Konferencje

Współpraca

Oferowane dziedziny współpracy i usług komercyjnych

Aparatura dowodzenia i naprowadzania przeciwlotniczych zestawów rakietowych, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów:

 • celowniki telewizyjne
 • procesory sygnałowe, sterowniki mikroprocesorowe.

Analizy, projektowanie i badania układów mikrofalowych, Projektowanie i programowanie układów wielkiej skali integracji, Projektowanie oraz wykonanie procesorów sygnałowych i obrazowych, Urz±dzenia treningowe:

 • do szkolenia obsług przeciwlotniczych zestawów rakietowych;
 • symulatory nalotu.
wspolpraca1 wspolpraca2
wspolpraca3 wspolpraca4
Modelowanie procesów eksploatacji systemów mechatronicznych
Metody organizowania procesów eksploatacji systemów mechatronicznych
Konstrukcja modeli obiektów diagnozowania
Metody badań diagnostycznych
Konstrukcja systemów diagnostycznych
Weryfikacja procesów i systemów diagnostycznych

Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Katedra Mechatroniki
Zespół Radioelektroniki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, bud. 100 pok. 324B
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 839 452
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Publikacje

 

Rok 2015

 1. Bużantowicz W.: Modelowanie trajektorii lotu rakiety balistycznej w centralnym polu grawitacyjnym, Mechanik nr 7/2015 (CD), s. 73-82.
 2. Bużantowicz W., Miernik J., Pietrasieński J.: Modelowanie i aproksymacja funkcji przenoszenia maszynek sterowych rakiety przeciwlotniczej, Mechanik nr 7/2015 (CD), s. 83-92.

 


Rok 2014

 1. Bużantowicz M., Bużantowicz W.: Algorytm cyfrowej korekcji głębi ostrości w elektronowej mikroskopii skaningowej, Mechanik nr 7/2014 (CD), s. 59-68.
 2. Bużantowicz W., Warchulski J., Warchulski M.: Programowanie grafiki 2D w środowisku Embarcadero RAD Studio XE4 z wykorzystaniem biblioteki DirectX, Mechanik nr 7/2014 (CD), s. 69-74.
 3. Grzywiński S.: Perforce – system kontroli wersji w zastosowaniach, Mechanik 7/2014 (CD), s. 225-234.
 4. Pietrasieński J., Grzywiński S., Rodzik D.: Problemy stabilizacji lokatora akustycznego na bezzałogowym statku powietrznym, Mechanik 7/2014 (CD).
 5. Pietrasieński J., Grzywiński S., Rodzik D.: Wykorzystanie programu Pulse Reflex® do analizy parametrów wibroakustycznych lotu bezzałogowego statku powietrznego, Mechanik 7/2014 (CD).
 6. Pietrasieński J., Rodzik D., Grzywiński S.: Wykorzystanie sieci akustycznych w pasywnej lokacji obiektów, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Wyd. Sigma&NOT, 2014, s. 76-79.
 7. Pietrasieński J., Warchulski M., Warchulski J., Bużantowicz W.: Uwarunkowania kinematyczne obserwacji pocisków balistycznych, Mechanik nr 7/2014 (CD), s. 569-574.
 8. Rodzik D., Grzywiński S., Podciechowski M., Żygadło S.: Wykorzystanie modułów pomiarowych LAN-XI do rejestracji i akwizycji parametrów wibroakustycznych lotu bezzałogowego statku powietrznego, Mechanik 7/2014 (CD).
 9. Rodzik D., Grzywiński S., Siergiejuk P.: Nowe metodyki prowadzenia projektu, Mechanik 7/2014 (CD).
 10. Warchulski J., Warchulski M., Grzywiński S.: Wykorzystanie programu AUTOCAD do generowania punktów węzłowych polilinii, Mechanik 7/2014 (CD).

 


Rok 2013

 1. Bużantowicz M., Bużantowicz W.: Zastosowanie mikroskopii skaningowej do inspekcji układów elektronicznych wykonanych w technologii SMT, Mechanik nr 7/2013 (CD), s. 71-76.
 2. Bużantowicz W., Warchulski J., Warchulski M.: Tworzenie nowoczesnego interfejsu użytkownika w środowisku Embarcadero RAD Studio XE3, Mechanik nr 7/2013 (CD), s. 77-84.
 3. Pietrasieński J., Rodzik D., Grzywiński S., Siergiejuk P.: Przegląd komputerowych narzędzi do wizualizacji zjawisk fizycznych na przykładzie ruchu pocisku, Mechanik 7/2013 (CD), s. 651-658.
 4. Pietrasieński J., Rodzik D., Grzywiński S., Siergiejuk P.: Wykorzystanie języka programowania Python i biblioteki OpenCascade do wizualizacji i obliczeń geometrycznych, Mechanik 7/2013 (CD), s. 667-672.
 5. Pietrasieński J., Rodzik D., Grzywiński S., Siergiejuk P.: Wyznaczanie współczynników kierunkowych charakterystyk ruchu pocisków w badaniach symulacyjnych fali typu N, Mechanik 7/2013 (CD), s. 659-666.
 6. Warchulski J., Warchulski M., Bużantowicz W.: Odwzorowanie sytuacji taktycznej Wojsk OPL z wykorzystaniem systemu CAx, Mechanik nr 7/2013 (CD), s. 801-814.
 7. Warchulski J., Warchulski M., Bużantowicz W.: Sposoby pomiaru kątów w programie AutoCAD, Mechanik nr 7/2013 (CD), s. 815-822.
 8. Warchulski J., Warchulski M., Bużantowicz W.: Tworzenie elementów znormalizowanych w programie AutoCAD, Mechanik nr 7/2013 (CD), s. 823-830. 

