Informacje organizacyjne

Wszelkie informacje o Szkole i jej poprzednich edycjach dostępne są w serwisie internetowym Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT: http://www.wml.wat.edu.pl.

Przygotowany referat nie powinien objętościowo przekraczać 8-miu stron formatu A4, obejmujących tekst, rysunki i wykaz publikacji.

Materiały autorskie podlegają ocenie merytorycznej przez członków Komitetu Naukowego Szkoły. Autorzy zakwalifikowanych do wygłoszenia i druku referatów zostaną o tym fakcie powiadomieni.

W komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych powstał zapis: "Czasopismo może być ocenione, jeśli wersja elektroniczna czasopisma naukowego jest tożsama z wersją papierową, tj. zawiera identyczny wykaz i zawartość artykułów naukowych, co wersja papierowa".

W związku z powyższym artykuły naukowe prezentowane podczas XXV Szkoły mogą być publikowane jedynie w wersji drukowanej (wersja elektroniczna artykułów będzie dostępna na stronie internetowej redakcji).

Treść referatu należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i przesłać na adres Biura Szkoły, dołączając zapis w formie elektronicznej. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i tekstów referatów do 31 lipca 2021 r. Zgłoszenia udziału w XXIV Szkole bez referatu do 31 sierpnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że uległy zmianie wymagania wydawnicze. 
Materiały niespełniające nowych wymagań będą zwracane do poprawy.
Proszę zapoznać się z nową instrukcją dla autorów.


PLANOWANE WARSZTATY

W ramch Konferencji planowane są dla uczestników Szkoły warsztaty z zakresu komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji:
o tematyce poinformujemy w najbliższym czasie.


DOKUMENTY DO POBRANIA


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Centrum Szkolenia CAD

00-908 Warszawa 46
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 /bud. 100, pok. 324A/

tel. +48 261 837 845, fax +48 261 839 777
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


KONTO

Opłaty konferencyjne proszę kierować na konto:

60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

CITIBANK HANDLOWY w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46

tytuł przelewu: "XXV Szkoła"