Przeciwlotniczy zestaw rakietowo-artyleryjski PILICA

PZR PILICA

PILICA - system przeciwlotniczy bardzo bliskiego zasięgu dedykowany do obrony ważnych obiektów wojskowych i cywilnych, zarówno stałych, jak i ruchomych przed atakami z powietrza z odległości do 5km.
System Pilica powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie Szefostwa OPL Sił Powietrznych w zakresie systemu obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (ang.: V-SHORAD).
Pilica bazuje na uzbrojeniu przeciwlotniczego zestawu rakietowo-artyleryjskiego PZRA-ZUR-23-2SP Jodek, który jest modyfikacją popularnego w Wojsku Polskim 23 mm artyleryjskiego, ciągnionego zestawu przeciwlotniczego ZU-23-2. Uzbrojenie zestawu to podwójne działko kalibru 23 mm o szybkostrzelności teoretycznej 2000 strz./min i zasięgu skutecznym ognia do 3 km oraz 2 przeciwlotnicze pociski rakietowe GROM o zasięgu 5.5 km lub PIORUN o zasięgu 6.5 km.
Pilica wyposażona jest dodatkowo w stabilizowaną optoelektryczną głowicę dzienno-nocną, mogącą pracować niezależnie od uzbrojenia w zakresie obserwacji oraz wykrywania i identyfikacji celów. Stanowi ona nie tylko element systemu naprowadzania, ale też źródło informacji dla całego systemu, gdyż dane o wykrytych i obserwowanych obiektach są wymienianie w całej sieci dowodzenia.
Nowy system przeciwlotniczy Pilica jest autonomicznym zestawem (samodzielna bateria), który będzie w stanie osłaniać pojedynczy obiekt/rejon np. bazę lotniczą czy logistyczną, stanowisko dowodzenia lub pododdział.
Dzięki zwiększonej szybkości i precyzji śledzenia, zestaw zdolny jest nie tylko niszczyć samoloty i śmigłowce bojowe, ale również bezzałogowe środki latające, a nawet pociski manewrujące. Możliwe jest też niszczenie celów lekko opancerzonych zarówno lądowych jak i nawodnych.
Sterowanie uzbrojeniem odbywa się automatycznie w pełnym zakresie, z użyciem skomputeryzowanego układu naprowadzania o wysokiej dokładności. Działa on w układzie półautomatycznym, namierzając cele i niszcząc je po potwierdzeniu przez operatora. System celowniczy jest zintegrowany z układem śledzącym i identyfikatorem IFF. PZRA może być obsługiwany zdalnie, a w wypadku awarii zasilania możliwe jest też działanie efektora ogniowego w trybie całkowicie manualnym.
Baterię tworzy w standardowej konfiguracji: sześć PZRA ZUR-23-2SP Jodek, skomputeryzowane stanowisko dowodzenia, mobilna trójwspółrzędna stacja radiolokacyjna Soła, punkt obserwacji wzrokowej oraz system łączności przewodowej i radiowej, zapewniający komunikację pomiędzy poszczególnymi komponentami baterii i systemem dowodzenia OPL.
Do podstawowej konfiguracji można dodać kolejne moduły pozwalające całość włączyć w szerszy system obrony i dowodzenia (np. REGA). Pilica jest integralnym elementem zintegrowanej, wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej.