Komunikat DZIEKANA WML


WYTYCZNE

dotyczące form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, a także
prognozy co do jej rozwoju w kolejnych miesiącach oraz
obowiązujące rekomendacje wydane przez MN SW i kierownictwo
Wojskowej Akademii Technicznej, informujemy ...

Czytaj więcej...