TERMINARZ STAWIENNICTWA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO WAT

na studia drugiego stopnia – luty 2018:

KIERUNEK
STUDIÓW
Stacjonarne
studia
wojskowe IIo
Stacjonarne
studia
cywilne IIo
Niestacjonarne
studia
cywilne IIo

MECHATRONIKA

Bez terminu
stawiennictwa

01.03.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

24.02.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

LOTNICTWO
I KOSMONAUTYKA

 Bez terminu
stawiennictwa

01.03.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

24.02.2018 r.
godz. 08:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA

 Bez terminu
stawiennictwa

 ---------------------------

24.02.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63