Działalność dydaktyczna ITL

Instytut Techniki Lotniczej kształci specjalistów dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej, przemysłu lotniczego oraz gałęzi przemysłów pracujących na rzecz lotnictwa. Realizowane przez ITL programy nauczania akademickiego obejmują wiedzę ogólną z zakresu mechaniki, budowy maszyn, elektroniki w ramach kierunku mechatronika oraz wiedzę specjalnościową z zakresu lotnictwa. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, technologii wytwarzania oraz eksploatacji zaawansowanych obiektów i systemów technicznych jakimi s± współczesne samoloty i śmigłowce oraz ich systemy pokładowe.

W ramach działalności dydaktycznej ITL prowadzone są następujące rodzaje studiów:

  • studia magisterskie (dla potrzeb MON);
  • studia magisterskie (bez zobowiązań wobec MON);
  • wyższe studia zawodowe (inżynierskie);
  • studia uzupełniające;
  • studia podyplomowe;
  • studia doktoranckie.

Studenci specjalności profilowanych przez Instytut korzystają z infrastruktury i zaplecza socjalnego całej Akademii. ITL dysponuje bogatą i wszechstronną bazą dydaktyczną. Sale wykładowe wyposażone są w odpowiedni sprzęt, środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne. W procesie kształcenia studentów dużą wagę przywiązuje się w Instytucie do ich czynnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych realizowanych w ramach ćwiczeń laboratoryjnych i praktyk. Zajęcia te odbywają się między innymi w należącym do Instytutu hangarze sprzętu lotniczego.