_____________________________________________

Problemy mechatroniki.
Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa

ISSN 2081-5891


okladka pm

Kwartalnik jest indeksowany w następujących bazach

Prześlij swój rękopis

 

Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych (lista B,pozycja 1345, 8 punktów) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat MNiSW z dnia 18.12.2015 r.) 

logo mnisw

Poniższe zadania:

 1. Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu
      do nich przez sieć Internet,
 2. Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji

były w latach 2016-2017 finansowane w ramach umowy nr 568/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
jest czasopismem naukowym powstałym w 2010 roku jako kwartalnik.

Zamieszczane są w nim oryginalne prace z dziedziny nauk technicznych zwłaszcza
z takich dyscyplin, jak: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, elektronika (optoelektronika), informatyka, inżynieria (chemiczna, materiałowa, produkcji), mechanika, telekomunikacja oraz prace z dziedziny nauk chemicznych (chemia, technologia chemiczna), w których Autorzy prezentują teoretyczne i/lub eksperymentalne wyniki badań i analiz dotyczące rozwiązania istotnych problemów w zakresie najogólniej pojętych zagadnień konstrukcji, technologii, eksploatacji oraz rozwoju uzbrojenia i lotnictwa, a także inżynierii bezpieczeństwa.

Kwartalnik Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa stanowi platformę do prezentacji dorobku i oryginalnych osiągnięć indywidualnych
i zespołowych w następujących obszarach tematycznych:

 • systemy broni lufowej i rakietowej oraz środki bojowe
 • wykrywanie, śledzenie i maskowanie celów
 • systemy dowodzenia i kierowania ogniem
 • balistyka wewnętrzna, przejściowa, zewnętrzna i końcowa
 • fizyka wybuchu i nowoczesne materiały wysokoenergetyczne
 • indywidualne uzbrojenie i wyposażenie żołnierza XXI wieku
 • systemy przeciwlotnicze i obrony powietrznej
 • bezzałogowe obiekty precyzyjnego rażenia
 • charakterystyki aerodynamiczne i dynamika ruchu obiektów latających
 • efektywność eksploatacji statków powietrznych
 • nowoczesne materiały i technologie w uzbrojeniu i lotnictwie
 • analiza obciążeń elementów konstrukcji (sprzętu uzbrojenia, lotniczych,
  niemilitarnych obiektów technicznych)
 • ochrona oraz obrona anty- i kontrterrorystyczna
 • wykrywanie, identyfikacja i skutki działania materiałów niebezpiecznych
 • bezpieczeństwo infrastruktury i osób.

W kwartalniku istnieje także możliwość publikacji artykułów (w postaci komunikatów technicznych) prezentujących wyniki ukierunkowanych na wdrożenie prac naukowo-badawczych o charakterze konstrukcyjno-technologicznym.

Wersję elektroniczną artykułu należy przesłać na adres redakcji (na 3,5” dyskietce lub płycie CD) lub pocztą e-mailową na adres sekretarza redakcji:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Zaproszenie i rekomendacja - Redaktor Naczelny, prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński