Spółka SUPER LIQUID – naszym kolejnym partnerem

SPÓŁKA SUPER LIQUID – NASZYM KOLEJNYM PARTNEREM


W dniu 16.11.2016 r. w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych (ZKS) Instytutu Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) WAT miało miejsce uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu pt. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia osłon przeciwodłamkowych opartych o ciecze zagęszczane ścinaniem – Graphene Liquid Protection ”, które podpisali dziekan WML dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT oraz prezes Zarządu Super Liquid Sp. z o.o. Grzegorz Konrad.

Projekt mający na celu opracowanie innowacyjnych osłon przeciwodłamkowych będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 INNOTEXTILE (finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) przez Graphene Solutions Sp. z o.o., Super Liquid Sp. z o.o. i Wojskową Akademię Techniczną.

Spółka Super Liquid opracowała unikalną w skali kraju technologię produkcji cieczy zagęszczanych ścinaniem. Ciecze te są układami, w których następuje skokowy (wykładniczy) wzrost lepkości w wyniku działania sił ścinających. Technologia produkcji cieczy może być wykorzystana m.in. w przemyśle zbrojeniowym, np. do wytwarzania elementów nowoczesnych kamizelek kuloodpornych i elementów osłon pojazdów. Ponadto, ciecze zagęszczane ścinaniem mogą służyć poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle przetwórczym, budownictwie i górnictwie. Porozumienie, zawarte z inicjatywy ITU i Super Liquid, sankcjonuje wielomiesięczną współpracę obu Instytucji w dziedzinie badań i rozwoju innowacyjnych technologii obronnych.

Wojciech KOPERSKI
(fot. Wojciech FURMANEK)

SPÓŁKA SUPER LIQUID – NASZYM KOLEJNYM PARTNEREMSPÓŁKA SUPER LIQUID – NASZYM KOLEJNYM PARTNEREMWspółpraca z ERNE VENTURES
W uroczystości udział wzięli m.in. (od lewej): Dyrektor ITU dr hab. inż. Ryszard Woźniak, prof. WAT, Małgorzata Giersz z Super Liquid, prezes Super Liquid Grzegorz Konrad, dziekan WML dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT, adiunkt w ZKS ITU mjr dr inż. Wojciech Koperski.