Komunikat DZIEKANA Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzonymi
przez Rząd RP zasadami bezpieczeństwa
informuję,
że w okresie od 1 listopada do 30 listopada zajęcia dydaktyczne
dla wszystkich roczników studiów prowadzonych na Wydziale Mechatroniki,
Uzbrojenia i Lotnictwa będą realizowane zgodnie z planami zajęć
w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.