Konkurs

13 czerwca 2017 r. dziekan Wydziału dr hab. inż. Stanisław Kachel i prodziekan ds. naukowych dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski gościli w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME) im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, gdzie zapoznali się z bazą dydaktyczną oraz wzięli udział w gali szkolnej „Uczeń na medal” podsumowującej całoroczne dokonania uczniów tej szkoły.

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT, na podstawie podpisanego 22 sierpnia 2012 r. porozumienia, sprawuje patronat naukowy nad ZSME. W ramach tego patronatu odbyła się kolejna edycja konkursu „Szkolny Edison”, którego celem jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną oraz podnoszenie poziomu kultury technicznej poprzez wykonanie uczniowskich prac aplikacyjnych (pod opieką nauczyciela ZSME) z obszaru szeroko pojętej techniki, a szczególnie z zakresu mechaniki, informatyki, elektroniki, automatyki oraz telekomunikacji.

W tegorocznym konkursie udział wzięło 8 uczniów prezentując 10 prac .Zgłoszone do konkursu prace były oceniane zarówno przez uczniów ZSME (w I etapie w formie ankiety) jak i Komisję Konkursową (w II etapie), w skład której wszedł prodziekan Wydziału ds. naukowych dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski.

Laureatem tegorocznego konkursu został uczeń III klasy technikum Kamil Kiełbasa, który przygotował aż trzy prace (Wskaźnik wysterowania poziomu sygnału audio; BigTrack-samochód na Bluetooth oraz Wirtualny boks). Pozostałe prace otrzymały wyróżnienia. Zwycięzcy konkursu oraz pozostałym wyróżnionym nagrody wręczał dziekan Wydziału dr hab. inż. Stanisław Kachel w towarzystwie dyrektora ZSME mgr inż. Marka Holony oraz prodziekana Wydziału ds. naukowych dr hab. inż. Zbigniewa Leciejewskiego.

Zwiedzanie szkolnej pracowni poligrafii i grafiki cyfrowej
Zwiedzanie szkolnej pracowni poligrafii i grafiki cyfrowej

Wręczenie nagrody laureatowi konkursu Kamilowi Kiełbasie
Wręczenie nagrody laureatowi konkursu Kamilowi Kiełbasie

Uczeń II klasy technikum Robert Stempak prezentuje pracę konkursową (Generator Kelwina)
Uczeń II klasy technikum Robert Stempak prezentuje pracę konkursową (Generator Kelwina)

Uczniowie III klasy technikum Małgorzata Bisek i Mateusz Zdrzałek podczas prezentacji pracy konkursowej (Wirtualna wycieczka po szkole)
Uczniowie III klasy technikum Małgorzata Bisek i Mateusz Zdrzałek podczas prezentacji
pracy konkursowej (Wirtualna wycieczka po szkole)

BigTrack – samóchod na Bluetooth; jedna z prac wykonanych przez zwycięzcę konkursu Kamila Kiełbasę
BigTrack – samóchod na Bluetooth; jedna z prac wykonanych przez zwycięzcę konkursu Kamila Kiełbasę

Wirtualny boks; jedna z prac wykonanych przez zwycięzcę konkursu Kamila KiełbasęWskaźnik wysterowania poziomu sygnału audio; jedna z prac wykonanych przez zwycięzcę konkursu Kamila Kiełbasę
      Wirtualny boks; jedna z prac wykonanych            Wskaźnik wysterowania poziomu sygnału audio;
 przez zwycięzcę konkursu Kamila Kiełbasę                 jedna z prac wykonanych przez zwycięzcę
                                                                         konkursu Kamila Kiełbasę

Uczeń III klasy technikum Jarosław Wyglenda prezentuje pracę konkursową (Układ mikroprocesorowy z łącznością radiową)
Uczeń III klasy technikum Jarosław Wyglenda prezentuje pracę konkursową (Układ mikroprocesorowy z łącznością radiową)