woroniak (Pol. Biał.): Investigation of Transient Heat Transfer in Composite Walls Using Carbon/Epoxy Composite as an Example. Archives of Thermodynamics (13 pkt), Rok 2015, nr 4. str. str. 87-105, DOI 10.1515
 • Marcin Cegła (WITU), Janusz Zmywaczyk (WML WAT), Piotr Koniorczyk (WML WAT), Maciej Miszczak (WITU), Jacek Borkowski (WITU), Bogdan Florczak (Instytut Chemii Przemysłowej): Determination of Glass Transmition Temperature of Double-Base Rocket Propellants with the Use of Dynamic Mechanical Analysis. Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa (8 pkt), Rok, tom, str.: 2015, vol. 6, 1(19), pp.11-18, ISSN 2081-5891
 • Anna Kondrot -Buchta (WAT), Piotr Koniorczyk (WAT), Janusz Zmywaczyk (WAT): Badania eksperymentalne temperatury powierzchni płyt styropianowych poddanych ekspozycji promieniowania słonecznego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (10 pkt) Rok, tom, str.:2015, 46 (1) , s. 14-18
 • Anna Kondrot -Buchta (WAT), Piotr Koniorczyk (WAT), Janusz Zmywaczyk (WAT): Badania eksperymentalne temperatury powierzchni płyt styropianowych poddanych ekspozycji promieniowania słonecznego, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (10 pkt), Rok, tom, str.:2015, 46 (2) , s. 53-57
 • Anna Kondrot -Buchta (WAT), Marek Preiskorn (WAT),Piotr Koniorczyk (WAT), Janusz Zmywaczyk (WAT): Numeryczne obliczenia odkształceń termicznych płyt styropianowych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (10 pkt), Rok, tom, str.:2015, 46 (3) , s. 87-90
 • Jerzy Sypek (ITL WAT), Karol Rećko (ITL WAT), Andrzej J. Panas (ITL WAT): Numeryczne testy założeń zmodyfikowanej metody monotonicznego wymuszenia cieplnego. Biuletyn WAT (7 pkt), Rok, tom, str.: vol. LXIII, nr 4, 2014, str. 83-100

2014

 • Zmywaczyk J., Koniorczyk P., Preiskorn M., Machowski B.: An Inverse Approach to Estimate Heat Transfer Coefficients of 122 mm Medium-Range Missile During Correction Engine Operation, Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, 2014, tom 5, 1 (15), 25 – 39, ISSN 2081-5891 o Reiner J., Mrzygłód M., Zmywaczyk J., Trzyna M., Jaremek H., "Kontrola poprawności kalibracji ciekłokrystalicznych matryc termochromowych do obrazowania medycznego", Mechanik, tom R87, nr 08/09/2014, str. 326–336
 • Miszczak M., Świderski W., Panas A.J.: Novel Non-Intrusive Method on Detection of Combustion Zone Propagation of Solid High Energetic Materials by Means of Thermocouples and Pyrolytic Graphite, Central European Journal of Energetic Materials, 2014, No. 4,
 • Panas A.J., Dudziński A., Stryczniewicz W.: Determination of the transversal thermal conductivity of the graphite coating applied in laser flash experiments, Proceedings of 20-th European Conference on Thermophysical Properties, August 30 – September 3, 2014, Porto (Portugal)
 • Stryczniewicz W., Zmywaczyk J., Panas A.J.: The inverse heat conduction problem solution for a laser flash studies of a thin layer covered specimens, The 8th International Conference on Inverse Problems in Engineering – ICIPIE2014, May 12-15, 2014, Poland, Conference Proceedings, Eds. I. Szcygieł, A. J. Nowak, M. Rojczyk, Kraków, 2014, pp. 353 – 362 o Terpiłowski J., Piotrowska-Woroniak J., Romanowska J.: A study of thermal difusivity of carbon-epoxy and glass-epoxy composites using the modified pulse method, Archives of Thermodynamics, 2014, vol. 35(2014), no. 3 pp 117-128
 • Terpiłowski J., Rudzki R., Szczepaniak R., Woroniak G.: Thermal diffusivity investigation of FeNix (x=39,41,48,60) alloys using the modified pulse method, Proceedings of 20-th European Conference on Thermophysical Properties, August 30 – September 3, 2014, Porto (Portugal)
 • Szczepaniak R., Rudzki R., Janaszkiewicz D.: Analysing of modelling capabilities of phase transitions of the firs kind in hydrated sodium acctate, Conference Proceedings of HTFF’14 Praga, 11-12 august 2014.
 • Kachel S., Kozakiewicz A., Wrzesień S., Ziętarski S.,: Simulation software-driven developments of design, engineering manufacturing, and quality control processes within integrated CAD/CAM/CAE/CAQ systems, NAFEMS Nordic Conference. Engineering Simulation: Best Practices, New Developments Future Trends, Gotheborg, , 13-16 maja 2014.
 • Terpiłowski J., Piotrowska-Woroniak J., Rudzki R., Janaszkiewicz D.,: Wyniki badań dyfuzyjności cieplnej stopu aluminium typu 2017 zmodyfikowaną metodą impulsową. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2013, t. 45 nr 7, s. 251-255
 • Terpiłowski J., Piotrowska-Woroniak J., Szczepaniak R., Janaszkiewicz D.: Pomiary dyfuzyjności cieplnej aluminium oraz stopu aluminium AW-6063 zmodyfikowaną metodą impulsową. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2013, t. 45 nr 8, s. 308-312
 • Frant M., Kozakiewicz A.: Numerical analysis of the intake vortex formation in the case of a double fuselage shielded inlet, Journal of Theoretical and Applied Mechanics,2014, 52,3; pp.757-766