 


Rok 2012

 1. Rodzik D., Szczurko J.: Sound source spatial-temporary localization method, Proceedings of 13th ISPC “Modern information and electronic technologies”, Оdessa, 4-8 Jun, 2012, pp. 315.
 2. Pietrasieński J., Rodzik D., Bużantowicz W., Miernik J., Paramuszczak K.: Analiza możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla, Cz.I. Wykorzystanie drgań i wibracji motocykla, Mechanik 2012, Nr 07/2012, CD, s. 723-730.
 3. Pietrasieński J., Rodzik D., Bużantowicz W., Miernik J., Paramuszczak K.: Analiza możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla, Cz.II. Wykorzystanie emisji dźwięku motocykla, Mechanik 2012, Nr 07/2012, CD, s. 731-738.
 4. Pietrasieński J., Miluski W., Rodzik D., Bużantowicz W., Miernik J., Paramuszczak K.: Analiza możliwości detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla, Cz.III. Wykorzystanie metod analizy obrazu, Mechanik 2012, Nr 07/2012, CD, s. 739-748.
 5. Pietrasieński J., Miluski W., Rodzik D., Bużantowicz W., Miernik J., Paramuszczak K.: Koncepcja i układowa realizacja systemu detekcji zdarzeń krytycznych z udziałem motocykla, Mechanik 2012, Nr 07/2012, CD, s. 749-754.
 6. Żygadło S., Podciechowski M., Rodzik D.: Komputerowo wspomagane badania poligonowe zapalników zbliżeniowych, Mechanik 2012, Nr 07/2012, CD, s. 1035-1042.
 7. Warchulski J., Warchulski M., Bużantowicz W., Mucha G.: Wykorzystanie platformy FireMonkey w procesie uruchamiania i testowania układów mikroprocesorowych, Mechanik nr 7/2012, CD, str. 945-950.
 8. Warchulski J., Warchulski M., Bużantowicz W.: Wykorzystanie platformy FireMonkey do automatyzacji zadań grafiki w programie AutoCAD, Mechanik nr 7/2012, CD, str. 981-988.

Rok 2011

 1. Podciechowski M., Zimończyk K., Żygadło S., Rodzik D.: Static methods of measuring activation altitude of the safe Doppler radio-fuses, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 19, No. 4A, 2010, s. 85-89.
 2. Podciechowski M., Rodzik D., Zimończyk K., Żygadło S.: Artyleryjskie zapalniki zbliżeniowe. Historia, wymagania i warunki pracy, opracowania monograficzne, V Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz  amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej,  Kołobrzeg, 11–13 maja  2011, s. 37-53.
 3. Pietrasieński J., Warchulski J., Warchulski M., Rodzik D.: Badania poligonowe nowej metody naprowadzania dla przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA SC, materiały konferencyjne, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE 2011, Pułtusk, Dom Polonii 25-27.05.2011; s. 242-249.
 4. Pietrasieński J., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M., Żygadło S. i inni: System oceny realizacji artyleryjskich zadań bojowych pododdziałów przeciwlotniczych, materiały konferencyjne, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE 2011, Pułtusk, Dom Polonii 25-27.05.2011; s. 491-498.
 5. Podciechowski M., Zimończyk K., Żygadło S., Rodzik D.: Ocena jakości działania zapalników dopplerowskich o różnej strukturze zespołu obróbki sygnału, materiały konferencyjne, XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia” UZBROJENIE 2011, Pułtusk, Dom Polonii 25-27.05.2011; s. 216-225.
 6. Podciechowski M., Zimończyk K., Żygadło S., Rodzik D.: Researches of Electrical Parameters of Batteries Supply for Proximity Radio-fuses of Artillery Projectiles, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 20, No. 5A (2011), pp. 132-137.
 7. Podciechowski M., Rodzik D., Zimończyk K., Żygadło S.: Statyczny pomiar zasięgu zadziałania zapalników zbliżeniowych, Zeszyty Naukowe AMW, Rok LII NR 185A, 2011, s. 305-312.
 8. Podciechowski M., Rodzik D., Zimończyk K., Żygadło S.: Probabilistic assessment of activation altitude of artillery proximity fuses, Mechanik 2011, Nr 07/2011, CD, s. 1049-1058.  
 9. Pietrasieński J., Rodzik D., Grzywiński S.: Programowa implementacja wybranych algorytmów pasywnej lokacji obiektów, Mechanik 2011, Nr 07/2011, CD, s. 689-696.
 10. Pietrasieński J., Rodzik D., Grzywiński S.: Identyfikacja i pelengacja źródła dźwięku, Mechanik 2011, Nr 07/2011, CD, s. 681-688.
 11. Pietrasieński J., Rodzik D., Żygadło S., Siergiejuk P.: Oprogramowanie do symulacji zaburzeń ośrodka wywołanych strzałem i lotem pocisku w polu swobodnym, Mechanik 2011, Nr 07/2011, CD, s. 696-706.
 12. Pietrasieński J., Rodzik D., Żygadło S., Szyba Ł.: Stanowisko do generowania i rejestracji fali N. Cz. I. Realizacja sprzętowa, Mechanik 2011, Nr 07/2011, CD, s. 707-714.
 13. Pietrasieński J., Rodzik D., Szyba Ł.: Stanowisko do generowania i rejestracji fali N. Cz. II. Realizacja programowa, Mechanik 2011, Nr 07/2011, CD, s. 715-720.
 14. Pietrasieński J., Warchulski J., Warchulski M., Rodzik D.: Wykorzystanie narzędzi komputerowego wspomagania w badaniach poligonowych nowej metody naprowadzania dla przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA SC, Mechanik 2011, Nr 07/2011, CD, s. 729-736.  
 15. Rodzik D.: Investigation of N-Wave Propagation Parameters of Free Field Projectiles Moving, Proceedings of 58th Open Seminar on Acoustics, T.2., Jurata 13-16 September 2011, pp. 217-228
 16. Żygadło S., Podciechowski M., Rodzik D., Zimończyk K.: Badania poligonowe zapalników zbliżeniowych, Materiały konferencyjne, IV Konferencja Naukowa „Urządzenia i systemy radiolokacyjne UiSR ’11, Rynia 16-17 listopada 2011, CD, s. 59.
 17. Żygadło S., Podciechowski M., Rodzik D., Zimończyk K.: Stanowiska do badań laboratoryjnych zespołów elektronicznych radiowych zapalników zbliżeniowych, Materiały konferencyjne, IV Konferencja Naukowa „Urządzenia i systemy radiolokacyjne UiSR ’11, Rynia 16-17 listopada 2011, CD, s. 60.
 18. Rodzik D.: Sformułowanie ogólnych wymagań akustycznej lokacji pasywnej pocisku w ruchu naddźwiękowym, Materiały konferencyjne, IV Konferencja Naukowa „Urządzenia i systemy radiolokacyjne UiSR ’11, Rynia 16-17 listopada 2011, CD, s. 45. 
 19. Pietrasieński J., Warchulski J., Warchulski M., Rodzik D.: Badania poligonowe nowej metody naprowadzania dla przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA SC, Problemy Techniki Uzbrojenia, Nr 118/2011, WITU, Zielonka 2011, s. 139-148.
 20. Pietrasieński J., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M., Żygadło S. i inni: System oceny realizacji artyleryjskich zadań bojowych pododdziałów przeciwlotniczych, Problemy Techniki Uzbrojenia, Nr 119/2011, WITU, Zielonka 2011, s. 99-106.

