Wydziałowe seminarium doktoranckie za semestr letni

roku akademickiego 2017/2018

odbędzie się w dniach 15 i 16 czerwca 2018 r. w Sali Rady WML (bud. 63, s. 35)

  • Doktoranci pierwszego i drugiego roku studiów - 15 czerwca 2018 r (piątek, godzina 16:00)
  • Doktoranci trzeciego i czwartego roku studiów - 16 czerwca 2018 r (sobota, godzina 09:00)

Podstawą zaliczenia seminarium jest realizacja projektu badawczego w zakresie podanym na poprzednim seminarium (w lutym 2018 r.)

Nieusprawiedliwiona nieobecność doktoranta na seminarium pociąga za sobą brak zaliczenia tego rygoru.

Czytaj więcej...

Cykl wykładów światowej sławy profesorów

W dniach od 5 do 9 marca 2018 r. w sali 46 bud. 63 (3-4-5-6) godzina
odbędzie się cykl wykładów  światowej sławy profesorów:

Pana Profesora Michała GIERSIGA
oraz Pana Profesora Stanisława KEMPA
na temat nanomateriałów i nanotechnologii.

Doktoranci studiów stacjonarnych uczestniczą w tych zajęciach obowiązkowo.

pdf icon64
P R O G R A M   R A M O W Y

Kierownik Studiów Doktoranckich WML
Dr hab. inż. Janusz Zmywaczyk, prof. WAT

Szanowni Państwo Doktoranci!

Wydziałowe  seminarium  doktoranckie  za sem. zim. r.a. 2017/2018 odbędzie się w  następujących terminach:

  • I, II -rok:    23 luty 2018 r. (piątek, godz. 16:00)
  • III, IV  -rok:  24 luty 2018 r. (sobota, godz. 09:00)

Miejsce:  Sala Rady Naukowej WML (s.35, bud. 63), awaryjnie  S2, S3 – bud. 72

Nieusprawiedliwiona nieobecność doktoranta na seminarium pociąga za sobą brak zaliczenia tego rygoru przeze mnie.

Czytaj więcej...

Dziewiąty konkurs w Programie LIDER

 

lider logo             ncbr logo

NCBR ogłasza nabór wniosków w konkursie LIDER - od 15.01 do 15.03.2018 r. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln złotych.

Czytaj więcej...

Seminaria doktoranckie za sem. let. r.a. 2016/2017

Obowiązkowe seminarium doktoranckie za sem. let. r.a. 2016/2017 odbędzie się w następujących terminach:
  • I, II -rok: 30 czerwca 2017 r. (piątek, godz. 16:00)
  • III, IV -rok: 01 lipca 2017 r. (sobota, godz. 09:00)
Miejsce: Sala Rady Naukowej WML (s.35, bud. 63) awaryjnie S2, S3 – bud. 72

Nieusprawiedliwiona nieobecność doktoranta na seminarium pociąga za sobą brak zaliczenia tego rygoru.
Proszę powiadomić swojego opiekuna naukowego / promotora o planowanych terminach seminarium i postarać się o jego obecność podczas wystąpienia.
Prezentację na seminarium należy wykonać w MS PowerPoint.

Czytaj więcej...

Granty i stypendia naukowe

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków):