Postępowania habilitacyjne

 


Ogłoszenia:


 

dr inż. Izabela Agnieszka KRZYSZTOFIK
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Problemy dynamiki i sterowania układów obserwacyjnych, skanujących
i śledzących umieszczonych na ruchomej podstawie


dr inż. Tomasz Piotr WOLSZAKIEWICZ
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Badania balistyczne i wytrzymałościowe stałych paliw rakietowych
w aspekcie prawidłowości ich zapłonu oraz możliwości wystąpienia sytuacji
awaryjnych pracy silników rakietowych

dr inż. Jacek JANISZEWSKI
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Badania materiałów inżynierskich w warunkach obciążenia dynamicznego

 


Dokumenty:


pdf
Kryteria oceny kwalifikacji kadry naukowej i artystycznej
- komentarz CK

pdfKryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się
o nadanie stopnia doktora habilitowanego
- Rozporządzenie z 1.09.2011

pdf
Różnice w procedurach przeprowadzania czynności
w postępowaniu habilitacyjnym