Terminarz stawiennictwa kandydatów przyjętych do WML WAT

wrzesień rok 2021

KIERUNEK STUDIÓW stacjonarne
studia wojskowe Io
stacjonarne
studia cywilne Io
MECHATRONIKA bez terminu
stawiennictwa
30.09.2021r. - godz. 09.00
WML - aula 19 bud.36
LOTNICTWO
I KOSMONAUTYKA
bez terminu
stawiennictwa
30.09.2021r. - godz. 09.00
WML - aula 19 bud.36
INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA
- 30.09.2021r. - godz. 09.00
WML - aula 19 bud.36
INŻYNIERIA
SYSTEMÓW
BEZZAŁOGOWYCH
- 30.09.2021r. - godz. 09.00
WML - aula 19 bud.36

 

LEGENDA: Io - studia pierwszego stopnia; X - studia nieuruchamiane