Dokumenty WML

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Decyzja Rektora WAT nr 91/RKR/2020 z dnia 28.02.2020 r.
w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów
rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

INFORMACJE DLA STUDENTÓW (semestr letni)
studiów niestcjonarnych w sprawie wpłat czesnego

HARMONOGRAM WPŁAT (semestr letni)
wnoszenia opłat czesnego w ratach
Informacja o kontach
WNIOSKI RATY 2020/2021 (semestr letni)
(wzory do pobrania)
WZORY WNIOSKÓW
(wzory do pobrania)

ZASADNICZA SESJA EGZAMINACYJNA 2020/2021
Harmonogram sesji zimowej dla grup studenckich IV-go roku wojskowychINFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

UCHWAŁA SENATU WAT nr 3/WAT/2019 z dnia 14.10.2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie uchwalenia "Regulaminu studiów Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego"

SZCZEGÓŁOWE ZASADY
odbywania studiów indywidualnych

w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
INSTRUKCJA
dla studentów-dyplomantów przed egzaminem dyplomowym
HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH
i PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO

dla studentów IV roku studiów stacjonarnych inżynierskich:
- kandydatów na żołnierzy zawodowych; - cywilnych.
HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH
i PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO (KOREKTA)

dla studentów IV roku studiów stacjonarnych inżynierskich:
- kandydatów na żołnierzy zawodowych
ZASADY REDAGOWANIA
pracy dyplomowej
STRONA TYTUŁOWA pracy dyplomowej
OŚWIADCZENIE studenta
KALENDARZOWY PLAN wykonania pracy dyplomowej