Warsztaty szkoleniowe dla uczniów szkoły średniej

Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym Wydział Mechatroniki i Lotnictwa w porozumieniu z dyrekcją Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME) w Rybniku zorganizował 22 marca 2019 r. dla uczniów tej szkoły warsztaty szkoleniowe w ramach projektu „Zawód z przyszłością” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Tym razem w warsztatach uczestniczyło 40 uczniów i uczennic ZSME kształcących się w zawodach:

  • - technik cyfrowych procesów graficznych,
  • - technik teleinformatyk i technik elektronik,
  • - technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Zajęcia dydaktyczne odbywały się w zakładach Instytutu Techniki Lotniczej i Instytutu Techniki Uzbrojenia oraz w Zespole Mechatroniki Katedry Mechatroniki. W Zakładzie Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych przyszli elektroenergetycy zapoznali się z systemami elektroenergetycznymi, pneumatycznymi, hydraulicznymi, przeciwoblodzeniowymi samolotu SU-22. W Zakładzie Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego w ramach wykładu poznali budowę silnika turboodrzutowego, przetwornic elektromaszynowych i elektronicznych, a także sposób zabezpieczeń obwodów elektrycznych. W części praktycznej uczniowie przeprowadzili badanie bocznikowej prądnicy prądu stałego uprzednio samodzielnie montując układ pomiarowy.

Na warsztatach dla przyszłych techników cyfrowych procesów graficznych (w Zakładzie Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji) uczniowie zostali zapoznani z metodami modelowania obiektów mechatronicznych za pomocą programów CAx (CAD, CAM, CAE). Uczniowie korzystając z oprogramowania Solid Edge ST8, poznali zasady projektowania obiektów 3D. Na warsztatach zostały też pokazane metody skanowania 3D. Zainteresowani uczniowie mogli sprawdzić działanie skanerów i zeskanować głowę kolegi do postaci chmury punktów.

Z kolei na warsztatach dla przyszłych teleinformatyków i elektroników, prowadzonych w Zakładzie Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego, uczestnicy warsztatów po wysłuchaniu wykładu dotyczącego rozwoju mikroprocesorów, rozpoczęli zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych wyposażonych w komputery z oprogramowaniem AVR Studio i mikroprocesorowe zestawy edukacyjne oparte na kontrolerach AVR.

Tematyka drugiej części warsztatów dla tej grupy uczniów, prowadzona w Zespole Mechatroniki była związana z robotyką i automatyką domową. W pracowni automatyki domowej mieli okazję zaprojektować system automatyki oraz zrobić kosztorys dla klienta.

W ocenie kadry dydaktycznej ZSME jak i samych uczniów warsztaty prowadzone zarówno przez pracowników cywilnych, jak i wojskowych, wzbogaciły wiedzę uczestników warsztatów o wiele przydatnych wiadomości, a także poszerzyły ich umiejętności zawodowe. Zarówno podczas warsztatów szkoleniowych prowadzonych w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa jak i wizytując obiekty Akademii w dniu następnym (Dzień Otwarty) uczniowie ZSME byli pod wrażeniem nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych, jakim dysponuje Wojskowa Akademia Techniczna.