Konferencje

Patenty, zgłoszenia patentowe i…

Patenty

 • Nie podlega publikacji (nr 0379; autorzy: M. Czeladzki i inni)
 • Nie podlega publikacji (nr 0387; autorzy: M. Czeladzki i inni)
 • Nie podlega publikacji (nr 0397; autorzy: M. Czeladzki i inni)
 • Nie podlega publikacji (nr 0405; autorzy: M. Czeladzki i inni)
 • Nie podlega publikacji (nr 0502; autorzy: Z. Jopek, J. Lesicki, R. Spasiuk, T. Stompor, E. Włodarczyk)
 • Pocisk podkalibrowy (PL 108 302; autorzy: E. Łuka, S. Cisek, J. Bojarczuk, J. Spustek, M. Czeladzki)
 • Urządzenie do usuwania ciał obcych z lufy (PL 135 598; autorzy: S. Sieńko, R. Wójcik, R. Wysocki)
 • Symulator wybuchu (PL 137 419; autorzy: S. Klus, Z. Kaczmarek, J. Niczyporuk, S. Majewski, J. Gacek)
 • Czujnik wylotu pocisku z lufy (PL 140 134; autorzy: I. Dobiech, A. Ciepliński, Z. Jopek)
 • Moduł sprzęgający mikrokomputer ZX SPECTRUM z drukarką DZM-180 (PL 140 843; autorzy: K. Fedyna, A. Ciepliński)
 • Granat (PL 142 611; autorzy: S. Ciepielski, S. Derecki, S. Majewski, M. Syczewski)
 • Urządzenie stykowo-ekstrakcyjne granatu (PL 142 612; autorzy: S. Ciepielski, S. Derecki, S. Majewski, M. Syczewski)
 • Urządzenie do miotania i rozwijania elementów powierzchniowych (PL 143 110; autorzy: H. Głowicki, S. Derecki, W. Koperski)
 • Głowica odłamkowo-burząco-przeciwpancerna (PL 144 611; autorzy: Z. Jopek, S. Majewski, J. Szymański, E. Włodarczyk)
 • Urządzenie do analogowo-cyfrowego przetwarzania, rejestracji i komputerowego opracowywania wyników pomiarów przebiegów szybkozmiennych (PL 148 774; autorzy: A. Ciepliński, K. Fedyna, R. Woźniak)
 • Ogranicznik serii samoczynnej broni lufowej (PL 149 108; autorzy: A. Ciepliński, K. Fedyna, R. Woźniak)
 • Granatnik rewolwerowy (PL 154 071; H. Głowicki, M. Czeladzki, R. Wójcik, W. Koperski, S. Ciepielski, S. Derecki, J. Pawłowski)
 • Plastyczny materiał wybuchowy do otrzymywania supertwardych materiałów (PL 161 471; autorzy: E. Włodarczyk, J. Nowaczewski, P. Sawicki, M. Maciejewski, W. Witkowski, A. Maranda, R. Trębiński)
 • Czujnik wylotu pocisku z lufy (PL 162 153; autor: I. Dobiech)
 • Głowica kumulacyjno-odłamkowa granatu nasadkowego (PL 165 245; autorzy: Z. Jopek, S. Majewski, J. Szymański, S. Derecki, E. Włodarczyk)
 • Sposób wytwarzania spieków cermetalowych (PL 165 897; autorzy: E. Włodarczyk, A. Moszczyński, J. Michałowski, M. Maciejewski, J. Piętaszewski, R. Trębiński)
 • Ręczny granat zaczepny (PL 166 901; autorzy: S. Ciepielski, S. Majewski, S. Derecki, Z. Jopek, J. Szymański, E. Włodarczyk)
 • Sposób otrzymywania superdrobnego tlenku glinu (PL 171 228; autorzy: E. Włodarczyk, R. Trębiński, A. Maranda, J. Nowaczewski, J. Sliż)
 • Sposób wytwarzania spieków cermetalowych (PL 174 019; autorzy: E. Włodarczyk, J. Michałowski, J. Piętaszewski, R. Trębiński)
 • Sposób wytwarzania amunicji strzeleckiej o obniżonej skłonności do rykoszetowania (PL 197 352; autorzy: E. Włodarczyk, A. Jackowski, A. Piętaszewski, J. Michałowski, M. Michałowski, W. Koperski)
 • Spiekany przeciwpancerny pocisk amunicji strzeleckiej (PL 200 635; autorzy: E. Włodarczyk, R. Trębiński, A. Jackowski, A. Piętaszewski, J. Michałowski, M. Michałowski, W. Koperski)
 • Pocisk z rdzeniem plastikowym (PL 205 378; autorzy: E. Białek, J. Gacek, W. Furmanek, J. Kijewski, A. Sroka, W. Stojecki, R. Woźniak)