Rok 2010

 1. Pietrasieński J., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M., Żygadło S.: Wspomagany komputerowo pomiar parametrów hałasu emitowanego przez uzbrojenie, Mechanik 2010 Nr 07/2010, CD. s. 395-402.
 2. Podciechowski M., Zimończyk K., Żygadło S., Rodzik D.: Badania widma drgań sprężystych pocisków artyleryjskich i rakietowych, Mechanik 2010 Nr 07/2010, CD. s. 421-426.
 3. Warchulski M., Warchulski J., Rodzik D.: Wykorzystanie środowiska Matlab-Simulink do syntezy nowej metody naprowadzania rakiety przeciwlotniczej, Mechanik 2010 Nr 07/2010, CD s. 523-534.
 4. Pietrasieński J., Rodzik D., Żygadło S.: Sformułowanie problemu akustycznej oceny realizacji artyleryjskich zadań bojowych, [w:] Kobierski J.W. (red.): Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej), Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2010, s. 197-206.
 5. Podciechowski M., Rodzik D., Żygadło S.: Wymagania na radiozapalnik rakiety przeciwlotniczej, [w:] Kobierski J.W. (red.): Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej), Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2010, s. 221-232.
 6. M. Podciechowski, K. Zimończyk, S. Żygadło: Ocena skuteczności amunicji odłamkowej wyposażonej w zapalniki zbliżeniowe, materiały konferencyjne, VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Pułtusk 2010.
 7. M. Podciechowski, K. Zimończyk, S. Żygadło: Wyniki oceny skuteczności rażenia odłamkowego amunicji wyposażonej w zapalniki  zbliżeniowe, materiały konferencyjne VIII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa, Pułtusk 2010.
 8. M. Podciechowski, K. Zimończyk, S. Żygadło: Modelowanie charakterystyk zespołu obróbki sygnałów radiozapalnika dopplerowskiego, Mechanik nr 7/2010.
 9. M. Podciechowski, K. Zimończyk, S. Żygadło: Statyczne metody pomiaru wysokości zadziałania radiozapalników dopplerowskich, Mechanik nr 7/2010.

Rok 2009

 1. Warchulski M., Warchulski J., Rodzik D.: Wykorzystanie środowiska Matlab – Simulink do analizy metod naprowadzania rakiet przeciwlotniczych, materiały konferencyjne, XIII Międzynarodowa Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, 11-15 maja Jurata 2009; s. 369-382.
 2. Żygadło S., Rodzik D.: Model symulacyjny i rzeczywisty układu szyfratora komend sterowania PZR NEWA S.C., materiały konferencyjne, XIII Międzynarodowa Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, 11-15 maja Jurata 2009, s. 423-430.  
 3. Żygadło S., Podciechowski M., Rodzik D.: Deszyfrator komend sterowania PZR NEWA SC o zwiększonym zasięgu, materiały konferencyjne, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna nt. „Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia”, Pułtusk, Dom Polonii 7 ÷ 9.10.2009, s. 180-188.
 4. Żygadło S., Podciechowski M., Zimończyk K., Rodzik D.: Ocena rozrzutu wysokości zadziałania pocisków z radiozapalnikami dopplerowskimi, Zeszyty Naukowe AMW,  Rok XLX nr 177B 2009, s. 275-282.

Rok 2008

 1. Pietrasieński J., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M., Szczurko J.: Wykorzystanie narzędzi CAx w prototypowaniu cyfrowym systemu detekcji i lokalizacji strzału, materiały konferencyjne, XII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, 12-16 maja Jurata 2008; s. 277-284.
 2. Pietrasieński J., Rodzik D., Żygadło S.: Model systemu detekcji i lokalizacji strzału, praca zbiorowa pod redakcją J. Gacek i inni, nt. „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”, tom I, Warszawa 2008, s. 449-458.
 3. Podciechowski M., Rodzik D., Sienicki K., Żygadło S.: Stabilizacja częstotliwości pracy nadajnika stacji naprowadzania rakiet PZR NEWA SC, praca zbiorowa pod redakcją J. Gacek i inni, nt. „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”, tom I, Warszawa 2008, s. 425-430. 
 4. Podciechowski M., Rodzik D., Sienicki K., Żygadło S.: Modernizacja układu ADCzM stacji SNR-125SC,  Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 172B ROK XLIX, Gdynia 2008, s.205-217.
 5. Pietrasieński J., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M., Szczurko J.: Wykorzystanie narzędzi CAx w prototypowaniu cyfrowym systemu detekcji i lokalizacji strzału, Mechanik 2008 Nr 11/2008, s. 971-974.

Rok 2007

 1. Żygadło S., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M.: Analiza możliwości zwiększenia zasięgu rakiet PZR NEWA SC, Biuletyn WAT , Vol. LVI, nr specjalny (1); s. 381-392.
 2. Żygadło S., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M.: Wpływ wybranych parametrów toru obserwacji na zasięg śledzenia PZR NEWA SC, Biuletyn WAT , Vol. LVI, nr specjalny (1); s. 393-402.
 3. Pietrasieński J., Żygadło S., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M.: Badanie parametrów przestrzenno-czasowych zaburzeń ośrodka wywołanych lotem pocisku, Biuletyn WAT , Vol. LVI, nr specjalny (1); s. 413-422.
 4. Pietrasieński J., Rodzik D., Warchulski J., Warchulski M.: Analiza częstotliwościowa zaburzeń ośrodka wywołanych ruchem pocisku, Biuletyn WAT , Vol. LVI, nr specjalny (1); s. 433-443.

Rok 2006

 1. Rodzik D., Podciechowski M., Sienicki K., Żygadło S.: Kierunki rozwoju przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C. dla Sił Powietrznych RP, materiały konferencyjne, VI Międzynarodowa konferencja nt. „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia”, Waplewo 11-13.10.2006.

Rok 2005

 1. Rodzik D., Podciechowski M., Sienicki K., Żygadło S.: Komputerowy zespół diagnostyczny bloku sprzężenia stacji RSWP P-18 ze stacją SNR S-125SC, materiały konferencyjne, IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, 9-13 maja Jurata 2005; s.193-198
 2. Rodzik D., Podciechowski M., Sienicki K., Żygadło S.: Zespół wizualizacji wyników sprawdzeń bloku sprzężenia stacji RSWP P-18 ze stacją SNR S-125SC, materiały konferencyjne, IX Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, 9-13 maja Jurata 2005; s.199-204
 3. Rodzik D., Podciechowski M., Sienicki K., Żygadło S.: Stan aktualny i perspektywy modernizacji przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C., V Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku”. Gdynia 2005, str. 261-267.
 4. M.Podciechowski, K.Sienicki, S.Żygadło, D.Rodzik, Szkolenie obsług bojowych i technicznych przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C., VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „CRASS 2005”, Kraków  2005, str. 227-235.
 5. M.Podciechowski, K.Sienicki, S.Żygadło, D.Rodzik, Kierunki rozwoju aparatury pokładowej rakiety 5W278 PZR NEWA, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „CRASS 2005”, Kraków  2005, str. 236-243.

Rok 2004

 1. K.BUTLEWSKI, B.CZECHOWICZ, P.MĘDRZYCKI, S.ŻYGADŁO, "Koncepcja wykorzystania bezpilotowego statku powietrznego do oblotów stacji naprowadzania rakiet", III Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej", Koszalin 2004.
 2. K.BUTLEWSKI, M.PODCIECHOWSKI, S.ŻYGADŁO, "Koncepcja modernizacji aparatury radiosterowania dla potrzeb bezpilotowego statku powietrznego", III Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej", Koszalin 2004.
 3. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Koncepcja budowy stanowisk do szkolenia obsług technicznych SNR-125SC", III Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej", Koszalin 2004.
 4. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Zintegrowany system szkolenia obsług przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C.", III Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej", Koszalin 2004.
 5. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, D.RODZIK, "Komputerowe wspomaganie systemu szkolenia obsług PZR NEWA S.C.", VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2004.
 6. M.PODCIECHOWSKI, S.ŻYGADŁO, "Interfejs wymiany danych między analogową i cyfrową stacją radiolokacyjną, III Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg 2004.
 7. M.PODCIECHOWSKI, S.ŻYGADŁO, "Zastosowanie procesorów sygnałowych do przetwarzania sygnału echa w stacji radiolokacyjnej przeciwlotniczego zestawu rakietowego", III Krajowa Konferencja Elektroniki, Kołobrzeg 2004.
 8. K.BUTLEWSKI, B.CZECHOWICZ, P.MˇDRZYCKI, S.ŻYGADŁO, "Zastosowanie bezpilotowego statku powietrznego do kontroli parametrów stacji naprowadzania rakiet", VI Konferencja "Metody i technika badań statków powietrznych w locie", Mrągowo 2004.
 9. J.DUDZIŃSKI, D.RODZIK, J.WARCHULSKI, M.WARCHULSKI, "Wykorzystanie sterownika MicroPLC do rejestracji pracy przeciwlotniczego zestawu rakietowego", VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2004.
 10. J.WARCHULSKI, M.WARCHULSKI, W.KUROWSKI "Wykorzystanie środowiska AutoCAD 2002PL do obliczania parametrów masowo-bezwładnościowych obiektów rzeczywistych", VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2004.
 11. J.WARCHULSKI, M.WARCHULSKI, D.RODZIK, "Wyznaczanie parametrów masowo-bezwładnościowych rakiety przeciwlotniczej", VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2004.
 12. M.WARCHULSKI, J.WARCHULSKI, W.KUROWSKI, "Wykorzystanie pakietu MATLAB-SIMULINK do modelowania ruchu rakiety przeciwlotniczej", VIII Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2004.
 13. J.DUDZIŃSKI, D.RODZIK, J.WARCHULSKI, M.WARCHULSKI, "Aparatura KZA do rejestracji parametrów pracy przeciwlotniczego zestawu rakietowego", V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo 2004.
 14. J.DUDZIŃSKI, D.RODZIK, J.WARCHULSKI, M.WARCHULSKI, "Oprogramowanie aparatury KZA do rejestracji parametrów pracy przeciwlotniczego zestawu rakietowego", V Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo 2004.
 15. J.DUDZIŃSKI, D.RODZIK, J.WARCHULSKI, M.WARCHULSKI, "Wykorzystanie sterownika MicroPLC do rejestracji pracy przeciwlotniczego zestawu rakietowego", Przegl±d mechaniczny, Miesięcznik naukowo-techniczny, nr 11/04.

Rok 2003

 1. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Kierowania ogniem PZR "NEWA SC" w systemie obrony powietrznej", V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Przeciwlotnicze i Obrony Powietrznej", Zakopane 2003.
 2. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Koncepcja modernizacji trenażera PRWB OSA AK", V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Przeciwlotnicze i Obrony Powietrznej", Zakopane 2000.
 3. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Ocena wyników zadań ogniowych przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA S.C.", V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Przeciwlotnicze i Obrony Powietrznej", Zakopane 2003.
 4. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Komendy kierowania ogniem PZR NEWA S.C. uwzględniające bezpieczeństwo lotów własnego lotnictwa", III Międzynarodowa Konferencja "Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku", Gdynia 2003.
 5. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "System kierowania ogniem dywizjonu rakietowego NEWA S.C. w aspekcie wymogów NATO", III Międzynarodowa Konferencja "Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku", Gdynia 2003.
 6. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Cyfrowa obróbka sygnału echa radiolokacyjnego na przykładzie radaru śledzącego PZR", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności", Gdynia 2003.
 7. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Koncepcja modernizacji aparatury pokładowej systemu transmisji komend sterowania PZR NEWA S.C.", IX Krajowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna "Automatyzacja i Eksploatacja Systemów Sterowania i Łączności", Gdynia 2003.
 8. D.RODZIK, G.SAWICKI, "Ocena jakości cyklu "życia" sprzętu uzbrojenia na podstawie wyników kontroli stanu technicznego", Biuletyn WAT nr 2/2003.

Rok 2002

 1. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Adaptacja analogowych stacji radiolokacyjnych do współpracy z urządzeniami cyfrowymi", PEP Forum, Warszawa 2002.
 2. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Automatyczny system kontrolno-pomiarowy wybranych bloków przeciwlotniczego zestawu rakietowego", IV Międzynarodowa Konferencja "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo 2002.
 3. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Koncepcja modernizacji systemu sterowania wyrzutnią przeciwlotniczego zestawu rakietowego", IV Międzynarodowa Konferencja "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo 2002.
 4. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Współpraca analogowych stacji radiolokacyjnych z przeciwlotniczym zestawem rakietowym", IV Międzynarodowa Konferencja "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia", Waplewo 2002.
 5. T.JAKUSZ, M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "System transmisji komend sterowania rakietami plot. w aspekcie wymogów NATO", II Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej", Koszalin 2002.
 6. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Zintegrowany system współpracy analogowych i cyfrowych stacji radiolokacyjnych w przeciwlotniczym zestawie rakietowym", II Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej", Koszalin 2002.
 7. D.RODZIK, A.JASKÓLSKI, "Komputerowe systemy gromadzenia i analizy danych eksploatacyjnych", VI Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2002.
 8. D.RODZIK, "Eksploracja danych eksploatacyjnych urz±dzeń technicznych", VI Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2002.
 9. D.RODZIK, "Komputerowy system gromadzenia i analizy danych eksploatacyjnych sprzętu wojskowego", VI Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2002.
 10.  D.RODZIK, G.SAWICKI, "Non-classical method of military equipment's exploitation data analysis", IV Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia, Waplewo 2002.
 11.  D.RODZIK, G.SAWICKI, J.DUDZIŃSKI, "Wykorzystanie statystycznych metod grupowania do analizy danych eksploatacyjnych pewnej klasy obiektów technicznych", Materiały XXXI KZM Zakopane - Kościelisko 2002.
 12.  J.WARCHULSKI, M.WARCHULSKI, "Wstępny projekt rakiety przeciwlotniczej bliskiego zasięgu z optymalizacją kształtu", VI Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 13-17 maja 2002.
 13.  J.WARCHULSKI, M.WARCHULSKI, "Optymalizacja kształtu noska rakiety przeciwlotniczej bliskiego zasięgu w procesie wstępnego projektowania", VI Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurta 2002.
 14.  M.WARCHULSKI, J.WARCHULSKI, "Modelowanie obwodu naprowadzania rakiety sterowanej komendowo", VI Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 2002.
 15.  K.SIENICKI, M.WARCHULSKI, J.WARCHULSKI, "Model symulacyjny imitatora celów powietrznych dla PZR", II Konferencja naukowa nt. "Kierowanie Ogniem Systemów Obrony Powietrznej", Koszalin-Wicko Morskie 2002.

Rok 2001

 1. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Cyfrowy układ sterowania startem", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Przeciwlotnicze Bliskiego Zasięgu", Tarnów 2001.
 2. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Wybrane zagadnienia modernizacji urządzeń nadawczo-odbiorczych przeciwlotniczego zestawu rakietowego", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Przeciwlotnicze Bliskiego Zasięgu", Tarnów 2001.
 3. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Przetwarzanie sygnału echa stacji radiolokacyjnej przeciwlotniczego zestawu rakietowego", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Przeciwlotnicze Bliskiego Zasięgu", Tarnów 2001.
 4. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "System wymiany informacji o sytuacji radiolokacyjnej w przeciwlotniczym zestawie rakietowym", XII Konferencja Naukowa "Sterowanie i Regulacja w Radiolokacji i Obiektach Latających", Jelenia Góra 2001.
 5. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Automatyczny system diagnozowania rakiet plot.", XII Konferencja Naukowa "Sterowanie i Regulacja w Radiolokacji i Obiektach Lataj±cych", Jelenia Góra 2001.
 6. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Układ stabilizacji częstotliwości nadajnika stacji radiolokacyjnej z wykorzystaniem pętli fazowej", XII Konferencja Naukowa "Sterowanie i Regulacja w Radiolokacji i Obiektach Latających", Jelenia Góra 2001.
 7. J.PIETRASIEŃSKI, J.PIÓRKOWSKI, S.ŻYGADŁO, "Metoda generacji sygnału z kluczowaną fazą w układzie pomiaru odległości", XII Konferencja Naukowa "Sterowanie i Regulacja w Radiolokacji i Obiektach Lataj±cych", Jelenia Góra 2001.
 8. D.RODZIK, G.SAWICKI, "Komputerowe wspomaganie planowania obsługi i zapewnienia środków obsługi obiektów technicznych", V Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Szczyrk 2001.
 9. D.RODZIK, G.SAWICKI, "Identyfikacja charakterystyk niezawodnościowych sprzętu uzbrojenia z wykorzystaniem metod wnioskowania statystycznego", Biuletyn WAT Nr 8/2001.
 10.  D.RODZIK, J.DUDZIŃSKI, "Wspomaganie projektowania niezawodności sprzętu uzbrojenia", Materiały XXX KZM Zakopane - Kościelisko 2001.
 11.  D.RODZIK, "Nieklasyczna metoda wnioskowania o stanie technicznym układów elektronicznych sprzętu uzbrojenia", IV Międzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2001.

Rok 2000

 1. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Koncepcja programowo-sprzętowego sprzęgu między analogową stacją radiolokacyjną a cyfrowymi urz±dzeniami odbiorczymi", XI Konferencja Naukowa "Sterowanie i Regulacja w Radiolokacji i Obiektach Lataj±cych", Jelenia Góra 2000.
 2. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, A.RUTKOWSKI, W.SUSEK, "Koncepcja kontroli funkcjonowania torów b.w.cz. stacji radiolokacyjnej", XI Konferencja Naukowa "Sterowanie i Regulacja w Radiolokacji i Obiektach Latających", Jelenia Góra 2000.
 3. M.PODCIECHOWSKI, K.SIENICKI, S.ŻYGADŁO, "Adaptacja analogowych stacji radiolokacyjnych do współpracy z urządzeniami cyfrowymi", XI Konferencja Naukowa "Sterowanie i Regulacja w Radiolokacji i Obiektach Latających", Jelenia Góra 2000.
 4. D.RODZIK "Komputerowe wspomaganie inżynierii niezawodności na przykładzie programu CARE ", IV Szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Jurata 2000.
 5. D.RODZIK, G.SAWICKI, "Niezawodność eksploatacyjna sprzętu uzbrojenia", II Konferencja nt.: Problemy Eksploatacji Techniki Wojskowej, Kielce 2000.
 6. D.RODZIK, G.SAWICKI, "Military equipment maintenance planning and maintenance support performance", IIIrd International Armament Conference, Waplewo 2000.
 7. D.RODZIK, J.DUDZIŃSKI, "Projektowanie niezawodności obiektów technicznych z wykorzystaniem pakietu CARE", Materiały XXIX KZM Zakopane - Kościelisko 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencje

Organizatorem Szkoły komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (SKWPWiE) jest Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej. Uczestnikami Szkoły są przedstawiciele nauki, przemysłu oraz firm wdrażających systemy komputerowego wspomagania oraz zaproszeni goście.
Szkoła odbywa się raz w roku, w pierwszej połowie maja. Ma charakter ogólny i jest skierowana do użytkowników we wszystkich branżach, w których zastosowano komputerowe wspomaganie prac. Organizatorzy nie stawiają sobie za cel konkurowania z tematycznymi konferencjami komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania. Celem Szkoły jest stworzenie szerokiego forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Sprzyja integracji środowisk naukowych ze środowiskami praktyków zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i zapewnieniem jakości a także zarządzaniem wszystkimi dziedzinami działalności człowieka.


Program Szkoły adresowany jest przede wszystkim do:

 • użytkowników systemów komputerowych w biurach, zakładach i przedsiębiorstwach przemysłowych;
 • twórców metod i procedur komputerowego wspomagania;
 • producentów sprzętu i autorów oprogramowania;

Więcej na temat Szkoły w serwisie wydziałowym.

