W dniach 13-17.03.2023 z wizytą roboczą w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT przebywała dwuosobowa delegacja pracowników naukowych z Institute for Innovation in Sustainable Engineering, z Derby University w Wielkiej Brytanii w składzie prof. Paul Wood oraz dr Urvashi Gunputh. Celem wizyty było omówienie zakresu współpracy naukowej dotyczącej praktycznego wykorzystania zaawansowanych, przyrostowych technik wytwórczych jak również wyników badań właściwości mechanicznych materiałów określonych w warunkach obciążenia dynamicznego.

Prof. Paul Wood jest absolwentem Uniwersytetu w Aston, który ukończył z wyróżnieniem w dyscyplinie inżynierii mechanicznej, a następnie uzyskał tytuł doktora z zakresu technologii produkcji. Jego kariera zawodowa to ponad trzydzieści lat doświadczenia, w tym piętnaście w przemyśle motoryzacyjnym, energetycznym oraz biomedycznym oraz dwadzieścia dwa lata pracy naukowej na uniwersytetach w Warwick, Strathclyde oraz Derby. Do osiągnięć prof. Wooda należy zaliczyć utworzenie centrum kompetencji zawodowych w Derby University zajmującego się problematyką szybkiego testowania materiałów dedykowanych do produkcji lekkich pojazdów transportu pasażerskiego.

Prof. Wood jest autorem i współautorem licznych publikacji związanych z wytwarzaniem i badaniem właściwości mechanicznych nowoczesnych materiałów inżynierskich. Obszar tematyczny podejmowanych przez niego prac badawczych dotyczy oceny zachowania się materiałów konwencjonalnych, stopów metali lekkich i stopów wysokotemperaturowych w szerokim zakresie zastosowań inżynierskich. Obecnie, jako dyrektor Institute for Innovation in Sustainable Engineering (IISE), kieruje pracami badawczymi dotyczącymi praktycznego zastosowania technik wytwarzania przyrostowego typu Powder Bed Fusion oraz obróbki CNC w zakresie zaawansowanej produkcji dla przemysłu energetycznego, transportu oraz bioinżynierii.

           

     

Opracowali:
ppłk dr inż. Paweł Płatek
ppłk dr inż. Konrad Wojtowicz