Special Issue: Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation

W imieniu swoim oraz kolegów chciałbym zaprosić Państwa serdecznie do zgłoszenia publikacji w czasopiśmie Applied Sciences (Impact Factor: 2.474 (2019); 5-Year Impact Factor: 2.458 (2019), 70 pkt na liście MEiN) w zeszycie specjalnym zatytułowanym: Automation Control and Robotics in Human-Machine Cooperation.

applied sciences

Tematyka tego zeszytu obejmuje m.in.:

  • sterowania w automatyce oraz robotyce
  • wykorzystanie w automatyce i robotyce czujników,
  • Przemysłu 4.0,
  • platform mobilnych,
  • bezpieczeństwa w automatyce,
  • VR i AR
  • programowanie robotów online i offline,
  • i innych.

Nie ma szczególnych ograniczeń związanych z tematyką zgłaszanych artykułów, o ile dotyczą one zakresu automatyki i robotyki. Poniżej znajduje się link ze szczegółami proponowanego zeszytu specjalnego czasopisma Applied Sciences:

https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/Robotics_HMC