Nowa specjalność wojskowa !!!

W dniach od 01 do 31 marca 2018 r. uruchomiona zostaje rekrutacja na nową specjalność wojskową kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
(SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)

 

Absolwenci specjalności wojskowej stanowią przyszłe kadry oficerskie dla wojsk obrony terytorialnej, zapewniające skuteczne prowadzenie działań militarnych we współpracy z wojskami operacyjnymi jak i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Specjalność zapewnia poznanie zasad prowadzenia analiz ryzyka i planowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa w działalności człowieka. W szczególności dotyczy to ochrony ludności i usuwania skutków po katastrofach spowodowanych przez obiekty techniczne, zjawiska naturalne (klęski żywiołowe) i umyślne szkodliwe działanie ludzi (akty terroryzmu), we współpracy z elementami systemu obronnego państwa.