 • Granatnik modułowy (PL 205 642; autorzy: J. Gacek, R. Kamiński, P. Kołodziejczyk, G. Kowalik, R. Woźniak)
 • Mechanizm ryglowy lufy broni strzeleckiej, zwłaszcza lufy granatnika modułowego (PL 205 750; autorzy: J. Gacek, R. Kamiński, P. Kołodziejczyk, G. Kowalik, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Ratownicza wyrzutnia pirotechniczna (PL 205 848; autorzy: Z. Barciu, S. Cudziło, S. Ciepielski, J. Kijewski, P. Wolański)
 • Pocisk z rdzeniem aluminiowym (PL 205 852; autorzy: J. Gacek, W. Furmanek, J. Kijewski, M. Piątek, A. Sroka, W. Stojecki, R. Woźniak)
 • Pocisk z rdzeniem stalowo-aluminiowym (PL 206 219; autorzy: J. Gacek, W. Furmanek, J. Kijewski, M. Piątek, A. Sroka, W. Stojecki, R. Woźniak)
 • Nastawna kolba broni strzeleckiej, zwłaszcza granatnika samodzielnego (PL 208 013; autorzy: J. Gacek, R. Kamiński, P. Kołodziejczyk, G. Kowalik, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Pocisk z cylindryczno-stożkowym rdzeniem plastikowym (PL 208 703; autorzy: E. Białek, J. Gacek, W. Furmanek, A. Sroka, R. Woźniak)
 • Mechanizm wymiany lufy, zwłaszcza karabinka modułowego (PL 215 007; autorzy: A. Jęczmyk, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Mechanizm zatrzasku magazynka broni strzeleckiej, zwłaszcza karabinka modułowego (PL 215 027; autorzy: A. Jęczmyk, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek modułowy (PL 215 028; autorzy: A. Jęczmyk, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek do badań optymalizacyjnych węzła gazowego i stanowisko badawcze do badań optymalizacyjnych węzła gazowego broni automatycznej działającej na zasadzie odprowadzenia gazów (PL 217 155: autorzy: A. Jęczmyk, J. Pawlak, J. Kijewski, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Układ generacji impulsów prądu o dużej wartości (PL 217 438; autorzy: W. Pichola, J. Janiszewski, J. Karczewski, E. Włodarczyk)
 • Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania automatyki karabinka działającego na zasadzie odprowadzenia gazów (PL 221 029: autorzy: A. Jęczmyk, M. Pac, S. Torecki, R. Woźniak)
 • Górnicza tama przeciwwybuchowa (PL 246 323; autorzy: B. Ćwięk, E. Włodarczyk, A. Basista, J. Sobala, R. Trębiński)
 • Generator obciążeń dynamicznych za pomocą materiałów wybuchowych (PL 253 963, autorzy: J. Orlacz, K. Kowalczyk, R. Krzewiński, W. Skoczyński, A. Spychała, R. Trębiński, E. Włodarczyk, M. Zieliński)
 • Sposób podwyższania właściwości metali ciężkich z dodatkiem renu przez obróbkę plastyczną na zimno, PL 378 459; autorzy: E. Włodarczyk, A. Jackowski, J. Michałowski, J. Piętaszewski)
 • Sposób wytwarzania pocisków fragmentujących do ćwiczebnej amunicji strzeleckiej (PL 380 400; autorzy: A. Dębski, J. Janiszewski)
 • Sposób wytwarzania metalicznego proszku renu (PL 382 882; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski)
 • Sposób produkcji bezwodnego renianu(VII) niklu(II) (PL 384 585; autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski i inni)
 • Sposób wytwarzania proszku stopowego ren-nikiel (PL 384 991; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, G. Benke, K. Leszczyńska-Sejda)
 • Sposób i urządzenie do wytwarzania bezołowiowych elementów do pocisków amunicji strzeleckiej (PL 388 318; autorzy: J. Gacek, A. Dębski)

Zgłoszenia patentowe

 • Nabój granatnikowy z pociskiem siatkowym (P-386 384; autorzy: J. Gacek, P. Kupidura, P. Mazur)
 • Stanowisko badawcze do badań parametrów odrzutu i/lub podrzutu broni strzeleckiej (P-396 750; autorzy: A. Jęczmyk, Ł. Szmit, R. Woźniak)
 • Broń automatyczna, zwłaszcza karabinek modułowy, ze zmianą kierunku wyrzucania łusek (P-408 421; autorzy: A. Arczewski, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Mechanizm zaczepu zamka broni automatycznej oraz komora spustowa zwłaszcza karabinka modułowego (P-412 008; autorzy: A. Arczewski, P. Kupidura, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • An active protection system (EP15166490.1-1655; autorzy: A. Gawlikowski, A. Kawalec, P. Kędzierski, P. Knysak, P. Kupidura, Z. Leciejewski, Z. Mierczyk, A. Młodzianko, T. Niezgoda, R. Ostrowski, R. Panowicz, A. Rutkowski, B. Stec, Z. Surma, W. Susek, R. Trębiński, J. Wojtanowski, M. Zahor, M. Zygmunt)
 • System obrony aktywnej (P-408 131; autorzy: A. Gawlikowski, A. Kawalec, P. Kędzierski, P. Knysak, P. Kupidura, Z. Leciejewski, Z. Mierczyk, A. Młodzianko, T. Niezgoda, R. Ostrowski, R. Panowicz, A. Rutkowski, B. Stec, Z. Surma, W. Susek, R. Trębiński, J. Wojtanowski, M. Zahor, M. Zygmunt)
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich z użyciem proszku Re-Ni wytwarzanego z renianu(VII) niklu(II) (P-410 100; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, G. Benke, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu(VI) kobaltu(II) wysokiej czystości (P-410 147; autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto, M. Staszewski, T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman)
 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości (P-410 148; autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto, M. Staszewski, T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman)
 • Sposób wytwarzania proszku wolfram-nikiel z zastosowaniem wolframianu(VI) niklu(II) (P-411 661; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania proszku ren-nikiel z zastosowaniem renianu(VII) tetraaminaniklu(II) (P-411 663; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania proszku stopowego ren-kobalt z renianu(VII) heksaaminakobaltu(III) (P-411 664; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania proszku wolfram-kobalt z zastosowaniem wolframianu(VI) kobaltu(II) (P-411 665; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego molibdenianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości (P-413 726: autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, D. Kopyto, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego molibdenianu(VI) kobaltu(II) wysokiej czystości (P-413 727; autorzy: K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, D. Kopyto, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt (z zastosowaniem renianu(VII) kobaltu(II)) (P-413 729; autorzy: D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, W. Baranek, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania stopów ren-kobalt (z zastosowaniem renianu(VII) amonu) (P-413 730; autorzy: D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, W. Baranek, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden (z zastosowaniem renianu(VII) kobaltu(II)) (P-413 734; autorzy: D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, W. Baranek, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób otrzymywania stopów trójskładnikowych ren-kobalt-molibden (z zastosowaniem renianu(VII) amonu) (P-413 735; autorzy: D. Kopyto, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, A. Chmielarz, W. Baranek, T. Majewski, J. Piętaszewski, J. Michałowski, E. Pietek, G. Machelska, K. Witman, P. Grzechca)
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich z wykorzystaniem wolframianu(VI) niklu(II) (P-413 992; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich z wykorzystaniem wolframianu(VI) kobaltu(II) (P-413 993; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)
 • Sposób wytwarzania spieków ciężkich z wykorzystaniem renianu(VII) tetraaminaniklu(II) (P-413 994; autorzy: T. Majewski, J. Michałowski, J. Piętaszewski, K. Leszczyńska-Sejda, G. Benke, M. Dubrawski, A. Chmielarz, D. Kopyto)

Wzory użytkowe

 • Urządzenie do regeneracji tarcz hamulcowych (Y1 42 107; autor: S. Sienko)
 • Przestawny pomost załadowczo-wyładowczy (Y1 49 015; autorzy: A. Ciepliński, S. Kulik, R. Woźniak)

Wzory przemysłowe

 • Karabinek (nr 15 638; autorzy: A. Jęczmyk, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)

Przemysłowe wzory wspólnotowe

 • Karabinek bezkolbowy (nr 001 736 216-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek kolbowy (nr 001 736 216-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek-granatnik kolbowy (nr 001 772 328-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek-granatnik bezkolbowy (nr 001 772 328-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Granatnik samodzielny (nr 001 772 351-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Granatnik podwieszany (nr 001 772 351-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Pistolet (nr 002065714-0001; autorzy: A. Arczewski, P. Dygas, T. Płatos, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor)
 • Zamek do broni palnej (nr 002065797-0001; autorzy: A. Arczewski, P. Dygas, T. Płatos, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor)
 • Zamek do broni palnej (nr 002065797-0002; autorzy: A. Arczewski, P. Dygas, T. Płatos, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor)
 • Zamek do broni palnej (nr 002065797-0003; autorzy: A. Arczewski, P. Dygas, T. Płatos, R. Woźniak, A. Wróblewski, M. Zahor)
 • Bagnet (nr 002065920-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza)
 • Pochwa na broń (nr 002065938-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza)
 • Przyłącze pochwy na bagnet (nr 002065946-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza)
 • 7,62 mm karabin maszynowy UKM-2013P (nr 002078303-0001; autorzy: T. Świętek, P. Typer, R. Woźniak, M. Zahor)
 • 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-B-2013 (nr 002078329-0001; autorzy: J. Michalski, T. Świętek, P. Typer, R. Woźniak, M.Zahor)
 • Karabinek podstawowy MSBS (nr 002264846-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek podstawowy MSBS (nr 002264846-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek podstawowy MSBS z granatnikiem podwieszanym (nr 002264903-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek podstawowy MSBS z granatnikiem podwieszanym (nr 002264903-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, N. Piechota, R. Woźniak, M. Zahor
 • Granatnik podwieszany do karabinka MSBS (nr 002264960-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, J. Pawlak, M. Sułowski, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Strzelba typu pump-action na bazie karabinka podstawowego MSBS (nr 002273318-0001; autorzy: A. Arczewski, P. Madej, T. Nita, K. Pęcherzewska, N. Piechota, P. Płatek, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek podstawowy w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek-granatnik w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0002; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek wyborowy w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0003; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek maszynowy w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0004; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Subkarabinek w układzie bezkolbowym (nr 002316059-0005; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek wyborowy w układzie klasycznym (nr 002316059-0006; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek maszynowy w układzie klasycznym (nr 002316059-0007; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Subkarabinek w układzie klasycznym (nr 002316059-0008; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Madej, T. Nita, N. Piechota, Ł. Szmit, R. Woźniak, M. Zahor)
 • Karabinek reprezentacyjny (nr 002482257-0001; autorzy: A. Arczewski, A. Gawron, P. Kupidura, P. Madej, T. Nita, R. Woźniak, M. Zahor, M. Zawisza) 

