Konferencje

O nas - KNS LiK

Koło Naukowe Lotnictwa i Kosmonautyki skupia pasjonatów i sympatyków technicznych aspektów lotnictwa. Przemysł lotniczy korzysta z najnowszych osiągnięć wielu dziedzin nauki dlatego prace członków Koła mogą być zawarte w różnych obszarach techniki. Studenci zrzeszeni w KNSLiK pracują między innymi nad zagadnieniami obejmującymi projektowanie i badanie elementów płatowca, napędów lotniczych, wyposażenia hydraulicznego, pneumatycznego i elektrycznego oraz elektroniki lotniczej i oprogramowania.

KNSLiK daje możliwość:

  • rozwijania zainteresowań naukowych z zakresu lotnictwa poprzez podejmowanie przez członków indywidualnych i zespołowych tematów badawczych i badawczo-konstrukcyjnych
  • wdrażania członków Koła do działalności naukowo-badawczej pod opieką nauczycieli akademickich poprzez udział w pracach naukowych Instytutu Techniki Lotniczej
  • kształtowania umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej
  • popularyzowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w kraju i za granicą poprzez organizowanie otwartych zebrań oraz udział w seminariach, warsztatach, konferencjach, sympozjach, zjazdach i obozach naukowych
  • łatwiejszego startu zawodowego poprzez współpracę ze specjalistami branży lotniczej z innych uczelni oraz z firm przemysłu związanego z lotnictwem.

Aktualne informacje o działalności KNSLiK: http://facebook.com/knslik

O nas - KNS PWiR

Koło naukowe studentów PWiR powstało w 2013r. jako inicjatywa studentów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych do rozwiązywania zadań stojących przed współczesnymi inżynierami. Geneza nazwy jest dość łatwa, ponieważ inicjatorami założenia koła byli studenci Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa o specjalności Techniki Komputerowe w Mechatronice realizowanej w Zakładzie Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Rekonstrukcja w nazwie koła wzięła się z pomysłu wykorzystania technik komputerowych do zrekonstruowania zabytkowych, często niekompletnych eksponatów militarnych i nie tylko.

Pierwszym opiekunem był mjr. dr inż. Paweł PŁATEK, po którym funkcję tą przejął mjr. dr inż. Robert PASZKOWSKI. Od października 2019 r. rolę opiekuna pełni dr inż. Marcin SARZYŃSKI. Na cyklicznych spotkaniach dzielą się doświadczeniami, planują udział w przedsięwzięciach takich jak konferencje studentów i doktorantów, wystawy i targi, gdzie prezentują swoje osiągnięcia w ramach realizacji projektów dyplomowych. Członkowie koła biorą udział w warsztatach rozwijając swoje umiejętności, ale również przekazują wiedze organizując warsztaty dla uczniów i nie tylko. Nie można w tym miejscu pominąć inicjatywy studentów, kiedy to zorganizowali spotkanie dzieląc się swoją pasją z podopiecznymi oddziału onkologicznego Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wśród licznych wydarzeń, w których biorą udział studenci KNS wymienić można mi. in.: coroczne wydarzenia – Festiwal Nauki, DPS Forum, Warsztaty w ramach Akademii młodych wynalazców im. Roberta Boscha, targi Warsaw Industry Week oraz Electronic Show, a także konferencja nt. Druku 3D organizowana przez firmę Smartech. Corocznie studenci koła pozyskują finansowanie na działalność koła i realizację swoich inicjatyw. Wyniki swoich prac studenci z sukcesami prezentują na seminariach kół naukowych WML oraz na konferencji dla studentów i doktorantów WIWAT,


Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha


DPS Forum 2019


Festiwal Nauki 2019

Kontakt - KNS LiK

 


Opiekun koła: mgr inż. Adam MARUT

tel. +48 261 837 202
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
budynek 36 - pokój 125


Przewodniczący koła: Rafał Macierewicz
Z-ca przewodniczącego koła: Kamil Podkański
Filip Gozdek
Dawid Adamski
Sekretarz Koła: Magdalena Romaniuk

E-mail kontaktowy do zarządu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KNSLiK
 

Kontakt - KNS PWiR

 


Opiekun koła: dr inż. Marcin SARZYŃSKI

tel. +48 22 683 96 57
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
budynek 25 - pokój 112


Przewodniczący koła:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
Z-ca przewodniczącego koła:    Rafał Paszko
Sekretarz Koła:    Konrad Grzyb
KNPWiR