O nas

onas

Obszary działalności Zespołu Techniki Rakietowej:
1. Kształcenie podchorążych i szkolenie zawodowe kadry z zakresu techniki rakietowej.
2. Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, modernizacyjnych a także  wdrożeniowych we współpracy z przemysłem krajowym w zakresie techniki rakietowej.
3. Publikacje naukowe prezentowane na konferencjach naukowych z zakresu uzbrojenia rakietowego.
4. Działalność ekspercka i wsparcie techniczno-merytoryczne jednostek organizacyjnych MON.
5. Współpraca z zakładami zbrojeniowymi realizującymi naprawy i remonty sprzętu przeciwlotniczego.
6. Udział strzelaniach poligonowych wojsk rakietowych OPL.
Zespół Techniki Rakietowej prowadzi kształcenie na kierunku Mechatronika
i Inżynieria Bezpieczeństwa dla specjalności:
- Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
- Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
- Robotyka i automatyka przemysłowa,
- Artyleria rakietowa,
- Techniki komputerowe w mechatronice,
- Inżynieria bezpieczeństwa technicznego.
Kształcenie podchorążych i szkolenie zawodowe kadry z zakresu techniki rakietowej
Aktualnie Zespół Techniki Rakietowej prowadzi działalność dydaktyczną na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku Mechatronika dla następujących specjalności:
Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych,
- Artyleria rakietowa.
Zakres dydaktyki z techniki rakietowej:
- budowa, eksploatacja i zasada bojowego wykorzystania zestawów przeciwlotniczych obecnie występujących na uzbrojeniu Wojska Polskiego;
- budowa i zasada funkcjonowania współcześnie projektowanych zestawów rakietowych, w szczególności zestawów wielokanałowych oraz ich możliwości w zakresie zwalczania rakiet balistycznych;
- opracowywane ekspertyzy, prace dyplomowe obejmują budowę i zasady funkcjonowania rakiet przeciwpancernych, rakiet balistycznych oraz pocisków manewrujących.
- rozbudowana baza dydaktyczna w postaci sprzętu rakietowego znajdującego się w Parku Techniki Wojskowej oraz kilkudziesięciu specjalnych stanowisk laboratoryjnych.
- Ponadto prowadzone są kursy doskonalące, w ramach których przygotowywani są oficerowie i podoficerowie z obszaru techniki, eksploatacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
- WML ma możliwość realizacji kształcenia kandydatów na oficerów i oficerów z obszaru przeciwlotniczych zestawów rakietowych na wyżej wymienionych kierunkach i kursach.
Studia podyplomowe (SD):
Nr 1103170: Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych
Nr 1103168: Pozyskiwanie sprzętu uzbrojenia.
Kursy doskonalące (KD):
Nr 8103042: Eksploatacja PPZR bardzo krótkiego zasięgu GROM / PIORUN
Nr 8103011: Budowa i użytkowanie zestawu NEWA SC (dla oficerów wyższych szczebli dowodzenia);
Nr 8103012: Budowa i użytkowanie zestawu NEWA SC (dla obsług etatowych);
Nr 8103028: Eksploatacja i funkcjonowanie systemów rakietowych;
Działalność ekspercka i wsparcie techniczno-merytoryczne jednostek organizacyjnych MON
- 2013/Ekspertyza nt. Analiza i synteza konstrukcji oraz tendencji rozwojowych rakiet przeciwlotniczych wykorzystywanych w zestawach rakietowych obrony powietrznej średniego i krótkiego zasięgu.
- 2014/Studium zdolności polskiego przemysłu obronnego i polskiej nauki w zakresie możliwości realizacji krajowym potencjałem programu pk. NAREW/PHO, WAT, Politechnika Warszawska.
- 2017/02/01-02 Seminarium poświęcone Obronie Przeciwpancernej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2017/04/10-13 Odprawa koordynacyjno-zadaniowa kierowniczej kadry wojsk obrony przeciwlotniczej.
- 2017/11/9-10 Narada szkoleniowo-metodyczna kierowniczej kadry wojsk obrony przeciwlotniczej.
- 2017/11/22 Opracowanie koncepcji utrzymania i rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zwalczania celów pancernych i opancerzonych/ Trendy technologiczne i możliwości ich adaptacji.
- MTCR – Przestrzeganie proliferacji technologii rakietowych.
- Ekspert techniczny w zakresie budowy systemu NOTEĆ/PITRADWAR.
Pracownicy ZTR realizują szkolenie dla potrzeb Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych RP oraz cywilnych specjalistów z dziedziny szeroko rozumianej inżynierii systemów mechatronicznych.
Zespół Techniki Rakietowej prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, modernizacyjne i wdrożeniowe we współpracy z przemysłem krajowym w zakresie:
- Modernizacji i opracowania nowych rakiet przeciwlotniczych i przeciwpancernych, rakiet balistycznych i pocisków manewrujących oraz systemów OP.
- Zaawansowanych obliczeń i komputerowych badań symulacyjnych procesu naprowadzania rakiet.
- Rozwiązań modernizacyjnych i prac projektowych z techniki rakietowej.
- Konsultacji i ekspertyz naukowo-technicznych z obszaru działalności Zespołu.
- Budowy symulatorów systemów OPL.
- Budowa systemów monitoringu systemów rakietowych.
- Diagnostyki napędów rakietowych i badań własności balistycznych paliw rakietowych.