Kalendarium projektu

 

  

sierpień 2008 r.

1

234

Decyzja o aplikowaniu Wojskowej Akademii Technicznej w Konkursie nr 1,

 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XIII, Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 o finansowanie przebudowy budynku 36.

 

30 grudnia 2008 r.

 

5

Złożenie w siedzibie Ośrodka Przetwarzania Informacji wniosku o dofinansowanie projektu

Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej

 

17 września 2009

 

 

Ogłoszenie listy rankingowejprojektów rekomendowanych do wsparcia

PROJEKT WAT NA 3 MIEJSCU, JAKO PROJEKT PODSTAWOWY

 

6

 

27 stycznia 2010

 

7

Rektor-Komendant WAT

gen bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK

i Dyrektor OPI dr inż. Olaf GAJL

podpisują umowę o dofinansowaniu projektu p.t. ”Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej”

 

 

01 października 2010

pierwszy aneks - korekta numer NIP Beneficjenta.

 

28 lutego 2011

drugi aneks - zmiana okresu kwalifikowalności wydatków, do dnia 31 marca 2013 r.

 

13 maja 2011

wykonanie części materiałów promocyjno-informacyjnych

 

16 maja 2011

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „ADAPTACJĘ BUDYNKU NR 36 WAT NA CELE DYDAKTYCZNE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA”

 

25-27 maja 2011 

 

8

Promocja projektu podczas

XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia             

 UZBROJENIE 2011

 

Pułtusk

 

26 maja 2011

 

9

Promocja projektu podczas Ogólnopolskiej Konferencji

 Modernizacja Wojsk Lądowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki

Warszawa

 

28 października 2011

 

10 Podpisanie umowy na „ADAPTACJĘ BUDYNKU NR 36 WAT NA CELE DYDAKTYCZNE WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WYPOSAŻENIA”. Umowę realizuje Konsorcjum w skład którego wchodzą: ML System i Budpol.

  

24 marca 2012

 

11

Promocja projektu podczas

Dnia Otwartego Wojskowej Akademii Technicznej

  

17 maja 2012

trzeci aneks - zmiana tytułu projektu, w związku ze zmiana nazwy Wydziału.

 

26 czerwca 2012

czwarty aneks - zmiana listy kontraktów i całkowitej wartości projektu, bez zmiany kwoty dofinansowania.

 

17 października 2012

piąty aneks - zmiana okresu kwalifikowalności wydatków, do dnia 30 września 2013 r.

 

21 listopada 2012

szósty aneks - zmiana harmonogramu realizacji projektu, bez zmiany kwoty dofinansowania.

 

31 marca 2013

 

12

Zakończenie robót budowlanych wraz z dostawą przewidzianego w umowie wyposażenia.

 

3 września 2013

 

13

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku 36.

 

23 września 2013 

Siódmy aneks - zmiana okresu kwalifikowalności wydatków, do dnia 30 grudnia 2014 r. oraz zmiana harmonogramu realizacji projektu.

 

28 lutego 2014 

Ósmy aneks do umowy – zmiana wartości projektu, aktualizacja załączników nr 3, 3a, 3b oraz 5

 

22 marca 2014 

14

Promocja projektu podczas

Dnia Otwartego Wojskowej Akademii Technicznej

 

22 maja 2014 r.

Aktualizacja załączników nr 3, 5, 7 oraz zestawienia rzeczowo-wartościowego

 

 

od września 2014 r 

 

15.jpg 16.jpg
21.jpg 22.jpg
17.jpg 24
25 26

 

Trwają dostawy i montaż wyposażenia.

14 stycznia 2015 r.

 

 ziewiąty aneks do umowy – zmiana okresu kwalifikowalności wydatków, do dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz zmiana harmonogramu realizacji projektu

3 lutego 2015 r.

Zawarto ostatnią umowę na dostawę wyposażenia. Całe wyposażenie przewidziane w zestawieniu rzeczowo-wartościowym zostanie zakupione.

11 marca 2015 r.

Dziesiąty aneks do umowy – zmiana wartości projektu (redukcja oszczędności), aktualizacja załączników nr 3, 3a, 3b oraz 5

30 kwietnia 2015 r.

Jedenasty aneks do umowy – zmiana wartości projektu (redukcja oszczędności), aktualizacja załączników nr 3, 3a, 3b oraz 5

1 maja 2015 r.

Wczoraj zakończyła się realizacja rzeczowa Projektu.

Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej została zrealizowana zgodnie z założeniami, zakupiono 100% przewidzianego wyposażenia.

 

 

 27  28

 

 

17 czerwca 2015 r.

Konferencja na zakończenie projektu.

 

 29

 

14 października 2015

 

  • Z okazji święta nauczycieli akademickich i pracowników związanych z dydaktyką – Dnia Edukacji Narodowej – 14 października br., w Bibliotece Głównej WAT obyła się uroczystość wręczenia medali, nagród i wyróżnień pracownikom Wojskowej Akademii Technicznej. Wśród wyróżnionych znaleźli się również przedstawiciele naszego Wydziału.
  • dyplom
  • DSC 0031m
  • Za osiągnięcie dydaktyczne i organizacyjne nagrodą wyróżniony został zespół żołnierzy i pracowników z Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa w składzie: mgr inż. Jarosław Korpikiewicz, dr inż. Sławomir Piecha, ppłk dr inż. Wojciech Kaczmarek, dr inż. Jarosław Panasiuk, ppłk dr inż. Mariusz Ważny, mgr inż. Jacek Bożejko, Dariusz Wójcik. Zespół otrzymał nagrodę za rozbudowę infrastruktury dydaktycznej Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

 

 

spkm