Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki

ism-stert

Katedra Mechatroniki (dawniej: Instytut Systemów Mechatronicznych) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (dawniej: Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa) Wojskowej Akademii Technicznej. Utworzony został w roku 1994 w ramach restrukturyzacji Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa WAT i jest kontynuatorem Katedry Sprzętu Specjalnego, która powstała w 1959 r.
Podstawowe zadania Katedry Mechatroniki to kształcenie kadr dla Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, Wojsk Obrony Powietrznej WLOP, Wojsk Rakietowych, Artylerii Wojsk Lądowych oraz poszukiwanych w przemyśle przy projektowaniu i eksploatacji zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych inżynierów.