Terminarz stawiennictwa kandydatów przyjętych do WML WAT

luty / marzec rok 2021

KIERUNEK
STUDIÓW
stacjonarne
studia wojskowe IIo
stacjonarne
studia cywilne IIo
stacjonarne
studia cywilne IIo
MECHATRONIKA bez terminu
stawiennictwa
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
LOTNICTWO
I KOSMONAUTYKA
bez terminu
stawiennictwa
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA
bez terminu
stawiennictwa
26.02.2021r. - godz. 10.00
WML - aula 19 bud.36
X

 

LEGENDA: IIo - studia drugiego stopnia; X - studia nieuruchamiane