2013

 • Trzyna M., Zygmunt B., Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Preiskorn M.: Zastosowanie miernika gęstości strumienia ciepła do oceny systemów poliuretanowych podczas procesu spieniani. Przemysł Chemiczny ,2013, 92 (6), pp. 975-979, ISSN 0033-2496
 • Kondrot-Buchta A., Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Badania eksperymentalne radiacyjno - kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie grafitowym. Część 1. Badania próbek litych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2013, t. 44 nr 2, s. 59-62, ISSN 0137-3676
 • Zmywaczyk J. Odnawialne źródła energii – wybrane problemy. Problemy Mechatroniki, vol.4 nr 1(11) 2013 s. 37-57
 • Terpiłowski J., Szczepaniak R., Woroniak G., Rudzki R., Adaptation of the modified pulse method for determination of thermal diffusivity of solids in the vicinity of the second-order phase transition points. Archives of Thermodynamics, Vol.34, nr 2 (2013), s. 73-92
 • Senderowski C., Panas A.J., Paszula J., Bojar Z.: Ocena stopnia ogrzania cząstek proszku FeAl w procesie natryskiwania gazodetonacyjnego (GDS), Inżynieria materiałowa 2013, nr. 6, str. 849-853
 • Kozakiewicz A., Frant M. - Analysis of the gust impact on inlet vortex.formation of the fuselage-shielded inlet of an jet engine powered aircraft, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 51, 4, pp. 993-1002, 2013

2012

 • Preiskorn M., Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Heat transfer investigations in thermally activated battery – experimental and numerical studies, Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, czasopismo naukowe Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, Nr 3(9)/2012, str. 17-29
 • Gapski M., Zmywaczyk J.: Identyfikacja parametrów termofizycznych ciał stałych z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody chwilowego źródła ciepła oraz współczynnikowej metody odwrotnej, Biul. WAT, Vol LXI, Nr 1, 2012, str.373-394
 • Frant M., Kozakiewicz A. Analiza podatności układu wlotowego podkadłubowego turbinowego silnika odrzutowego na powstanie wiru wlotowego, Biuletyn WAT, Vol. LXI, Nr 2, 2012, 419-435
 • Szczepaniak R., Panas A., Nowakowski M., Panas J., Badania dyfuzyjności cieplnej wody metodą wymuszenia okresowego, Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, nr 3 (9), 2012, ISSN 2081-5891, str. 85-97 (B, 30%, 1 pkt).
 • Panas A., Nowakowski M., Dudziński A., Stryczniewicz W., Numeryczne badanie wpływu pokrycia absorpcyjnego próbki na wynik pomiaru dyfuzyjności cieplnej, LI Sympozjon Modelowanie w mechanice, Ustroń, 2012, str. 115
 • Panas A., Białecki K, Rećko K., Nowakowski M., Sabak R.: Analiza porównawcza wyników modelowania numerycznego opływu profilu NACA 63-209, XV Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, , Kazimierz Dolny, 2012, str.105
 • Panas A., Białecki K, Rećko K., Nowakowski M., Sabak R.: The NACA 63-219 airfoil airflow studies applying different numerical tools, XV Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, Kazimierz Dolny, 2012, str. 106
 • Panas A., Białobrzeska J., Chachurski R., Sabak R.: Wyznaczenie obciążeń cieplnych wirnika miniaturowego silnika turbinowego, XV Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, Kazimierz Dolny, 2012, str. 107
 • Panas A., Białobrzeska J., Chachurski R., Sabak R.: Evaluation of a rotor thermal load of miniature turbojet, XV Ogólnopolska Konferencja „Mechanika w lotnictwie”, Kazimierz Dolny, 2012, str. 108

