Korpusówki „UZBROJENIOWCA” zobowiązują!


Wysoki poziom wiedzy zaprezentowali dyplomanci w mundurach, studiujący na kierunku mechatronika, w specjalności uzbrojenie i elektronika, podczas obron prac inżynierskich, jakie odbyły się w dniu 07.02.2017r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

Tytuł zawodowy inżyniera uzyskało czterech podchorążych. Laureatem III edycji Nagrody Szefa Służby Uzbrojenia i Elektroniki (SSUiE) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp.SZ) za ukończenie z najlepszą lokatą studiów inżynierskich na kierunku „mechatronika” specjalność „uzbrojenie i elektronika” został pchor. inż. Maciej Bielawski, autor pracy dyplomowej pt. „Koncepcja procesu integracji zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem TOPAZ z bezpilotowym samolotem rozpoznawczym „Fly Eye” na potrzeby artylerii polowej” (promotor – prof. dr hab. inż. Józef Gacek).
Gościem tegorocznych obron prac dyplomowych był szef Oddziału Normowania SSUiE IWsp.SZ płk mgr inż. Maciej Mikielski.

Ryszard WOŹNIAK
(fot. Wojciech FURMANEK)


Pamiątkowa fotografia uczestników obron prac dyplomowych (od lewej): ppłk dr inż. Jacek Kijewski,
dr hab. inż. Ryszard Woźniak, pchor. inż. Szymon Mrówczyński, pchor. inż. Mateusz Krzemiński,
płk mgr inż. Maciej Mikielski, pchor. inż. Maciej Bielawski, pchor. inż. Tomasz Satławski, prof. dr hab. inż. Józef Gacek, płk dr inż. Mirosław Zahor, płk dr hab. inż. Jacek Janiszewski, kpt. dr inż. Łukasz Szmit.