Prace - KNS PWiR

Współpraca:

  • Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx”. Współudział w realizacji przedsięwzięć mających na celu propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy inżynierskiej z zakresu technik CAx. Pod patronatem stowarzyszenia ProCAx, członkowie Koła współorganizowali następujące wydarzenia: CAxInnovation (Warszawa, 11-14.04.2013) oraz Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (Warszawa, 15.06.2013)
  • Firma „Mechatronik” współpraca w zakresie realizacji studenckich praktyk zawodowych
  • Firma „Smarttech” współpraca w zakresie realizacji studenckich praktyk zawodowych.

Osiągnięcia:

  • zajęcie III miejsca przez Dawida Badaczewskiego za pracę „Projekt tamponiarki do znakowania długopisów reklamowych” - seminarium Kół Naukowych wydziału Mechatroniki i Lotnictwa w 2013 roku
  • zdobycie wyróżnienia przez Dawida Badaczewskiego za pracę „Projekt tamponiarki do znakowania długopisów reklamowych” - ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę studencką wykonaną w programie SolidWorks zorganizowany przez firmę CNS Solution
  • zdobycie wyróżnienia przez Dawida Badaczewskiego za pracę „Projekt tamponiarki do znakowania długopisów reklamowych” - ogólnopolski konkurs „You Can Design” zorganizowany przez firmę SolidExpert
  • zdobycie wyróżnienia przez Piotra Wichrowa - seminarium Kół Naukowych wydziału Mechatroniki i Lotnictwa w 2013 roku.