Pracownicy ZEM

kaczmarek

mlokosiewicz

jaworowicz

panasiuk


borowczyk

mgr inż. Szymon BORYS


mgr inż. Piotr PRUSACZYK


siwek

dr hab. inż. Stanisław DANILECKI
Adam SAFIAŃCZUK
starszy technik
Gospodarka materiałowo-techniczna,
zarządzanie bazą laboratoryjną.
tel. +48 261 839 762
Lokalizacja: bud. 63 pok. 32
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.