wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Spółka SUPER LIQUID – naszym kolejnym partnerem

SPÓŁKA SUPER LIQUID – NASZYM KOLEJNYM PARTNEREM


W dniu 16.11.2016 r. w Zakładzie Konstrukcji Specjalnych (ZKS) Instytutu Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) WAT miało miejsce uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu pt. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia osłon przeciwodłamkowych opartych o ciecze zagęszczane ścinaniem – Graphene Liquid Protection ”, które podpisali dziekan WML dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT oraz prezes Zarządu Super Liquid Sp. z o.o. Grzegorz Konrad.

Projekt mający na celu opracowanie innowacyjnych osłon przeciwodłamkowych będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2 INNOTEXTILE (finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) przez Graphene Solutions Sp. z o.o., Super Liquid Sp. z o.o. i Wojskową Akademię Techniczną.

Spółka Super Liquid opracowała unikalną w skali kraju technologię produkcji cieczy zagęszczanych ścinaniem. Ciecze te są układami, w których następuje skokowy (wykładniczy) wzrost lepkości w wyniku działania sił ścinających. Technologia produkcji cieczy może być wykorzystana m.in. w przemyśle zbrojeniowym, np. do wytwarzania elementów nowoczesnych kamizelek kuloodpornych i elementów osłon pojazdów. Ponadto, ciecze zagęszczane ścinaniem mogą służyć poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle przetwórczym, budownictwie i górnictwie. Porozumienie, zawarte z inicjatywy ITU i Super Liquid, sankcjonuje wielomiesięczną współpracę obu Instytucji w dziedzinie badań i rozwoju innowacyjnych technologii obronnych.

Czytaj więcej...

Przekazanie władzy dziekańskiej

Przekazanie dziekanowania

W dniu 31 sierpnia 2016 r. ustępujący Dziekan -​ prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI
i Dziekan-Elekt - dr hab. inż. Stanisław KACHEL, profesor WAT
podpisali dokumenty związane z przekazaniem władzy w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa
na kadencję 2016-2020.

Przekazanie dziekanowania

I edycja konkursu „Szkolny Edison”

I edycja konkursu „Szkolny Edison”

Na mocy podpisanego 22 sierpnia 2012 r. listu intencyjnego Wydział Mechatroniki i Lotnictwa WAT sprawuje patronat naukowy nad Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych (ZSME) im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku. W ramach tego patronatu odbyła się I edycja konkursu „Szkolny Edison”, którego celem jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wiedzą techniczną oraz podnoszenie poziomu kultury technicznej poprzez wykonanie uczniowskich prac aplikacyjnych (pod opieka nauczyciela ZSME) z obszaru szeroko pojętej techniki, a szczególnie z zakresu mechaniki, informatyki, elektroniki, automatyki oraz telekomunikacji.

Czytaj więcej...

Rozpoczęliśmy współpracę z ERNE VENTURES

współpraca z ERNE VENTURESW dniu 08.06.2016 r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej dziekan WML prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński i prezes Zarządu ERNE VENTURES S.A. Arkadiusz Kuich podpisali „Porozumienie w sprawie zasad współpracy przy komercjalizacji wyników prac B+R”. Porozumienie to otwiera nowe możliwości zespołom naukowo-badawczym Instytutu Techniki Uzbrojenia WML w obszarze wdrażania efektów prac naukowo-badawczych, które mają duży potencjał innowacyjności i są poszukiwane na rynkach krajowych i zagranicznych.

„ERNE VENTURES to spółka prowadząca inwestycje typu venture capital na późniejszym etapie rozwoju, głównie start-up. (…) Inwestuje w branże i spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą zwrotu w takich sektorach, jak: gry i multimedia, transport i motoryzacja, ekologia, IT, ochrona środowiska i biotechnologia. ERNE VENTURES inwestuje w profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa lub pomysły rozwijane przez fachowców z danej branży. (…) Wspiera poszczególne projekty i na bieżąco doradza na poziomie strategicznym jednak nie ingeruje w bieżące zarządzanie firmami. Z ERNE VENTURES współpracują podmioty i osoby, które posiadają dużą wiedzę w dziedzinie venture capital. Spółka na stałe współpracuje także z grupą inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, dzięki czemu bez problemu może wspierać wybrane oferty emisji w ramach zarówno oferty prywatnej, jak i publicznej.” [www.erne.pl].

Czytaj więcej...