wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Kolejni Uzbrojeniowcy

fot 1

W dniu 11.02.2016 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT odbyły się kolejne obrony prac inżynierskich kandydatów na żołnierzy zawodowych studiujących na kierunku mechatronika, specjalność uzbrojenie i elektronika.

Kształcenie specjalistów w dziedzinie uzbrojenia ITU wznowił w 2011 r. i prowadzi je w ścisłej współpracy z Szefostwem Służby Uzbrojenia i Elektroniki (SSUiE) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp.SZ). Dlatego w tegorocznych obronach również uczestniczył przedstawiciel Szefostwa – starszy specjalista Oddziału Normowania ppłk mgr inż. Maciej Mikielski.

Tytuł zawodowy inżyniera uzyskało siedmiu podchorążych. Laureatem II edycji Nagrody Szefa SSUiE IWsp.SZ za ukończenie z najlepszą lokatą studiów inżynierskich na kierunku „mechatronika” specjalność „uzbrojenie i elektronika” został sierż. pchor. inż. Mateusz Morawski, autor pracy dyplomowej pt. „Projekt koncepcyjny granatnika przeciwpancernego wielokrotnego użytku” (promotor – ppłk dr inż. Wojciech Furmanek). Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci

eplogo

Informujemy, że od 01.02. 2016 r. do 29.02.2016 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2016/2017 lub praktykę w roku akademickim 2015/2016.

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Czytaj więcej...

Festiwal robotów

cyberiada3
Już po raz trzeci odbył się festiwal robotów w warszawskim Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki: Cyberiada. Podobnie jak w poprzednich edycjach, Katedra Mechatroniki reprezentowała naszą Uczelnię. Podczas Festiwalu prezentowane były m.in.: roboty latające, pływające, jeżdżące i kroczące, edukacyjne, medyczne i przemysłowe.
Celem Festiwalu jest przedstawienie dorobku naukowego z zakresu robotyki polskich uczelni i instytutów badawczych oraz firm.

Patronat naukowy nad Cyberiadą III objęli:

  • Rektor Politechniki Warszawskiej Rektor – komendant WAT
  • Rektor Politechniki Wrocławskiej
  • Rektor Politechniki Poznańskiej
  • Dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Brukseli

innovaNasz doktorant - mgr inż. Kamil Kutkowski i dr inż. Jan Szczurko zdobyli złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Brukseli INNOVA 2015.

Nagrodzone zostało urządzenie optymalizujące przetwarzanie energii słonecznej w elektryczną - temat pracy dyplomowej inż. K. Kutkowskiego wykonanej pod kierunkiem dr J. Szczurko. Jest to trzeci z kolei medal dla pracowników Katedry Mechatroniki na tej światowej wystawie.

Czytaj więcej...