Komunikat DZIEKANATU

  1. Studenci cywilni I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
       realizować będą zajęcia
     w formie zdalnej.

Podchorążowie I-go roku jednolitych studiów magisterskich zajęcia z przedmiotów:
- Podstawy grafiki inżynierskiej;
- Wprowadzenie do informatyki;
- Wprowadzenie do metrologii,
będą realizowane w formie stacjonarnej. Pozostałe zajęcia w formie zdalnej.

Kierownik Dziekanatu WML
mgr inż. Grzegorz NIKICIUK