O nas - KNS PWiR

Koło naukowe studentów Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji powstało w 2013r. jako inicjatywa studentów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych do rozwiązywania zadań stojących przed współczesnymi inżynierami. Geneza nazwy jest dość łatwa, ponieważ inicjatorami założenia koła byli studenci Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa o specjalności Techniki Komputerowe w Mechatronice realizowanej w Zakładzie Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Rekonstrukcja w nazwie koła wzięła się z pomysłu wykorzystania technik komputerowych do zrekonstruowania zabytkowych, często niekompletnych eksponatów militarnych i nie tylko.

Pierwszym opiekunem był mjr dr inż. Paweł PŁATEK, po którym funkcję tą przejął mjr dr inż. Robert PASZKOWSKI. Od października 2019 r. rolę opiekuna pełni dr inż. Marcin SARZYŃSKI. Na cyklicznych spotkaniach dzielą się doświadczeniami, planują udział w przedsięwzięciach takich jak konferencje studentów i doktorantów, wystawy i targi, gdzie prezentują swoje osiągnięcia w ramach realizacji projektów dyplomowych. Członkowie koła biorą udział w warsztatach rozwijając swoje umiejętności, ale również przekazują wiedze organizując warsztaty dla uczniów i nie tylko. Nie można w tym miejscu pominąć inicjatywy studentów, kiedy to zorganizowali spotkanie dzieląc się swoją pasją z podopiecznymi oddziału onkologicznego Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Wśród licznych wydarzeń, w których biorą udział studenci KNS wymienić można mi. in.: coroczne wydarzenia – Festiwal Nauki, DPS Forum, Warsztaty w ramach Akademii młodych wynalazców im. Roberta Boscha, targi Warsaw Industry Week oraz Electronic Show, a także konferencja nt. Druku 3D organizowana przez firmę Smartech. Corocznie studenci koła pozyskują finansowanie na działalność koła i realizację swoich inicjatyw. Wyniki swoich prac studenci z sukcesami prezentują na seminariach kół naukowych WML oraz na konferencji dla studentów i doktorantów WIWAT,


Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha


DPS Forum 2019


Festiwal Nauki 2019