Prace - KNS SM

  • Dni robotów w Centrum Naukowym Kopernik - W dniu 30.11.2013 r. nasz Wydział reprezentował Wojskową Akademię Techniczną podczas Dnia Robotów w Centrum Naukowym Kopernik w Warszawie. Zespół pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Panasiuka oraz ppłk. dr. inż. Wojciecha Kaczmarka przygotował stanowisko pokazowe.
  • Cyberiada w Pałacu Kultury i Nauki - W dniach 18-24.11.2013 r. nasz Wydział reprezentował Wojskową Akademię Techniczną na Cyberiadzie, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zespół pod kierunkiem dr. inż. Jarosława Panasiuka oraz ppłk. dr. inż. Wojciecha Kaczmarka przygotował stanowisko pokazowe.