2011

 • Trzyna M., Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Badania eksperymentalne przewodności cieplnej oraz wytrzymałości na ściskanie pianek polistyreno-uretanowych, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 4/2011, str. 141-143,
 • Wielgosz M., Koniorczyk P.: Analysis of thermophysical parameters measurements of chosen foams, polymers and metals by transient plane source method, Conference: THERMOPHYSICS 2010 (Proceedings), pp. 329-337, Czech Republic, Valtiče, 2010,
 • Gapski M., Koniorczyk P., Wielgosz M., Zmywaczyk J.: Estymacja ciepła właściwego i przewodności cieplnej PMMA oraz PTFE przy użyciu wybranych technik odwrotnych, czasopismo naukowe: Postępy Nauki i Techniki, 6/2011, str.74-80),
 • Gaj J., Koniorczyk P., Trzyna M., Kondrot-Buchta A.: Badania eksperymentalne przewodności cieplnej pianek polistyreno-uretanowych PSUR, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „EKOMILITARIS 2011”, str. 189-197 (K), 40%
 • Preiskorn M., Koniorczyk P., Zygmunt B.: Obliczenia numeryczne nieustalonych pól temperatur w niechłodzonej dyszy silnika rakietowego przeciwlotniczej rakiety krótkiego zasięgu, Biuletyn WAT, Warszawa 2011, Vol. LX 2(662), str. 47-61,
 • Preiskorn M., Koniorczyk P., Zygmunt B.: Obliczenia numeryczne nieustalonych pól temperatur w niechłodzonej dyszy silnika rakietowego z wkładką o minimalnej przewodności cieplnej w kierunku promieniowym, Problemy Mechatroniki: Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, Nr 4/2011, str. 47-59,
 • Malewska E., Trzyna M., Sabanowska A., Prociak A., Koniorczyk P.: The influence of expandable polystyrene fillers on properties of water blown rigid polyurethane foams, POLIMERY 2011, 56, nr 11-12, pp. 865-868
 • Gapski M., Koniorczyk P., Molenda M., Wielgosz M., Zmywaczyk J.: Identyfikacja właściwości termofizycznych wybranych materiałów metodą nagrzewania ciągłego, pp. 30-39 (M), ISBN 978-83-7775-038-4, Monografia: Thermodynamics in Science and Technology, Poznań, 2011, Polish Academy of Science, Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology, Proceedings of 1-st International Congress of Thermodynamics, Poland, 4-7 September 2011, Rozdział 1.4, t.1,
 • Zmywaczyk J., Koniorczyk P.: Zastosowanie falowego równania Pennesa do identyfikacji czasów relaksacji (model DPL) w wybranej strukturze biologicznej, pp. 731-738 (M), ISBN 978-83-7775-038-4, Monografia: Thermodynamics in Science and Technology, Poznań, 2011, Polish Academy of Science, Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology, Proceedings of 1-st International Congress of Thermodynamics, Poland, 4-7 September 2011, Rozdział 3.23, t.2
 • Gapski M., Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Estimation of thermophysical parameters of polytetrafluoroethylene (PTFE) by a hybrid method, Proc. THERMOPHYSICS 2011, Valtice Czech Rep. 2-4 Nov. 2011, pp. 55-62,
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Machowski B., Kastek M.: Preliminary heat transfer investigations in thermally activated battery, Proc. THERMOPHYSICS 2011, Valtice Czech Rep. 2-4 Nov. 2011, pp. 256-265,
 • Terpiłowski J., Gawron B., Woroniak G.: The research of transient heat transfer in composite materials using carbon/epoxy composites as an example. 19th ECTP. Book of abstracts. 2011. p. 267.
 • Sypek J., Majewski T., Panas A.J.: Modelowanie złożonej wymiany ciepła w procesie wytwarzania spieku 90W-7Ni-3Fe, Biuletyn WAT, vol. LX, 2, 2011, str. 297-312,
 • Panas A.J., Panas J.J., Polakowski H., Piątkowski T.: Badania zależności temperaturowej rozszerzalności cieplnej i ciepła właściwego stopu glinu PA-6, Biuletyn WAT, vol. LX, 4 (664), 2011, str. 103-118
 • Panas A.J., Nowakowski M., Analysis of Metrological Conditioning of Thermal Diffusivity Measurements Applying Modified Ångström’s Method at Scanning Mode Operation, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No 2, 2011, 331-338,
 • Świderski W., Miszczak M., Panas A.J.: Short communication. A novel technique for the continuous evaluation of a burning rate of solid rocket propellant by using IR thermography, Quantitative InfraRed Thermography Journal, Vol8/1, 2011, ISSN: 1768-6733, pp.111-114,
 • Panas A.J., Nowakowski M., Jakielaszek Z., Tkaczyk P.:, Badania dyfuzyjności cieplnej past termoprzewodzących metodą wymuszenia okresowego, Modelowanie inżynierskie, Nr 41, 2011, str. 315-322
 • Panas A.J., Nowakowski M., Panas J.J., Rećko K., Effect of Approximation on the Results of Modified Ångström’s Procedure for the Thermal Diffusivity Measurement, Technical News (Technitshni Visti) Lviv, Ukraine, Vol. 33/34, No1/2, 2011, ISSN 1992-8149, pp. 38-41
 • Frant M., Kozakiewicz A.: Budowa modelu układu wlotowego silnika F-100-PW-229 w samolocie F-16 na potrzeby analizy powstawania wiru wlotowego. Prace Instytutu Lotnictwa nr 213/2011 Warszawa
 • Frant M., Kozakiewicz A.: Construction of an air intake system model for F-100-PW-229 engine in F-16 aircraft for intake vortex development analysis. Prace Instytutu Lotnictwa nr 217/2011 Warszawa
 • 2010

