SARS-CoV-2 - INFORMACJA !!!

KONTAKT z Dziekanatem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
w związku z koronawirusem SARS-CoV-2


Studenci i Doktoranci
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, władze Wojskowej Akademii Technicznej zaleciły w komunikacji wewnątrz akademickiej wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Wobec powyższego od dnia 12 marca 2020 obsługa administracyjna studentów
w dziekanacie WML oraz konsultacje z prodziekanem ds. kształcenia zostają ograniczone.

Proszę w miarę możliwości odłożyć wizytę na uczelni na termin późniejszy i ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z pracownikami dziekanatu.

Zalecany kontakt z dziekanatem oraz prodziekanem tylko
z wykorzystaniem komunikacji e-mailowej i telefonicznej.

Pracownicy dziekanatu w pierwszej kolejności będą udzielali odpowiedzi
na pytania zadawane drogą mailową oraz telefoniczną.

Należy pamiętać, że niezmiernie ważne jest, abyśmy wszyscy stosowali się do zaleceń i odpowiedzialnie ograniczali ryzykowne zachowania.
Informuję, że studenci i doktoranci są zobowiązani przez Rektora WAT do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo dziekanat lub prodziekana ds. kształcenia o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez wirusa SARS-CoV-2 bądź objęcia kwarantanną.
Jednocześnie informuję o możliwości otrzymania przez starostów lub zastępców starostów, a także studentów, doktorantów materiałów z wykładów, ćwiczeń rachunkowych, wynikających z programu kształcenia i planu studiów semestru letniego, po nawiązaniu kontaktu drogą mailową lub telefoniczną z nauczycielami odpowiedzialnymi za przedmioty.

Komunikat obowiązuje od 12.03.2020 r. do odwołania.

LEGITYMACJE ELS i ELD

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r.
      zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
      Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona
      w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność
      do dnia 31 maja 2020 r.
  , bez konieczności potwierdzenia ich ważności.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie
      w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta
      Legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w okresie od dnia 12 marca 2020 r.
      do dnia 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności
      potwierdzania ich ważności.

Kierownik Dziekanatu WML
mgr inż. Grzegorz NIKICIUK