wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

XXIV Seminarium kół naukowych studentów WML

Dnia 08.06.2018 r., w auli nr 19 budynku nr 36 odbyło się XXIV Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). Uczestniczyli w nim studenci działający w czterech zarejestrowanych na wydziale kołach studenckich, tj. KNS Lotnictwa i Kosmonautyki (opiekun: kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz), KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji (opiekun: mjr dr inż. Robert Paszkowski), KNS Systemów Mechatronicznych (opiekun: dr inż. Jarosław Panasiuk) oraz KNS Techniki Uzbrojenia (opiekun: mjr dr inż. Łukasz Szmit).

Na seminarium zaprezentowanych zostało 26 prac, których autorami było 35 studentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Prace oraz wystąpienia studentów oceniała komisja konkursowa w składzie: Prodziekan ds. studenckich dr inż. Zdzisław Rochala - Przewodniczący Komisji, mjr dr inż. Maciej Henzel, dr inż. Małgorzata Pac oraz mjr dr inż. Dariusz Rodzik. Gościnnie w komisji uczestniczył również Pan Tomasz Szczypiński z Urzędu Dozoru Technicznego. Swoją osobą na seminarium zaszczycił nas również Pan Mariusz Piskała z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A.

Czytaj więcej...

Uwaga studenci, doktoranci

erasmus140 140

Informujemy, że W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).

W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).

Nowa specjalność wojskowa !!!

W dniach od 01 do 31 marca 2018 r. uruchomiona zostaje rekrutacja na nową specjalność wojskową kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa:

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
(SPECJALNOŚĆ WOJSKOWA)

 

Absolwenci specjalności wojskowej stanowią przyszłe kadry oficerskie dla wojsk obrony terytorialnej, zapewniające skuteczne prowadzenie działań militarnych we współpracy z wojskami operacyjnymi jak i podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Specjalność zapewnia poznanie zasad prowadzenia analiz ryzyka i planowania skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa w działalności człowieka. W szczególności dotyczy to ochrony ludności i usuwania skutków po katastrofach spowodowanych przez obiekty techniczne, zjawiska naturalne (klęski żywiołowe) i umyślne szkodliwe działanie ludzi (akty terroryzmu), we współpracy z elementami systemu obronnego państwa.

Stypendium socjalne na semestr letni 2017/2018

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne na semestr letni 2017/2018
(jeżeli nic się nie zmieniło w sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny) powinni złożyć w dziekanacie:

 1. Wniosek – z USOS
      (trzeba być zarejestrowanym na semestr letni 2017/2018
      w przypadku braku rejestracji proszę o kontakt z dziekanatem p. 13/63).
 2. Oświadczenie, że sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie
      – do wydrukowania jako załącznik lub do pobrania w dziekanacie.
 3. Zał. Nr 3 o zamieszkaniu w czasie studiów poza domem rodzinnym
      – (jeżeli dotyczy)
 4. Zaświadczenie o nauce rodzeństwa pełnoletniego będącego we wspólnym
      gospodarstwie – (jeżeli dotyczy).

Studenci ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr letni 2017/2018 powinni złożyć w dziekanacie: 

 1. Wniosek – z USOS (trzeba być zarejestrowanym na semestr letni 2017/2018
      w przypadku braku rejestracji proszę o kontakt z dziekanatem p. 13/63).
 2. Ksero orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski składamy do 9 marca 2018 r.
Przekroczenie terminu złożenia wniosku o stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych wiąże się z otrzymaniem stypendium dopiero od następnego miesiąca.