Porozumienie o współpracy z Fabryką Broni w Radomiu


W dniu 7 października 2019 r., tuż po uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa (WML), w „Sali Tradycji” Wojskowej Akademii Technicznej – w obecności dziekana WML dr. hab. inż. Stanisława Kachela i zaproszonych gości – podpisano „Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną (WAT) a Fabryką Broni „Łucznik”-Radom sp. z o.o. (FB Radom)”, reprezentowaną przez prezesa zarządu FB Radom mgr. inż. Adama Suligę i dyrektora ds. rozwoju FB Radom mgr. inż. Pawła Madeja.

 

Zakres współpracy przewiduje m.in.:

 • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych;
 • wspólne publikowanie wyników badań i prac rozwojowych, ich komercjalizacji oraz transferu
 • wyników prac naukowych do gospodarki;
 • promowanie wyników działalności dydaktycznej oraz badań naukowych i prac rozwojowych,
 • w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych;
 • doradztwo dydaktyczne, naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy;
 • uczestnictwo w seminariach, konferencjach, naradach itp.;
 • organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji naukowych, a także staży
 • oraz praktyk dla studentów i pracowników
 • wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktycznych i naukowo-badawczych;
 • wzajemne udostępnianie na uzgodnionych zasadach urządzeń technicznych i technologicznych
 • oraz aparatury badawczej.

Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o., wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., jest wiodącym, polskim producentem broni palnej, w szczególności dla Sił Zbrojnych RP oraz służb mundurowych. Dzięki dotychczasowej współpracy Instytutu Techniki Uzbrojenia WML WAT i FB Radom opracowano 5,56 mm karabinki MSBS-GROT i 5,56 mm karabinki reprezentacyjne MSBS-5,56R, które są produkowane przez Fabrykę (obecnie w rękach naszych żołnierzy znajduje się ponad 30 tysięcy karabinków MSBS-GROT i ponad tysiąc karabinków reprezentacyjnych). W przyszłości, watowsko-radomska broń powinna zdominować indywidualne, podstawowe uzbrojenie polskiego żołnierza.

Ponadto, do produkcji w Radomiu jest przygotowywany 7,62 mm samopowtarzalny karabin wyborowy MSBS-GROT 7,62N, za który WAT i FB Radom otrzymały wyróżnienie specjalne Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej na XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w 2019 r.

Godnym odnotowania jest również fakt, że Konsorcjum Naukowe w składzie: WAT i FB Radom realizuje projekt rozwojowy nr O ROB 0034 03 001 pt. Opracowanie, wykonanie oraz badania konstrukcyjno-technologiczne Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56), który jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego główny cel to opracowanie narodowego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej zbudowanego w układzie kolbowym (MSBS-5,56K) i w układzie bezkolbowym (MSBS-5,56B), który służyłby polskiemu „żołnierzowi przyszłości”.

Ryszard WOŹNIAK 

fot. Marcin SARZYŃSKI