Kontakt - KNS SM

 


Opiekun koła: dr inż. Jarosław PANASIUK

tel. +48 261 837 368
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
budynek 36 - pokój 101 


Przewodniczący koła:   
Z-ca przewodniczącego koła:   
Sekretarz Koła: