wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Uwaga studenci, doktoranci, absolwenci

erasmus140 140

Informujemy, że do 28.02.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego
      (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego
      lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane
      przez Studium Języków Obcych;
 3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
 4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia
      (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

Możliwość zatrudnienia w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu

Nazwa stanowiska: Mechanik lotniczypzl
Forma zatrudnienia: Praca stała

Data ważności ogłoszenia: 2018/02/28

WYMAGANIA

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne.
 • Umiejętności wykonywania ocen technicznych statków powietrznych.
 • Umiejętności wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych.
 • Umiejętności wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych.
 • Umiejętności wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.
 • Znajomości j. angielskiego (umożliwiającej samodzielne kontakty).
 • Umiejętności czytania rysunku technicznego i dokumentacji.
 • Profesjonalizmu i odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań
  (zdolność do samodzielnego wypracowywania wniosków).
 • Umiejętności organizacji pracy własnej.
 • Dynamizmu w działaniu, operatywności, zaangażowania.

Czytaj więcej...

TERMINARZ STAWIENNICTWA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO WAT

na studia drugiego stopnia – luty 2018:

KIERUNEK
STUDIÓW
Stacjonarne
studia
wojskowe IIo
Stacjonarne
studia
cywilne IIo
Niestacjonarne
studia
cywilne IIo

MECHATRONIKA

Bez terminu
stawiennictwa

01.03.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

24.02.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

LOTNICTWO
I KOSMONAUTYKA

 Bez terminu
stawiennictwa

01.03.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

24.02.2018 r.
godz. 08:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

INŻYNIERIA
BEZPIECZEŃSTWA

 Bez terminu
stawiennictwa

 ---------------------------

24.02.2018 r.
godz. 8:30
WAT, ul. Urbanowicza 2
Sekcja Rekrutacji;
wydział-sala 46 bl.63

Rekrutacja do programów MOST i MOSTECH

plakat MOST MOSTECHSEMESTR LETNI 2017/2018
ZAPRASZAMY!
Rekrutacja do krajowych programów mobilności
MOST i MOSTECH na semestr letni r.a. 2017/18
rozpoczyna się 31 października i trwać będzie do 30.XI.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH:
PROGRAM MOST: www.most.amu.edu.pl
PROGRAM MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW
MOST i MOSTECH w WAT:
Dział Organizacji Kształcenia
mgr Natalia Pykacz
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 760
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Czytaj więcej...