Struktura Wydziału

 

 

DZIEKAN
DML

     
           

KIEROWNIK
DZIEKANATU
KDL

 

PRODZIEKAN
ds. naukowych
PNL

 

PRODZIEKAN
ds. studenckich
PSL

   

ZASTĘPCA
DZIEKANA
ZDL

 

KIEROWNIK
ADMINISTRACYJNY
KAL

       

DZIEKANAT
DZM

 

ST. / SPECJALISTA
ds. nauki
SML

   

DZIAŁ
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
DAL

     
     

INSTYTUT
TECHNIKI LOTNICZEJ
ITL

 

INSTYTUT
TECHNIKI UZBROJENIA
ITU

 

KATEDRA
MECHATRONIKI
KMT

     

ZAKŁAD
AERODYNAMIKI I TERMODYNAMIKI
ZAD

 

ZAKŁAD
KONSTRUKCJI SPECJALNYCH
ZKS

 

ZESPÓŁ
MECHATRONIKI
ZEM

     

ZAKŁAD
BUDOWY I EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH
ZBE

 

ZAKŁAD
WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I ESPLOATACJI
ZWP

 

ZESPÓŁ
RADIOELEKTRONIKI
ZRE

     

ZAKŁAD
AWIONIKI I UZBROJENIA LOTNICZEGO
ZUL

 

ZAKŁAD
BALISTYKI
ZBA

 

ZESPÓŁ
TECHNIKI RAKIETOWEJ
ZTR

   

ZAKŁAD
INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
ZIB