Książki i skrypty

Książki

 • Stefan Hipsz (redakcja), Amunicja artyleryjska, (autor: G. M. Tretiakow), Wydawnictwo MON, Warszawa, 1954
 • Eugeniusz Pośnik (przekład), Edward Wasserman (redakcja), Projektowanie sprzętu artyleryjskiego. Cz. III (autor: A. N. Kuprianow), Wydawnictwo MON, Warszawa, 1954
 • Edward Wasserman (przekład), Projektowanie sprzętu artyleryjskiego, cz. I (autor: E. K. Łarman), Wydawnictwo MON, Warszawa, 1955
 • Teofil Chyba, Stanisław Klus, Stanisław Niezgodzki, Stanisław Sienko, Tadeusz Stompor, Stanisław Torecki i inni, Encyklopedia Techniki Wojskowej, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1967
 • Stanisław Torecki, Ręczny granatnik przeciwpancerny rgppanc-2, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 37, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1975
 • Stanisław Torecki i inni, Leksykon Wiedzy Wojskowej, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1979
 • Andrzej Dębecki, Ireneusz Dobiech, Kazimierz Kwaśniewski, Zbigniew Masłowski, Maciej Mróz, Jan Pietrasieński, Andrzej Skomra, Włodzimierz Sobczak i inni, Laboratorium z teorii sterownia, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 1979
 • Stanisław Torecki, 1000 słów o broni i balistyce, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1982
 • Stanisław Torecki, Silniki rakietowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1984
 • Stanisław Torecki, 7,62 mm uniwersalny karabin maszynowy PK/PKS, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 93, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1984
 • Teofil Chyba, Karabinek AKM, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 96, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1984
 • Stanisław Torecki, Broń i amunicja strzelecka LWP, Wydawnictwo MON, Warszawa, 1985
 • Konrad Fedyna, Marek Mizieracki, Układy mikroprocesorowe Z80, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1989
 • Józef Gacek, Modelowanie i badania dynamicznych właściwości obiektów balistycznych, Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa,1992
 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, 82 mm moździerz średni wzór 1937, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 153, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 1993
 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, Encyklopedia Współczesnej Broni Palnej, Wydawnictwo WIS, Warszawa, 1994
 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, 7,62 mm karabin wyborowy SWD, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 161, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 1994
 • Jacek Szymański, Ryszard Woźniak (przekład), Survival – sztuka przetrwania (autor: L. Cacutt), Warszawski Dom Wydawniczy, Warszawa, 1995
 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, 9 mm pistolet samopowtarzalny wzór 1935 VIS, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 175, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 1996
 • Jacek Szymański, Ryszard Woźniak, Ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-76 Komar, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 177, Wydawnictwo Bellona, Warszawa, 1996
 • Andrzej Ciepliński, Ryszard Woźniak, Ilustrowana Encyklopedia Współczesnej Broni Palnej, Wydawnictwo Lampart, Warszawa, 1997
 • Janusz Boruta, Andrzej Labuda, Stefan Majewski, Paweł Nowak, Janusz Połom, Zbigniew Przybysz, Ryszard Woźniak, Jan Żuk i inni, Technika Wojska Polskiego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 1998
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor, Karabinki automatyczne Tantal i Beryl, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 189, Dom Wydawniczy Bellona i Agencja Wydawnicza CB, Warszawa, 1999
 • Józef Gacek, Balistyka zewnętrzna. Tom I-II, Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa, 1999
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Karabiny wyborowe (autor: I. V. Hogg), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 1999
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Wozy bojowe: transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty (autor: T. J. O’Malley), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2000
 • P. Kupidura, R. Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Wyposażenie oddziałów do zwalczania terrorystów (autor: I. V. Hogg), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2000
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Artyleria: działa i polowe wyrzutnie rakietowe (autor: T. J. O’Malley), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2000
 • Stanisław Cudziło, Andrzej Maranda, Jerzy Nowaczewski, Radosław Trębiński, Waldemar Trzciński, Wojskowe materiały wybuchowe, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2000
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Amunicja: strzelecka, artyleryjska i granaty (autor: I. V. Hogg), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Encyklopedia strzelb i innej broni myśliwskiej (autor: A. E. Hartink), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Broń wsparcia piechoty: karabinki i karabiny maszynowe, moździerze... (autor: I. V. Hogg), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001
 • Henryk Dyja, Andrzej Maranda, Radosław Trębiński, Zastosowania technologii wybuchowych w inżynierii materiałowej, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2001
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Broń systemu Kałasznikowa (autor: J. Walter), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2002
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Encyklopedia karabinków i karabinów (autor: A. E. Hartink), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2002 (wydanie I) oraz 2010 (wydanie II)
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak (przekład i redakcja naukowa), Wojskowe pojazdy transportowe (autor: T. J. O’Malley), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002
 • Tomasz Begier, Stanisław Ciepielski, Andrzej Ciepliński, Wojciech Furmanek, Józef Gacek, Zbigniew Jopek, Robert Kamiński, Jacek Kijewski, Witold Koperski, Przemysław Kupidura, Zbigniew Leciejewski, Jan Przanowski, Zbigniew Ryba, Janusz Sitek, Roman Stelmasiak, Jacek Szymański, Stanisław Torecki, Dariusz Użycki, Ryszard Woźniak (redakcja naukowa), Józef Wysocki, Mirosław Zahor, Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej. Tom I-IV, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001-2002
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor, 7,62 mm uniwersalny karabin maszynowy UKM-2000, seria Typy Broni i Uzbrojenia, zeszyt nr 201, Dom Wydawniczy Bellona i Agencja Wydawnicza CB, Warszawa, 2002
 • Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor, Współczesne karabiny maszynowe, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2003
 • Tomasz Begier, Stanisław Ciepielski, Andrzej Ciepliński, Wojciech Furmanek, Józef Gacek, Zbigniew Jopek, Robert Kamiński, Jacek Kijewski, Witold Koperski, Przemysław Kupidura, Zbigniew Leciejewski, Jan Przanowski, Zbigniew Ryba, Janusz Sitek, Roman Stelmasiak, Jacek Szymański, Stanisław Torecki, Dariusz Użycki, Ryszard Woźniak (redakcja naukowa), Józef Wysocki, Mirosław Zahor, Новейшая Энциклопедия Вооружений. Tom I-II, Беларусь, Минск, ООО „Попурри” i ООО „Харвест”, 2004
 • Tomasz Begier, Stanisław Ciepielski, Andrzej Ciepliński, Wojciech Furmanek, Józef Gacek, Zbigniew Jopek, Robert Kamiński, Jacek Kijewski, Witold Koperski, Przemysław Kupidura, Zbigniew Leciejewski, Jan Przanowski, Zbigniew Ryba, Janusz Sitek, Roman Stelmasiak, Jacek Szymański, Stanisław Torecki, Dariusz Użycki, Ryszard Woźniak (redakcja naukowa), Józef Wysocki, Mirosław Zahor, Multimedialna Encyklopedia Najnowszej Broni Palnej, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2004
 • Wojciech Furmanek, Jacek Kijewski, Przemysław Kupidura, Ryszrd Woźniak (redakcja naukowa), Mirosław Zahor, Najnowsze uzbrojenie na świecie, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2006
 • Wojciech Furmanek, Robert Kamiński, Jacek Kijewski, Przemysław Kupidura, Zbigniew Leciejewski, Ryszard Woźniak (redakcja naukowa), Mirosław Zahor, English-Polish Illustrated Dictionary of Firearms – Ilustrowany słownik angielsko-polski broni palnej, Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa, 2006
 • Ryszard Woźniak, Najnowsza broń strzelecka w układzie bezkolbowym, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2007
 • Jacek Kijewski, Przemysław Kupidura, Zygmunt Mierczyk (redakcja naukowa), Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor i inni, Nowoczesne technologie systemów uzbrojenia, Redakcja Wydawnictw WAT, Warszawa, 2008
 • Edward Włodarczyk, Adam Jackowski, Balistyka końcowa pocisków szybkich, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2008
 • Józef Gacek, Jan Godzimirski, Zbigniew Leciejewski, Jerzy Młokosiewicz, Radosław Trębiński, Ryszard Woźniak (redakcja naukowa), Stanisław Wrzesień, Piotr Zalewski, Mirosław Zarzycki, Wydział Mechatroniki 1961-2011, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2011
 • Praca zbiorowa, Wojskowa Akademia Techniczna i jej przemysłowi partnerzy, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2011 r.; Jerzy Młokosiewicz, Radosław Trębiński, Ryszard Woźniak (redakcja naukowa), Stanisław Wrzesień, Piotr Zalewski – rozdział pt. „Wydział Mechatroniki” (str. 79-94)
 • Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Najgebauera, Technologie podwójnego zastosowania. Wybrane technologie Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, 2012; Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor – podrozdział pt. „Systemy uzbrojenia dla polskiego żołnierza przyszłości” (str. 139-159), Karolina Pęcherzewska, Ryszard Woźniak – podrozdział pt. „Wykorzystanie technik komputerowych w procesie formułowania wymagań taktyczno-technicznych na zdalnie sterowany system przeciwlotniczy kalibru 35 mm” (str. 181-191), Paweł Dobrzyński, Wojciech Kaczmarek, Konrad Sienicki, Ryszard Woźniak – podrozdział pt. „Rozwój lufowych systemów przeciwlotniczych na podstawie prac naukowych prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej” (str. 193-214), Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak – podrozdział pt. „Niektóre wzory amunicji opracowane w Wojskowej Akademii Technicznej” (str. 216-228), Ryszard Woźniak – podrozdział pt. „Modele badawcze broni i amunicji wykonane przez studentów Wojskowej Akademii Technicznej” (str. 237-253), Jacek Kijewski, Ryszard Woźniak – podrozdział pt. „Instytut Techniki Uzbrojenia Wojskowej Akademii Technicznej w procesie modernizacji technicznej Wojsk Rakietowych i Artylerii” (str. 255-265)
 • Jacek Janiszewski, Badania materiałów inżynierskich w warunkach obciążenia dynamicznego, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2012
 • Tomasz Majewski, Technologiczne uwarunkowania właściwości użytkowych spieków ciężkich W-(Fe, Ni, Re), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2013
 • Praca zbiorowa, Poczet Komendantów-Rektorów Wojskowej Akademii Technicznej, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2013; Ryszard Woźniak – podrozdział pt. „Gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Edward Włodarczyk Komendant WAT w latach 1984-1995” (str. 123-132)
 • Ryszard Woźniak, Naukowe Konferencje Uzbrojeniowe, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2014
 • Ryszard Woźniak, Scientific Conferences on Armament, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2014
 • Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Milewskiego, Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej), Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2014; Zbigniew Leciejewski, Ryszard Woźniak – podrozdział pt. „Geneza, znaczenie oraz koncepcja struktury okrętowego systemu uzbrojenia kalibru 35 mm dla Marynarki Wojennej RP” (str. 148-159)
 • Praca zbiorowa pod redakcją naukową Mariusza Figurskiego, Badania naukowe i technologie Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2015; Ryszard Woźniak – rozdział pt. „Uzbrojenie” (str. 9-24, 27-30, 33-34 i 40-41)
 • Praca zbiorowa, Pracując z pasją tworzymy przyszłość, Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna, 2015 r. (str. 27); Zbigniew Leciejewski, Ryszard Woźniak – podrozdział pt. „System uzbrojenia dla okrętów Marynarki Wojennej RP” (str. 16-18); Przemysław Kupidura, Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor, „Polski Modułowy System Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56)” (str. 18-21)

