Wybrane prace studentów

Pracownicy Katedry Mechatroniki są kierownikami i recenzentami prac dyplomowych realizowanych na kierunku Mechatronika oraz kierują rozwojem studentów na studiach indywidualnych. Większość prac wykonywanych przez studentów ma aspekt praktyczny. Poniżej przedstawiono wybrane wyniki prac.


2014

  • Rejetstrator czasu pracy - terminal dostępowy współpracujący zbliżeniowo z identyfikatorami użytkowników - Praca dyplomowa - wykonał Michał Och - pod kierunkiem dr. inż. Waldemara Śmietańskiego
  • Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do sterowania silnikami z wykorzystaniem mikrokontrolera i komputera - Praca dyplomowa - wykonał Bartłomiej Błaszczyk - pod kierunkiem dr. inż. Włodzimierza Borowczyka
  • Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego linii technologicznej do magazynowania i transportu materiałów sypkich - Praca dyplomowa - wykonał Sebastian Pyndryk pod kierunkiem dr. inż. Marka Jaworowicza

2013


2012

  • Robot grający w warcaby - Praca dyplomowa - wykonał Mazurek pod kierunkiem dr. inż. Włodzimierza Borowczyka
  • Robot mobilny na dwóch kołach - Praca dyplomowa - wykonał Pergoł pod kierunkiem dr. inż. Włodzimierza Borowczyka