Korekty terminu realizacji prac dyplomowych (PD) i egzaminu dyplomowego (ED)

Szanowni Nauczyciele Akademiccy!
Szanowni Studenci!

W związku z panującą pandemią Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa dokonał korekty terminu realizacji prac dyplomowych (PD) i egzaminu dyplomowego (ED) dla:
    - studentów studiów inżynierskich, którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia PD;
    - studentów cywilnych studiów magisterskich.

 1. Egzamin dyplomowy zostaje zorganizowany i przeprowadzony przez wyznaczone komisje
      w instytutach i katedrze, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony przed COVID-19.
 2. W przypadku udokumentowanej nieobecności dyplomanta spowodowanej kwarantanną z powodu
      COVIN-19, dopuszcza się zorganizowanie i przeprowadzenie ED w formie zdalnej, ustalonej
      przez Komisję ED.
 3. W celu usprawnienia przygotowania protokołu ED przez Dziekanat, promotorzy, recenzenci,
      dyplomanci mogą przesłać do dziekanatu przed przekazaniem PD, w formie elektronicznej:
      opinie: promotora, recenzenta.

Obecnie prace dyplomowe do oprawy (ze względu na zamknięcie Biblioteki Głównej przyjmowane są przez pracownika sekretariatu Redakcji Wydawnictw przed wejściem głównym do Biblioteki przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Należy wcześniej poinformować telefonicznie o zamiarze złożenia pracy (tel. 261839252)
Terminy przyjmowania i odbioru oprawionych prac ustalane są indywidualnie, na konkretny termin i godzinę.

W przypadku udostępnienia budynku BG WAT dla czytelników zostaną podane odrębne procedury składania/odbioru prac uwzględniające wszelkie zasady bezpieczeństwa.

 dokumenty do pobrania

HARMONOGRAM WYKONANIA PRACY DYPLOMOWEJ i EGZAMINU DYPLOMOWEGO dla STUDENTÓW STUDIÓW INŻYNIERSKICH,
którzy uzyskali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej
w r.a. 2019/2020

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ I PRACY KOMISJI EGZAMINU DYPLOMOWEGO
dla STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH cywilnych
w r.a. 2019/2020

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW-DYPLOMANTÓW
PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM