Informacje dla studentów

  

WYKAZ ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z PRZEDMIOTU

„Badania broni i amunicji”

 • Ćwiczenie nr 1. Badanie prędkości odrzutu broni na wahadle strzeleckim
 • Ćwiczenie nr 2. Badanie węzła gazowego broni działającej na zasadzie odprowadzenia gazów
                           przez boczny otwór w lufie.
 • Ćwiczenie nr 3. Badanie eksploatacyjne powrotnika, pod kątem budowy wykresu do sprawdzania
                           ilości płynu w powrotniku.
 • Ćwiczenie nr 4. Badanie parametrów opornika podczas strzału.
 • Ćwiczenie nr 5. Badanie efektywności hamulców wylotowych.
 • Ćwiczenie nr 6. Badanie dwukomorowych układów miotających.
 • Ćwiczenie nr 7. Pomiar oporu siły spustu przy użyciu urządzenia spustowego REFICO-F.

 

Wzór sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego pobierz .
Przykładowe tabelki do ćwiczeń pobierz .