Dydaktyka

 

Zakład profiluje cztery specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

  • Uzbrojenie i elektronika
  • Artyleria rakietowa
  • Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego
  • Środki bojowe

oraz jedną specjalność dla studentów cywilnych:

  • Konstrukcja broni i amunicji,

a także uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych w różnych innych specjalnościach na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, logistyka, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka oraz inżynieria bezpieczeństwa.


Ponadto Zakład organizuje:

  • niestacjonarne studia podyplomowe pn. „Procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji systemów uzbrojenia” – tylko dla kadry Sił Zbrojnych RP,
  • kursy specjalistyczne i doskonalące.