wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Uwaga studenci i doktoranci


Informujemy, że spotkanie informacyjne
dotyczące programu Erasmus+
oraz programów MOST i MOSTECH

-----------------------------------------------
odbędzie się 03.03.2017 r. w Klubie WAT
w sali nr 103 o godz. 11.40.

 

Korpusówki „UZBROJENIOWCA” zobowiązują!


Wysoki poziom wiedzy zaprezentowali dyplomanci w mundurach, studiujący na kierunku mechatronika, w specjalności uzbrojenie i elektronika, podczas obron prac inżynierskich, jakie odbyły się w dniu 07.02.2017r. w Instytucie Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

Tytuł zawodowy inżyniera uzyskało czterech podchorążych. Laureatem III edycji Nagrody Szefa Służby Uzbrojenia i Elektroniki (SSUiE) Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp.SZ) za ukończenie z najlepszą lokatą studiów inżynierskich na kierunku „mechatronika” specjalność „uzbrojenie i elektronika” został pchor. inż. Maciej Bielawski, autor pracy dyplomowej pt. „Koncepcja procesu integracji zautomatyzowanego zestawu kierowania ogniem TOPAZ z bezpilotowym samolotem rozpoznawczym „Fly Eye” na potrzeby artylerii polowej” (promotor – prof. dr hab. inż. Józef Gacek).
Gościem tegorocznych obron prac dyplomowych był szef Oddziału Normowania SSUiE IWsp.SZ płk mgr inż. Maciej Mikielski.

Czytaj więcej...

Krajowa Wymiana Uczelni Technicznych - MOSTECH

MOSTECH to program mobilności krajowej dla studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych, umożliwiający odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. Program MOSTECH, działa na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu 26 lutego 2005 r. przez uczelnie techniczne.

Uczestnicy Programu MOSTECH

  • studenci 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia;
  • studenci 1, 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów);
  • uczestników studiów III stopnia po pierwszym roku studiów.

Czytaj więcej...