Dnia 26.06.2020 r. odbyło się XXVI Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). W tym roku, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Studenci prezentowali swoje wyniki w świecie wirtualnym, w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zaprezentowanych zostało 12 prac, których autorami było 14 studentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Prace oraz wystąpienia studentów oceniała komisja konkursowa w składzie: dr inż. Małgorzata Pac, dr inż. Jarosław Panasiuk, dr inż. Marcin Sarzyński oraz mjr dr inż. Konrad Wojtowicz. Nauczyciele akademiccy naszego Wydziału, uczestniczący w wydarzeniu, również mieli możliwość oceny wystąpień Autorów poprzez ankietę, której wyniki były wzięte pod uwagę podczas obrad komisji konkursowej.

Tegoroczne seminarium KNS WML w zgodnej ocenie prelegentów, komisji konkursowej oraz uczestniczących w seminarium studentów, pracowników Wydziału oraz gości zewnętrznych, było niemałym wyzwaniem, ale efekty zadowoliły każdego. Wystąpienia studentów tradycyjnie podzielono na dwie kategorie: I. kategoria obejmowała uczestników z I-III roku studiów I°, natomiast w kategorii II. znaleźli się studenci pozostałych lat studiów. Po wystąpieniach wszystkich prelegentów oraz burzliwych naradach, komisja konkursowa przyznała następujące nagrody:


KATEGORIA I:


I miejsce

Tomaszowi Wideryńskiemu, Kamilowi Zarzyckiemu, Konradowi Zdanowskiemu
z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Projekt robota samobalansującego”
(opiekun naukowy: dr inż. Marcin Sarzyński);

II miejsce

Andrzejowi Zalewskiemu
z KNS Techniki Uzbrojenia za pracę pt. „Analiza balistyczna wybranych konstrukcji
broni palnej użytkowanej w wojsku w połowie XIX wieku”;

III miejsce

Łukaszowi Stosio
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Przygotowanie środowiska pracy
dla systemu jednoczesnego wyznaczania pozycji i mapowania otoczenia (SLAM)”
(opiekun naukowy: mjr dr inż. Konrad Wojtowicz);


KATEGORIA II:


I miejsce

inż. Dawidowi Adamskiemu
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Modelowanie i badanie układu
orientacji przestrzennej i sterowania dla satelity typu cube”
(opiekun naukowy: ppłk dr inż. Maciej Henzel);

II miejsce

inż. Kamilowi Gawrońskiemu
z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Metalowo-polimerowe
struktury komórkowe jako absorbery energii kinetycznej”
(opiekun naukowy: dr inż. Marcin Sarzyński);

III miejsce

inż. Sławomirowi Patrosiowi
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Projekt systemu zobrazowania typu
„on-screen-display” dla bezzałogowego statku powietrznego”
(opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala);


 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i liczymy na równie wysoki poziom wystąpień
na przyszłorocznym XXVII Seminarium KNS WML.
Miejmy nadzieję, że tym razem w realu…

dr inż. Marta CZYŻEWSKA
opiekun KNS WML