Krajowa Wymiana Uczelni Technicznych - MOSTECH

MOSTECH to program mobilności krajowej dla studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych, umożliwiający odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. Program MOSTECH, działa na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu 26 lutego 2005 r. przez uczelnie techniczne.

Uczestnicy Programu MOSTECH

 • studenci 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia;
 • studenci 1, 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów);
 • uczestników studiów III stopnia po pierwszym roku studiów.

Czas pobytu w wybranej uczelni:

 • jeden semestr;
 • dwa semestry pod warunkiem uzyskania zgody dziekana uczelni macierzystej na wyjazd na kolejny semestr.

Przykładowe uczelnie, na które można wyjechać:

 • Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Politechnika Warszawska;
 • Politechnika Wrocławska;
 • Politechnika Krakowska;
 • Politechnika Białostocka;
 • Politechnika Gdańska.

Rekrutacja do Programu MOSTECH

 • do 15 maja studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr zimowy;
 • do 30 listopada studenci przesyłają do Biura KAUT wnioski na semestr letni.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE MOSTECH:

www.kaut.agh.edu.pl

Kontakt w sprawie Programu MOSTECH w WAT
DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
mgr Natalia PYKACZ
Budynek 100 pokój 88 tel. 261 839 760
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW - MOST

MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.
W swoich ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.

Uczestnicy Programu MOST

 • studenci, którzy ukończyli 2 semestr studiów I-go stopnia;
 • studenci 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów);
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Czas pobytu w wybranej uczelni:

 • jeden semestr;
 • dwa semestry pod warunkiem uzyskania zgody dziekana uczelni macierzystej na wyjazd na kolejny semestr.

Przykładowe uczelnie, na które można wyjechać:

 • Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Politechnika Gdańska;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Gdański.

Rekrutacja do Programu MOST

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki);
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE MOSTECH:

www.kaut.agh.edu.pl

Kontakt w sprawie Programu MOSTECH w WAT
DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
mgr Natalia PYKACZ
Budynek 100 pokój 88 tel. 261 839 760
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.