 • Panas A., Terpiłowski J., Tomasz Majewski, Badania i analiza właściwości cieplno-fizycznych spieku 90W-7Ni-3Fe, Biuletyn WAT, LIX, Nr 3 (659), 2010, pp. 307328
 • Miszczak M., Panas A., Świderski W., A novel technique for the continuous evaluation of a burning rate of solid rocket propellant by using IR thermography, Quantitative InfraRed Termography Quebec, Canada, July 27-30, 2010, paper No 133, pp.351-358
 • Preiskorn M., Koniorczyk P., B. Zygmunt B.: Obliczenia numeryczne nieustalonych pól temperatur w niechłodzonej dyszy silnika rakietowego przeciwlotniczej rakiety krótkiego zasięgu, VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa: Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Pułtusk 2010, str. 768
 • Zmywaczyk J., Gapski M.: Estimation of thermophysical parameters of stainless steel 1H18N9T by an inverse method, Proc. THERMOPHYSICS 2010, Valtice Czech Rep. 3-5 Nov. 2010, pp. 253-260
 • Olejnik A., Rogólski R., Chachurski R., Frant M.: „Wybrane problemy prototypowania płatowca bezzałogowego statku powietrznego klasy mini, XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania, Wytwarzania i Eksploatacji, 10-14.05.2010
 • Szcześniak Z., Wrzesień S., Frant M., Skrodzki C.,: „Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji” XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2010, Zakopane 7-10.09.2010, Wyd. WAT, Warszawa 2010 , s. 384-391
 • Szcześniak Z., Wrzesień S., Frant M., Skrodzki C.,: ”Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji” XI Ogólnopolskie Seminarium Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych”, Warszawa 18-19.11.2010, Wydawnictwo Urzędu Nadzoru Budowlanego, s. 155-164
 • Zmywaczyk J., G. Zapotoczna-Sytek, K. Lubińska, Koniorczyk P.: Modelowanie nieustalonej wymiany ciepła i masy w piaskowym autoklawizowanym betonie komórkowym ABK-500, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, SWCiM-2010, Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Międzyzdroje 2010, referat, str. 601-608
 • M. Wielgosz, Koniorczyk P., Zmywaczyk J., M. Gapski: Identyfikacja parametrów termofizycznych ciał stałych metodą nagrzewania ciągłego, Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, 1/2010, str. 10-13,
 • Z. Szcześniak, S. Wrzesień, M. Frant, C. Skrodzki …..„Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji” XI Ogólnopolskie Seminarium Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych i obszarach kolejowych, Warszawa 18-19.11.2010, Wydawnictwo Urzędu Nadzoru Budowlanego
 • Olejnik A, Rogólski R., Chachurski R, Frant M: Wybrane Aspekty Prototypowania Płatowca Bezzałogowego Statku Powietrznego klasy Mini., Mechanik 7/2010

III. Komunikaty naukowe


2010

 • Olejnik A., Rogólski R, Chachurski R, Frant M., Wybrane aspekty prototypowania płatowca bezzałogowego statku powietrznego klasy mini, XIV Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji 10-14.05.2010, Jurata
 • Szcześniak Z., Wrzesień S., Frant M., Skrodzki C., Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji, XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2010, Zakopane 7-10.09.2010, Wyd. WAT, Warszawa 2010

IV. Podręczniki, skrypty


2010

 • Krzyżanowski A.: Mechanika Lotu Śmigłowców, WAT, Warszawa 2010.
 • Krzyżanowski A.: Mechanika Lotu, WAT, Warszawa 2009

V. Patenty


2018

 • Leszek Jaroszewicz, Andrzej J. Panas, Marek Polański, Paweł Płatek, Sławomir Dyjak, Izabela Kunce, Marta Michalska-Domańska, Bartosz Fikus, Katarzyna Witek, Paulina Kuziora, Agata Olejarczyk, Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru. WAT, Warszawa, zgłoszenie listopad 2014, patent nr 409924 przyznany w 2018 r

2014

 • Reiner J., Mrzygłód M., Tryba D., Trzyna M., Cieszynski W., Zmywaczyk J, Jaremek H. - Zgłoszenie patentowe krajowe Nr P.409449 wynalazku "Urządzenie do kontroli kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych, sposób kontroli kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych oraz zastosowanie urządzenia do kontroli kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych", Warszawa 10 września 2014

2013

 • Galus W., Jaremek H., Koniorczyk P., Trzyna M.: Methods for production of heat insulating composite materials and heat insulating composite material produced thereby. Podmiot, na rzecz którego patent został udzielony: Hit Consulting Sp z o.o. Nr patentu/data WO 2013021324 A2 13.02.2013
 • Galus W., Jaremek H., Koniorczyk P., Trzyna M.: Heat insulating composite materials and method of their production. Podmiot, na rzecz którego patent został udzielony: Hit Consulting Sp z o.o. Nr patentu/data WO 20130032350 A2 07.03.2013

Doktoranci ZAT


mgr inż. Łukasz OMEN
doktorant

tel. +48 261 837 789
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.