Pracownicy ZKS

zahor
płk dr inż. Mirosław ZAHOR
kierownik Zakładu
Konstrukcji Specjalnych

adiunkt
Mechanika, Konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej, Projektowanie broni automatycznej.
Hobby: fortyfikacje.

tel. +48 261 837 586
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

gacek
prof. dr hab. inż. Józef GACEK
profesor
Mechanika, Konstrukcja broni i amunicji,
Teoria strzelania, Balistyka zewnętrzna obiektów latających.
tel. +48 261 839 508 (bud. 36), 261 839 697 (bud. 69)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wozniak
dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK, prof. WAT
dyrektor Instytutu Techniki Uzbrojenia
profesor uczelni
Projektowanie, konstrukcja i eksploatacja urządzeń
specjalnych, w tym broni strzeleckiej i artyleryjskiej.
tel. +48 261 839 377, +48 261 839 508
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

furmanek
ppłk dr inż. Wojciech FURMANEK
adiunkt
mechanika, konstrukcja i eksploatacja broni i amunicji,
Hobby: historia powszechna.
tel. +48 261 837 243
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kijewski
ppłk dr inż. Jacek KIJEWSKI
adiunkt
Projektowanie i konstrukcja broni artyleryjskiej, 
Badania dynamiczne broni palnej.
Hobby: orientacja sportowa, modelarstwo.
tel.+48 261 839 611
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

koperski
mjr dr inż. Wojciech KOPERSKI
kierownik Laboratorium Amunicji
adiunkt
eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
technologia wyrobu amunicji.
Hobby: sporty wodne i bieganie.
tel. +48 261 837 243
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lesnik
mjr dr inż. Grzegorz LEŚNIK
kierownik Laboratorium Broni Palnej 
adiunkt
mechanika, podstawy konstrukcji maszyn,
konstrukcja i eksploatacja broni lufowej.
Hobby: sport.
tel. +48 261 837 006
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

wyrebek
dr inż. Małgorzata PAC 
adiunkt
Podstawy konstrukcji maszyn, Mechanika,
Konstrukcja i eksploatacja broni lufowej i amunicji, 

tel. +48 261 839 611
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

szmit-por
mjr dr inż. Łukasz SZMIT 
kierownik Laboratorium Uzbrojenia
adiunkt

Mechanika, Konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej.
Hobby: broń historyczna.
tel. +48 261 837 006
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zahor
mgr inż. Jacek BOŻEJKO
z-ca dyrektora Instytutu Techniki Uzbrojenia
ds. techniczno-ekonomicznych
wykładowca
konstrukcja i eksploatacja broni strzeleckiej.
Hobby: broń palna i amunicja, strzelectwo sportowe
tel. +48 261 837 592
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

gacek
ppor. mgr inż. Dawid GOŹDZIK
inżynier
Eksploatacja sprzętu wojskowego,
Badania dynamiczne broni palnej.
tel. +48 261 837 356
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

gacek
mgr inż. Damian SZUPIEŃKO
inżynier
Projektowanie i konstrukcja broni lufowej.
Badania broni palnej.
tel. +48 261 837 264
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

iwanicka
Elżbieta IWANICKA
starszy technik
tel. +48 261 837 675
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

siekierski
Marek SIEKIERSKI 
kierownik Pracowni Eksploatacji Broni Palnej
starszy technik

tel. +48 261 839 433
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Projektowanie i konstrukcja broni lufowej. Badania broni palnej;