Skrypty

 • Michał Arefiew, Projektowanie nabojów i luf broni strzeleckiej, cz. 1, 1952
 • Teofil Chyba, Budowa broni strzeleckiej. Cz. I. Rewolwery i pistolety, 1953
 • Teofil Chyba, Budowa broni strzeleckiej. Cz. II i III. Karabiny i karabinki, 1953
 • Teofil Chyba, Budowa broni strzeleckiej. Cz. IV. Ręczne karabiny maszynowe. Cz. V. Ciężkie karabiny maszynowe, 1953
 • Teofil Chyba, Budowa broni strzeleckiej. Cz. VI-IX. Wielkokalibrowe karabiny maszynowe…, 1953
 • Michał Kochański, Projektowanie i badanie broni strzeleckiej. Cz. I, 1953
 • Michał Kochański, Projektowanie i badanie broni strzeleckiej. Cz. II, 1953
 • Edward Gołowko, Wybrane zagadnienia z projektowania dział, 1954
 • Michał Arefiew, Teofil Chyba, Michał Kochański, Stanisław Niezgodzki, Zbiór wykładów wstępnych i końcowych specjalności: „Broń strzelecka”, 1955
 • Sergiusz Kamieniew, Wyrób sprzętu artyleryjskiego. Cz. II, 1955
 • Sergiusz Kamieniew, Edward Wasserman, Jerzy Zborowski, Lucjan Skalski, Wykłady wstępne z budowy sprzętu artyleryjskiego, 1955
 • Michał Kochański, Projektowanie podstaw karabinów maszynowych, 1956
 • Michał Kochański, Projektowanie i badanie broni strzeleckiej. Cz. III, 1956
 • Michał Kochański, Stanisław Torecki, Stanisław Kaczmarski, Zbiór typowych zadań z projektowania broni automatycznej. Cz. I, 1956
 • Henryk Głowicki, Wybrane zagadnienia projektowania automatycznej broni strzeleckiej, 1957
 • Jerzy Zborowski, Zasady konstrukcji sprzętu artyleryjskiego, 1957
 • Stanisław Klus, Teoria projektowania zapalników artyleryjskich, 1961
 • Stanisław Klus, Zespoły bojowe pocisków rakietowych, 1965
 • Jerzy Weiss, Stanisław Torecki, Sylwester Majewski, Podstawy teorii i konstrukcji silników rakietowych na paliwo stałe, 1966
 • Henryk Głowicki, Zasady konstrukcji automatycznej broni strzeleckiej, 1966 i 1987
 • Sylwester Majewski, Jerzy Weiss, Wybrane zagadnienia z balistyki doświadczalnej, 1968
 • Edward Wasserman, Zasady projektowania broni artyleryjskiej, 1968
 • Marian Czeladzki, Stanisław Klus, Jan Kossowski, Stanisław Sienko i inni, Zasady eksploatacji armatek przemysłowych, 1969
 • Henryk Głowicki, Stanisław Niezgodzki, Stanisław Torecki, Budowa i eksploatacja broni lufowej i amunicji. Cz. II. Budowa automatycznej broni strzeleckiej, 1972 i 1987
 • Ireneusz Dobiech, Sylwester Majewski, Stanisław Sienko, Stanisław Torecki, Budowa i eksploatacja broni lufowej i amunicji. Cz. I. Eksploatacja techniczna broni i amunicji, 1973
 • Andrzej Ciepliński, Marian Czeladzki, Stanisław Derecki, Henryk Głowicki, Sylwester Majewski, Jan Ziółek, Broń strzelecka, artyleryjska i amunicja – ćwiczenia laboratoryjne. Cz. I, 1976
 • Stanisław Torecki, Balistyka. Wybrane zagadnienia z balistyki wewnętrznej. Cz. I, 1978
 • Tadeusz Stompor, Budowa i eksploatacja amunicji. Działanie rażące amunicji, 1979
 • Andrzej Ciepliński, Zbigniew Jopek, Sylwester Majewski, Eugeniusz Stor, Broń strzelecka, artyleryjska i amunicja – ćwiczenia laboratoryjne. Cz. II, 1980
 • Stanisław Torecki, Balistyka wewnętrzna, 1980
 • Sylwester Majewski, Stanisław Niezgodzki, Podstawy projektowania amunicji, 1981
 • Sylwester Majewski, Budowa amunicji. Tom I, 1983
 • Stanisław Derecki, Eugeniusz Stor, Podstawy projektowania zapalników artyleryjskich, 1983
 • Stanisław Torecki, Podstawy termodynamiczne balistyki wewnętrznej i silników rakietowych, 1986
 • Eugeniusz Stor, Sylwester Majewski, Stanisław Ciesielski, Budowa amunicji. Tom II, 1986
 • Józef Gacek, Dynamika lotu rakiet, 1986
 • Józef Góźdź, Stanisław Torecki, Symulacja komputerowa wybranych problemów balistyki i teorii strzelania, 1987
 • Józef Gacek, Stefan Wiśniewski, Balistyka zewnętrzna. Cz. III. Uzbrojenie klasyczne, 1987
 • Stanisław Torecki, Balistyka wewnętrzna silników rakietowych na paliwo stałe, 1989
 • Józef Gacek, Krzysztof Sznuk, Teoria i zasady strzelania, 1997
 • Józef Gacek, Mirosław Glapski, Balistyka zewnętrzna i dynamika lotu, 1999
 • Wojciech Furmanek, Ryszard Woźniak, Wprowadzenie w technikę wojskową. Broń lufowa, 2002
 • Kazimierz Fedak, Roman Stelmasiak, Ryszard Woźniak, Wybrane zagadnienia z wytrzymałości konstrukcji uzbrojenia, 2002
 • Tomasz Grzegorczyk, Jacek Janiszewski, Radosław Trębiński, Metrologia i teoria eksperymentu, 2004

