Zakład Konstrukcji Specjalnych (ZKS)

0001

Zakład Konstrukcji Specjalnych Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej funkcjonuje w obecnej strukturze od 03.12.2007 r. Jednak biorąc pod uwagę zakres i przedmiot problematyki dydaktyczno-naukowo-badawczej (ściśle związanej z uzbrojeniem lufowym i amunicją), będącej w gestii zainteresowania Zakładu, można stwierdzić, że jego korzenie sięgają początków istnienia Wojskowej Akademii Technicznej, a jego aktualna struktura organizacyjno-zadaniowa jest wynikiem ewolucyjnych zmian zachodzących w Uczelni na przestrzeni ponad 65 lat jej istnienia.

Fot.0

Logo Zakładu Konstrukcji Specjalnych