Dokumenty WML

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

HARMONOGRAM Letniej Sesji Egzaminacyjnej poprawkowej w r.a. 2019-2020
dla grup studenckich I-go roku studiów stacjonarnych (studia wojskowe)
HARMONOGRAM Letniej Sesji Egzaminacyjnej poprawkowej w r.a. 2019-2020
dla grup studenckich I-go roku studiów stacjonarnych (studia cywilne)
HARMONOGRAM Letniej Sesji Egzaminacyjnej poprawkowej w r.a. 2019-2020
dla grup studenckich I-go roku studiów niestacjonarnych
HARMONOGRAM Letniej Sesji Egzaminacyjnej poprawkowej w r.a. 2019-2020
dla grup studenckich II-go roku studiów stacjonarnych (studia wojskowe)
Decyzja Rektora WAT nr 91/RKR/2020 z dnia 28.02.2020 r.
w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów
rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021


INFORMACJE DLA STUDENTÓW
 (semestr zimowy)
studiów niestcjonarnych w sprawie wpłat czesnego


HARMONOGRAM WPŁAT
 (semestr zimowy)

wnoszenia opłat czesnego w ratach
Informacja o kontach

WNIOSKI RATY 2020/2021
 (semestr zimowy)
(wzory do pobrania)

WZORY WNOSKÓW

(wzory do pobrania)INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

REDAKCJA WYDAWNICTW - Oprawa PRAC DYPLOMOWYCH
Ze względu na limity osób mogących jednocześnie przebywać w budynku i konieczność zachowania środków ostrożności podczas przyjmowania i wydawania prac, w przypadku dużej liczby prac złożonych w tym samym dniu termin odbioru może wynosić od 2 do 3 dni roboczych. Termin odbioru oprawionej pracy będzie ustalany indywidualnie w momencie jej przyjęcia do oprawy. Prosimy zatem o przynoszenie prac dyplomowych do oprawy co najmniej 2-3 dni przed terminem ich złożenia w dziekanacie.
>> kliknij by zobaczyć cały artykuł... <<
UCHWAŁA SENATU WAT nr 3/WAT/2019 z dnia 14.10.2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego"

DECYZJA DZIEKANA Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT
z dnia 28.10.2019 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Rady ds. Kształcenia WML
SZCZEGÓŁOWE ZASADY odbywania studiów indywidualnych
w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa
INSTRUKCJA
dla studentów-dyplomantów przed egzaminem dyplomowym
HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH
i PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO

dla studentów IV roku studiów stacjonarnych inżynierskich:
- kandydatów na żołnierzy zawodowych; - cywilnych.
DECYZJA REKTORA WAT im. Jarosława Dąbrowskiego nr 151/RKR/2020
z dnia 26.VI.2020 r. - zmieniająca decyzję w sprawie określenia harmonogramu roku akademickiego 2019/2020 w WAT
ZASADY REDAGOWANIA
pracy dyplomowej
STRONA TYTUŁOWA pracy dyplomowej
OŚWIADCZENIE studenta
KALENDARZOWY PLAN wykonania pracy dyplomowej