Studia podyplomowe

 

"Procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji systemów uzbrojenia"

 

ROCZNE STUDIA (DWUSEMESTRALNE) NIESTACJONARNE
TYLKO DLA KADRY SIŁ ZBROJNYCH RP
KOD STUDIÓW 1103168


Organizator

Instytut Techniki Uzbrojenia
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 839 956
fax +48 261 839 508
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są adresowane do specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, wdrażaniem i eksploatacją współczesnej techniki uzbrojenia.

Studia mają na celu kształcenie w zakresie nowej wiedzy i umiejętności oraz pogłębienie nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP, przewidzianych do pracy na stanowiskach związanych się pozyskiwaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów uzbrojenia w Siłach Zbrojnych RP. Dotyczy to zwłaszcza oficerów uzbrojenia w jednostkach wojskowych oraz komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym m.in. pełniących funkcję Gestora i Centralnego Organu Logistycznego (COL).

Słuchacz studiów zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje zawarte w przedmiotach: materiały wysokoenergetyczne; nowoczesne techniki wytwarzania; konstrukcja i eksploatacja broni i amunicji; bezpieczeństwo eksploatacji uzbrojenia i obiektów szkoleniowych; procedury pozyskiwania i wdrażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP; sztuka negocjacji; elementy prawa zamówień publicznych; komputerowe systemy wspomagania eksploatacji; badania broni i amunicji; seminarium dyplomowe.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

Informacje szczegółowe

 • Kierownik studiów: dr hab. inż. Ryszard WOŻNIAK, prof. WAT
 • Forma studiów: niestacjonarna (jeden zjazd w miejscu, od poniedziałku do piątku)
 • Czas trwania: dwa semestry
 • Zasady naboru: wymagane posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia, tj. co najmniej tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata; nabór przez Departament Kadr MON.
 • Liczba miejsc: 15-20 osób 

  

 *      *      *      *      *

  

"Konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia"

 

ROCZNE STUDIA (DWUSEMESTRALNE) NIESTACJONARNE
DLA WSZYSTKICH
posiadających co najmniej tytuł zawodowy inzynier lub licencjat


Organizator

Instytut Techniki Uzbrojenia
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 839 956
fax +48 261 839 508
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe są adresowane do personelu inżynieryjno-technicznego polskiego przemysłu zbrojeniowego, zajmującego się problematyką konstrukcji, projektowania, badań oraz eksploatacji współczesnej techniki uzbrojenia.

Kształcenie na studiach podyplomowych ma na celu nauczenie treści i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w zakładach przemysłu obronnego oraz instytucjach badawczo-rozwojowych, których charakter działalności wiąże się tematycznie ze współczesną techniką uzbrojenia.

Program studiów podyplomowych zapewnia wykształcenie odpowiadające potrzebom i wymaganiom współczesnego przemysłu obronnego. Absolwenci studiów posiadają aktualną wiedzę inżynierską w zakresie konstrukcji, projektowania, eksploatacji oraz badań współczesnej techniki uzbrojenia z zakresu mechatroniki, tj. mechaniki, elektroniki i informatyki, oraz integracji tych elementów w produkcie. Program studiów podyplomowych zawiera ponadto treści związane m.in. z systemami dowodzenia, z naciskiem na systemy stosowane w wojskach przeciwlotniczych, przyrządami celowania i kierowania ogniem, procedurami pozyskiwania i wdrażania sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

Informacje szczegółowe

 • Kierownik studiów: ppłk. dr inż. Zbigniew SURMA
 • Forma studiów: niestacjonarna (zjazdy sobotnio-niedzielne)
 • Czas trwania: dwa semestry
 • Zasady naboru: wymagane posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia, tj. co najmniej tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata; nabór według kolejności zgłoszeń
 • Liczba miejsc: 12 osób – grupa o profilu mechanicznym, 12 osób – grupa o profilu elektronicznym

Opłaty

 • Rekrutacyjna: 85 zł.
 • Czesne za całe studia podyplomowe (dwa semestry): 4.400,00 zł.