Nauka i badania

Realizowane obecnie projekty rozwojowe
W ramach Konkursu Młodych Naukowców są obecnie realizowane dwa projekty rozwojowe:
1. System zwalczania BSL
- kierownik projektu ZM TARNÓW: Marcin DŁUGOŃ.
- kierownik projektu WAT: kpt. mgr inż. Kamil WACŁAWIK.
- Termin realizacji: 05.10.2018 do 04.10.2021 (36 miesięcy). 
Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej stworzenie systemu automatycznej ochrony i zwalczania dynamicznych celów powietrznych – bezzałogowych statków latających (BSL) oraz pocisków manewrujących. System na podstawie pozyskanej informacji o obiekcie powietrznym (system radarowy, system rozpoznania radiowego, głowica optoelektroniczna) pozwoli na zwalczanie zagrożeń powietrznych w sposób autonomiczny. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoli na uzyskanie wysokodynamicznego, precyzyjnego śledzenia oraz zwalczania celów powietrznych. Wykorzystanie odpowiedniego środka ogniowego (karabin w systemie Gatlinga), zapewni wysokie pokrycie ogniowe zwalczanego celu, co wiąże się to z wysokim prawdopodobieństwem neutralizacji zagrożenia.

BSL
Widok ogólny systemu zwalczania BSL


2.  Autonomiczny pojazd kołowy z modułem uzbrojenia do zadań rozpoznawczych i bojowych
- kierownik projektu ZM TARNÓW: Damian JAROSZ.
- kierownik projektu WAT: kpt. mgr inż. Kamil WACŁAWIK.
- Termin realizacji: 05.10.2018 do 04.04.2021 (30 miesięcy) 
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i technologicznych w dziedzinie robotyki bezzałogowych platform lądowych (BPL) przeznaczonych do prowadzenia rozpoznania w bezpośredniej styczności wojsk, w tym penetrację miejsc niebezpiecznych i niedostępnych dla człowieka. Bezzałogowe pojazdy kołowe typu UAGV w połączeniu z uzbrojeniem mogą realizować zdania wsparcia ogniowego piechoty i sił specjalnych.
Głównym zadaniem projektu jest integracja autonomicznego kołowego pojazdu transportowego (projekt TARVOS) i zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia strzeleckiego (projekt ZSMU), przeznaczonego do zastosowania w operacjach wojskowych. W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza, w wyniku, której zostaną zdefiniowane kluczowe parametry charakterystyki taktycznej, i które będą przedmiotem badań. Spodziewanym efektem końcowym projektu będzie prototyp bezzałogowego pojazdu autonomicznego (PERUN) z modułem uzbrojenia na VI poziomie gotowości technologicznej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.

 perun1
perun2

Widok ogólny autonomicznego pojazdu kołowego z modułem uzbrojenia
do zadań rozpoznawczych i bojowych

Prezentacja autonomicznego pojazdu na MSPO Kielce 2019,
projekt prezentuje 
kierownik projektu WAT: kpt. mgr inż. Kamil WACŁAWIK.
https://youtu.be/BHMg8qT6wVA


Obecnie Zespół Radioelektroniki realizuje następujące prace badawczo-rozwojowe:

O ROB 0044 001
Temat: Opracowanie programu komputerowego do symulacyjnej oceny możliwości rakiet przeciwlotniczych na podstawie ich konstrukcji lub deklarowanych parametrów w różnych warunkach i scenariuszach ich użycia
Czasokres realizacji: 2012-2014
Konsorcjum:WAT (lider), BUMAR elektronika

O ROB 0045 001
Temat: Opracowanie programu komputerowego do symulacyjnej oceny możliwości bojowych dywizjonów rakietowych OP wyposażonych w przeciwlotnicze zestawy rakietowe obrony powietrznej (ZROP) różnych typów na podstawie symulacji ich działań warunkach i scenariuszach ataku powietrznego
Czasokres realizacji: 2012-2014
Konsorcjum:WAT (lider), BUMAR elektronika

O ROB 0068 001
Temat: Opracowanie systemu oceny strzelań do celów powietrznych
Czasokres realizacji: 2012-2015
Konsorcjum:WAT (lider), ITWL, MSP Marcin Szender

 


 Zakres podstawowej działalności naukowej:

 • systemy przetwarzania sygnałów i sterowania w czasie rzeczywistym
 • teoria i układy określania współrzędnych celów i rakiet
 • teoria systemów naprowadzania rakiet przeciwlotniczych
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów i projektowanie procesorów sygnałowych
dzialnauk dzialnauk1 dzialnauk2
 • Organizowanie i modelowanie procesów eksploatacji systemów
 • Opracowywanie modeli obiektów diagnozowania, metod badań i metod wnioskowania diagnostycznego
 • Projektowanie systemów diagnostycznych.

Ważniejsze osiągnięcia w pracy naukowej i badawczej:

 • koncepcja modernizacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • podstawy teoretyczne statystycznie optymalnej obróbki sygnałów celu i rakiet na tle zakłóceń
 • projekty filtrów cyfrowych i procesorów sygnałowych
 • podstawy teoretyczne nowej metody pomiaru odległości w zestawie rakietowym
 • z promieniowaniem ciągłym i korelacyjną obróbkę sygnałów
 • podstawy teoretyczne nowej metody naprowadzania rakiety przeciwlotniczej; na cel powietrzny, pozwalającej na wydłużenie zasięgu rakiety
 • przetwarzanie sygnałów w systemach czasu rzeczywistego
 • podstawy teoretyczne i opracowanie procesora sygnałowego telewizyjnego; układu automatycznego śledzenia obrazu celu.
pracebad1 pracebad2 pracebad3

Tematyka prowadzonych prac naukowo-badawczych :

 • opracowanie aparatury dowodzenia i naprowadzania przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • podstawy teoretyczne statystycznie optymalnej obróbki sygnałów w kanałach celu i rakiet
 • projekty filtrów cyfrowych i procesorów sygnałowych
 • podstawy teoretyczne metod naprowadzania rakiet przeciwlotniczych.
pracebad5 pracebad6 pracebad7
 • modelowanie procesów eksploatacji systemów mechatronicznych
 • opracowanie torów przetwarzania sygnałów diagnostycznych
 • opracowanie i weryfikacja komputerowych systemów diagnozowania obiektów.
pracebad8 pracebad9 pracebad4

Wykonane projekty i wdrożenia:

 • modernizacja przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA
 • modernizacja aparatury dowodzenia i przetwarzania sygnałów przeciwlotniczego zestawu rakietowego dalekiego zasięgu WEGA
 • opracowanie rodziny trenażerów do szkolenia operatorów wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych
 • opracowanie aparatury do rejestracji sygnałów sterowania rakiet przeciwlotniczych
 • układy do walki z zakłóceniami radioelektronicznymi
 • układy przetwarzania sygnałów odbitych od celów przemieszczających się z małymi prędkościami radialnymi
 • opracowanie radionadajników komend zestawów rakietowych
 • oprogramowanie stanowisk konsoli dowodzenia przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • aparatura treningowa do szkolenia grup bojowych przeciwlotniczych zestawów rakietowych;
 • opracowanie wykrywaczy min;
 • opracowanie artyleryjskich zapalników zbliżeniowych.
projiwdr1 pracebad2 pracebad3

Modernizacja przeciwlotniczego zestawu rakietowego NEWA:

 • zmodernizowany został cały zestaw za wyjątkiem rakiety i systemu antenowego
 • zdecydowanie poprawione zostały walory bojowe zestawu i jego skuteczność ogniowa
 • zastosowano rozwi±zania wspomagające strzelającego w podejmowaniu decyzji ogniowych
 • radykalnie zwiększone zostały możliwości manewrowe zestawu
 • zestaw wyróżnia się wysoką odporność na zakłócenia radioelektroniczne
 • zmodernizowana aparatura zestawu wyróżnia się nowoczesnosć
 • zestaw został wyposażony w aparaturę treningową i rejestrującą przebieg pracy bojowej
 • automatycznie testowany jest stan zestawu i wzrosła jego niezawodność
 • znacznie zredukowana została liczebność grupy bojowej i personelu technicznego
 • wyeliminowano ze składu zestawu kilkanaście pojazdów.

Modernizacja przeciwlotniczego zestawu rakietowego dalekiego zasięgu WEGA:

 • jeden zintegrowany zestaw WEGA został rozdzielony na dwa autonomiczne dywizjony
 • zdecydowanie poprawione zostały walory bojowe zestawu
 • zastosowano rozwiązania wspomagające strzelającego w podejmowaniu decyzji ogniowych
 • zestaw wyróżnia się bardzo wysoką odporność na zakłócenia radioelektroniczne
 • opracowano nowy "cichy" sposób pąmiaru odległości do celu
 • wydatnie zwiększono możliwości zestawu w zwalczaniu rakiet balistycznych i pocisków
 • aparatura przekształcania sygnałów i dowodzenia wyróżnia się nowoczesnoścć
 • zestaw został wyposażony w aparaturę treningową i rejestrującą przebieg pracy bojowej
 • automatycznie testowany jest stan zestawu i lokalizowane są uszkodzenia
 • znacznie zredukowana została liczebność grupy bojowej i personelu technicznego
 • opracowano i wykonano wieżę kontrolną do kontroli funkcjonowania układów śledzących.

Aparatura do rejestracji sygnałów sterowania rakiet plot. KZA:

Aparatura KZA jest przeznaczona do kontroli i automatycznego zapisu uchybów k±towych sterowania pocisków przeciwlotniczego rakietowego wozu bojowego (PRWB) OSA. Aparatura KZA składa się z:

 • rejestratora z kablem transmisji szeregowej i kablem wielożyłowym
 • stanowiska analizy.

Aparatura KZA jest przeznaczona do:

 • pomiaru i zobrazowania błędów naprowadzania rakiet, komend kierowania rakiet i ich składowych oraz sygnałów odpowiedzialnych za pracę radiozapalnika, w obu kanałach sterowania
 • rejestracji mierzonych parametrów w czasie 30 s cyklu pomiarowego począwszy od uruchomienia ich zapisu
 • przechowywania zarejestrowanych danych w czasie do 72 godz. od zakończenia pomiarów
 • transmisji wyników pomiarów do stanowiska analizy
 • wizualizacji wyników pomiarów
 • ewidencji i archiwizacji wyników pomiarów w bazie danych.

Zarejestrowane wyniki pomiarów umożliwiają:

 • analizę pracy obwodu naprowadzania
 • ocenę pracy PRWB w czasie strzelań szkolno-bojowych na podstawie zarejestrowanych podstawowych parametrów w cyklu startowym oraz w czasie lotu rakiety
 • sprawdzenie poprawności funkcjonowania wybranych zespołów aparatury radioelektronicznej PRWB
 • określenie prawdopodobnych przyczyn ewentualnego chybienia ostrzeliwanego celu
 • analizę poprawności wykonania zadania bojowego oraz wyszkolenia obsługi monitorowanego PRWB
 • ocenę stanu technicznego rakiety na podstawie parametrów lotu
 • ocenę stanu technicznego rakiet o przedłużonych resursach, po uwzględnieniu danych zarejestrowanych przez stację kontroli rakiet
 • ocenę pracy PRWB w czasie strzelań szkolno-bojowych na podstawie rejestracji podstawowych parametrów.