Pracownicy ZUL

wazny
ppłk dr inż. Mariusz WAŻNY
kierownik Zakładu
Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego

adiunkt
tel. +48 261 837 619
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: piątek 1400-1800 pokój 121/36

dr inż. Krzysztof FALKOWSKI
dr hab. inż. Krzysztof FALKOWSKI, prof. WAT
profesor uczelni
tel. +48 261 837 947
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: poniedziałek 1600-1800 pokój 124/36

dr inż. Zdzisław ROCHALA

mjr dr inż. Maciej HENZEL
ppłk dr inż. Maciej HENZEL
z-ca dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej
adiunkt

tel. +48 261 837 947, +48 261 837 483
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: czwartek 16
00-1800 pokój 123/36

wojtowicz
mjr dr inż. Konrad WOJTOWICZ
adiunkt
tel. +48 261 839 851
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: wtorek 1600-1800 pokój 126/36


Wroblewski
dr inż. Mirosław WRÓBLEWSKI
adiunkt
tel. +48 261 839 834
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: czwartek 1600-1800 pokój 123/36


kazmierczak
dr inż. Krzysztof KAŹMIERCZAK 
asystent
tel. +48 261 837 619
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: wtorek 1600-1800 pokój 121/36

mazurek
mgr inż. Paulina KURNYTA-MAZUREK 
asystent
tel. +48 261 839 143
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: wtorek 1600-1800 pokój 139/36


gąska
mgr inż. Jacek GĄSKA
inżynier
tel. +48 261 837 835
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: wtorek 1600-1800 pokój 122/36

janczewski
mgr inż. Mariusz JANCZEWSKI 
inżynier
tel. +48 261 837 202
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: środa 1600-1800 pokój 125/36

marut
mgr inż. Adam MARUT
inżynier
tel. +48 261 837 202
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
konsultacje: środa 1600-1800 pokój 125/36

dzierz
Krystyna DZIERŻ 
starszy technik
tel. +48 261 839 143
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.