Dokumenty do pobrania

Konstrukcja i eksploatacja współczesnej
techniki uzbrojenia

Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia

 

Koło Naukowe Studentów (KNS) Techniki Uzbrojenia działa przy Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej od wielu, wielu lat. Skupia najzdolniejszych i najambitniejszych studentów cywilnych i wojskowych kształcących się na specjalnościach „uzbrojeniowych”, którzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje pogłębiają zgodnie z zainteresowaniami, pod kierunkiem opiekuna naukowego. To w tym Kole pracowała w latach 2009-2013 (pod kierunkiem płk. dr. inż. Ryszarda Woźniaka) mgr inż. Karolina Pęcherzewska – stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, dwukrotna laureatka „Studenckiego Nobla” (pierwszy przypadek w historii WAT) oraz wielu innych nagród i wyróżnień.

Koło ma bogatą przeszłość, uwieńczoną wieloma sukcesami studentów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Oto tyko niektóre z nich:

 • ppor. Jacek KIJEWSKI (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Ryszard Woźniak) – laureat „Nagrody Rektora WAT II stopnia” (1995) oraz I miejsca na „17. Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki” w Zielonej Górze (1995);
 • ppor. Justyn ŁYŻWA (opiekun naukowy: płk dr inż. Andrzej Ciepliński) – laureat „Wyróżnienia Rektora WAT” (1996) oraz I miejsca na „18. Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Studentów i Młodych Pracowników Nauki” w Zielonej Górze (1996);
 • ppor. Wojciech KOPERSKI (opiekun naukowy: płk dr inż. Ryszard Wójcik) – laureat I miejsca w „Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę dyplomową” (1998).
 • pchor. Marcin WIĄCEK (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Przemysław Kupidura) – laureat „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VI Seminarium KNS w Żegiestowie (2000) oraz I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2001).
 • pchor. Dawid NOWACZYK (opiekun naukowy: kpt. mgr inż. Mirosław Zahor) – laureat „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VII Seminarium KNS (2003) oraz „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Magazynu Broń i Amunicja w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie broni i amunicji strzeleckiej (2003).
 • ppor. Michał BINEK (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Ryszard Woźniak) – laureat: „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego Wojskowego Przeglądu Technicznego i Logistycznego” na VIII Seminarium KNS (2002), II miejsca w „Konkursie Rektora WAT na najlepszą pracę inżynierską” (2002), wyróżnienia w „Ogólnopolskim Konkursie na najlepsza pracę dyplomową o profilu mechanicznym” (2002), I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2004).
 • ppor. Radosław WARCHOŁ (opiekun naukowy: mjr dr inż. Przemysław Kupidura) – laureat I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2003).
 • ppor. Łukasz SZMIT (opiekun naukowy: mjr dr inż. Robert KAMIŃSKI) – laureat „Nagrody Szefa Zarządu Materiałowo-Technicznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego” (2005).
 • ppor. Grzegorz LEŚNIK (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Przemysław Kupidura) – laureat I miejsca w „Międzynarodowym Seminarium Naukowym Studentów” – Liptovski Mikulas, Słowacja (2006).
 • Małgorzata PAC (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureatka II miejsca w „IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej” – Brno, Czechy (2007).
 • Joanna ROMANOWSKA (opiekun naukowy: dr inż. Ryszard Woźniak) – laureatka I miejsca „Konferencji Młodych Naukowców <Wiedza i Innowacje> wiWAT” (2013).
 • Małgorzata CYRTA (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureatka „Nagrody Specjalnej Redaktora Naczelnego „Nowej Techniki Wojskowej” za najlepszą prezentację podczas sesji plakatowej X Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej (2014).
 • Łukasz STOLARSKI (opiekun naukowy: mjr dr inż. Wojciech Koperski) – laureat III miejsca w „Międzynarodowej Konferencji Studentów” – Bukareszt, Rumunia (2015).

Do KNS może zapisać się każdy student, już od pierwszego roku studiów, który osiąga co najmniej dobre wyniki w nauce, przejawia chęć pogłębiania wiedzy w obszarze swoich zainteresowań oraz ma pasję tworzenia również niestandardowych rozwiązań w dziedzinie techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa.

Co zrobić, aby uzyskać informacje na temat KNS, a później stać się członkiem elitarnej organizacji KNS Techniki Uzbrojenia? Wystarczy tyko skontaktować się z opiekunem KNS Techniki Uzbrojenia lub nauczycielem akademickim, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Opiekun KNS Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT: dr inż. Marta CZYŻEWSKA

Opiekun KNS Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT: kpt. dr inż. Łukasz SZMIT

Z życia Instytutu

stronawprzygotowaniu

 

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Instytut Techniki Uzbrojenia


ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, tel./fax.:+48 261 837 581, tel. +48 261 839 956