Zespół Techniki Rakietowej

sg

Zespół Techniki Rakietowej rozpoczął działalność jako jednostka organizacyjna Katedry Mechatroniki na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa WAT w roku 2012.

Zespołem kieruje dr  inż. Krzysztof MOTYL.

Potencjał naukowy Zespołu Techniki Rakietowej stanowi wykwalifikowana kadra nauczycieli akademickich z zakresu budowy i eksploatacji przeciwlotniczych i przeciwpancernych zestawów rakietowych. Zakres badań naukowych ukierunkowany jest głównie na potrzeby obronności i obejmuje problemy, które są obiektem zainteresowania zarówno Sił Zbrojnych RP, jak i terenowych organów samorządowych oraz podmiotów gospodarczych.

Potencjał dydaktyczny Zespołu Techniki Rakietowej stanowi doświadczona kadra nauczycieli akademickich (żołnierze zawodowi i pracownicy cywilni), która realizuje proces dydaktyczny z zakresu budowy i eksploatacji zestawów przeciwlotniczych, przeciwpancernych i artylerii rakietowej obecnie występujących na uzbrojeniu Wojska Polskiego. Baza dydaktyczna w postaci sprzętu technicznego znajduje się w laboratorium Parku Techniki Uzbrojenia Rakietowego.